Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

►Gudstjenesteliste jan.-mai

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Trosopplæring
-
Konfirmasjon

Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Givertjeneste

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016

Kirkevalget 2015

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

 

Neste gudstjeneste

er torsdag 27. april kl. 12.00 i Frogner kirkes kapell. Gudstjenesten (med nattverd) er ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.

Søndag 30. april er det ikke gudstjeneste i Frogner kirke (stengt på grunn av oppussing og orgelarbeider), men en felles gudstjeneste for Frogner og Bygdøy menigheter i Bygdøy kirke kl. 11.00 ved sokneprest Rut Ugland og organist Vetle Halvorsen. Kirkekaffe. Det blir satt opp minibuss fra Frogner kirke (tur/retur) kl. 10.30 for dem som ønsker slik transport.


Orgelarbeidene er i gang for fullt

Mandag 24. april rykket tre spesialister fra Harrison & Harrison inn i Frogner kirke for å demontere kirkeorgelet sammen med medarbeidere fra Kirkelig fellesråd i Oslo. Orgelfirmaets store container er oppstilt på fortauet utenfor kirken. Orgelpiper fra det gamle orgelet som skal videreføres i det nye, vil bli fraktet til England i spesialkasser i denne containeren. De aller største pipene skal likevel ikke sendes, de vil bli klargjort for det nye orgelet på et midlertidig verksted på sidegalleriet i kirken. En beltedrevet kranvogn er kjørt inn i kirken for å ta seg av de tyngste løftene ned fra orgelgalleriet. Imens fylles kirkebenkene opp - av orgelpiper. Første skritt i demonteringen av det gamle orgelet skjedde allerede 27. februar. Da ble pedalklaviaturet koplet fra orgelet og sendt til England. Arbeidet med nye piper og deler til Frogner-orgelet har lenge vært i full gang i Durham. Se mer om dette på nettstedet til Harrison & Harrison. Installasjonen av orgelet med gjenbrukte og nye deler begynner i oktober 2017, og det nye orgelet skal innvies søndag 4. februar 2018. (Alle foto: Jardar Seim. Klikk på bildene for å se dem større.)

Orgelcontainer foran Frogner kirke Kranbeltevogn i Frogner kirke Kranbeltevogn i Frogner kirke Orgelpiper på kirkebenker Frogner Container med spesialkasser for orgelpiper


Menighetens årsmelding

for 2016 ble lagt fram og diskutert på menighetens årsmøte søndag 23. april.

Se årsmeldingen.


Hva skjer
i Frogner menighet i april? Se kalendersiden.


Kirkestuen gjenåpnet

Gjenåpning av Frogner kirkestueFrogner kirkestue i Bygdøy allé 38 har vært stengt siden midten av januar på grunn av oppussing. På Maria budskapsdag, 26. mars, ble Kirkestuen tatt i bruk igjen under kirkekaffen etter festivalgudstjenesten. Sokneprest i Bygdøy, Rut Ugland erklærte Kirkestuen for gjenåpnet med snorklipp, og menighetsrådets leder Trond Arild Lidalen ledet samværet, der det vanket takk og godord til de involverte. Arkitekt Gro Lauvland (medlem av menighetsrådet) har hatt det faglige ansvaret for utformingen av lokalet og den nye innredningen. Lars Gathe (første varamedlem til menighetsrådet) har vært prosjektleder. Mildred Coppola er kirkestuevert. Inger Elisabeth Solem er daglig leder for Kirkestuen og Frogner Menighets Hus Schafteløkken. Kirkestuen ble ervervet for menigheten i 1995 og var før det restaurantlokale. Oppussingen og nyinnredningen i 2017 er gjort mulig ved en storsinnet gave til dette formålet.


Gledelig bevilgning til utbedring av taket på Frogner kirke

I flere måneder har det vært stillaser ved Frogner kirke. De ble satt opp i oktober etter at det i september ble oppdaget at det var fare for steinras fra det lille tårnet mot Bygdøy allé. Likeså ble det ved inspeksjon oppdaget at festet for den 500 kg tunge Kristus-figuren i bronse i nisjen på gavlveggen var svært dårlig. Kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett er i år på et lavmål, og det er mye bygningsmessig forfall på Oslo-kirkene som det derfor ikke kan bli gjort noe med nå. I en slik situasjon sier det mye om hvor langt etter Frogner kirke har ligget, når Kirkelig fellesråd på sitt møte 16. februar vedtok å bruke over halvparten av investeringsmidlene på 2017-budsjettet til Frogner kirke. Det avsettes 2 mill. kr. til å ferdigstille utbedringen av tårn og frontfasaden, og 12 mill. kr. til å fortsette utbedring av resten av taket. I sin saksutredning begrunnet kirkevergen det slik: "Taket ellers er blant de dårligste av de dårlige takene, og store besparelser er å hente på å fortsette rehabiliteringen av resten av taket."

Dette er godt nytt for Frogner! For ti år siden, da kirken hadde sitt 100-årsjubileum, var det stor skuffelse over at det ikke ble noe av den innvendige og utvendige rehabiliteringen som var ventet til jubileet. Nå lysner det. Nytt orgel kommer (tidligere bevilgninger fra fellesrådet foruten betydelige innsamlede midler), kirken skal pusses opp innvendig (i hovedsak finansiert ved en testamentarisk gave), og det blir omfattende arbeider på tak og fasade. 2017 blir et gledelig travelt år!


Konfirmasjon 2017

Årets konfirmantundervisning begynte torsdag 12. januar, og søndag 29. januar ble konfirmantene presentert for menigheten i gudstjenesten kl. 11. De siste årene har konfirmantene vært på sommerleir i Stavern. I 2017 skal sommerleiren være i Sverige, nærmere bestemt på Åh Stiftsgård i nærheten av Uddevalla. Konfirmasjonen i Frogner kirke finner sted søndag 17. september. Arne Slørdahl er konfirmasjonsprest. Se planen for konfirmasjonsåret 2017.


Flere måter å gi penger på

Fra desember 2014 har det vært mulig å delta i ofringen under søndagens gudstjeneste med SMS fra mobilen i stedet for å gi kontanter i offerkurven. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.

Du kan nå også gi med VIPPS: 29616.

Endelig minner vi om givertjenesten, der det foreligger et nytt skjema for innmelding, som er en enklere måte å gjøre det på enn tidligere. Les mer.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011.


 

HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Vi er nå i påsketiden, som har hvit farge. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2015.

Sist oppdatert: 25.04.2017


Til toppen