Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-juli

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

► Kontortilbygget
Frognerhjemmet

Schafteløkken (serviceside)

      - Schafteløkkens framtid

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

      - "Kirkeprofiler"

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Rekruttkoret

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

Ledige stillinger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste
Årsmelding 2014

Kirkevalget 2011

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

DEN STILLE UKE og PÅSKEN i Frogner kirke:

 

Palmesøndag 29. mars

11.00  Høymesse. Sokneprest Kirsti Aasen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Kirkens Bymisjon. Kirkekaffe.

  

Tirsdag 31. mars

19.00  Påskekonsert. Det Norske Kammerorkester. Det Norske Solistkor. Les mer.

 

Skjærtorsdag 2. april

17.00  Måltid i Kirkestuen.

18.30  Orgelresitasjon i kirken. Organist Bjørn Kleppe.

19.00  Gudstjeneste i kirken. Sokneprest Margunn Sandal. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til kirkemusikalsk arbeid. Avdekking av alteret og mørklegging av kirken.

 

Langfredag 3. april

11.00  Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Anners Lerdal, saxofon. Se salmene.

 

Påskeaften 4. april

17.00-18.00  Høytidskiming med kirkeklokkene.

 

Påskedag 5. april

10.00-11.00  Høytidskiming.

11.00  Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Siv Øverli, trompet. Se salmene. Ofring til nytt orgel. Kirkekaffe.

 

2. påskedag 6. april

11.00  Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke. Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.


Hva skjer

i Frogner menighet 26. mars - 6. april? Se kalendersiden.


Menighetskontoret åpningstider i den stille uke

Menighetskontoret er stengt onsdag 1. april. Mandag 30. og tirsdag 31. mars er åpningstidene kl. 10.00-14.00.


Inspirasjonskveld for småbarnsforeldre

Onsdag 8. april kl. 19 arrangerer Frogner og Bygdøy menigheter en inspirasjonskveld med tittelen "Kunsten å si nei på en omsorgsfull måte". Kursleder er psykolog Hedvig Montgomery. Påmelding til Arne Slørdahl, helst innen 6. april. Les mer.


Fastetiden - en egen periode i kirkeåret

Fastetiden er en av de mest særpregede periodene i kirkeåret. Det er en forberedelsestid til påsken og skal minne oss om Jesu fristelse i ødemarken, der han oppholdt seg og fastet i førti dager og førti netter, som det står i evangelietekstene. Fastetiden handler samtidig om vår egen strid mot onde makter i og utenfor oss. Fastetiden starter askeonsdag, i år 18. februar, og varer til og med påskeaften. Søndagene regnes ikke med i opptellingen av dager, slik at fastetiden dermed består av 40 dager. Den siste uken i fastetiden kalles "den stille uke" med skjærtorsdag, langfredag og påskeaften, det som feilaktig ofte blir kalt påskeuken hos oss. De siste dagene før fasten begynner, kalles blåmandag og feitetirsdag. Den liturgiske fargen i fastetiden er fiolett, som er forberedelsens og botens farge. Liturgien i gudstjenestene markerer at fastetiden er en litt annerledes tid ved at Gloria (etter Kyrie eleison i begynnelsen av gudstjenesten) er utelatt, og ved at Litaniet synges som vekselsang mellom prest og menighet og trer i stedet for den vanlige forbønnen for kirken og verden etter prekenen.


Årsmeldingen for Frogner menighet 2014

foreligger nå. Les den her.


Glassmaleri med søndagstekst som tema

Flere av Per Vigelands glassmalerier i Frogner kirke har tema fra bibeltekster som også forekommer i Den norske kirkes tekstrekker for gudstjenestene. Søndag 15. mars var det 4. søndag i fastetiden, og da omhandlet en av tekstene Moses og kobberslangen i ørkenen (fra 4. Mosebok), et tema som også er med i evangelieteksten fra Johannes evangelium (prekenteksten). Se bilde av glassmaleriet og les om hvilken sammenheng kobberslangen inngår i.


Orgelsakens stilling

Ved anbudsfristens utløp mandag 15. desember 2014 kl. 12.00 var det innkommet 9 anbud. Anbudskonkurransen for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke var kunngjort 25. september. Det innebar at norske og utenlandske orgelbyggere ble innbudt til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Det har vært arbeidet med orgelsaken i Frogner kirke i mange år. Orgelkomiteen ble nedsatt av menighetsrådet i 2000. Prosessen med å velge orgelbygger ut fra de innkomne anbudene er fortsatt (medio mars) i gang, ingen avgjørelse er ennå tatt. Det er planlagt å skje i løpet av april. Se også orgelsiden.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00 (kl. 10-14 tirsdag 31. mars)

Onsdag: 10.00-14.00 (stengt onsdag 1. april)

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 30. 03. 2015

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger.

Vi går nå inn i fastetiden, som har fiolett farge. Det er forberedelsens og botens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen