Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

►Gudstjenesteliste jan.-juni 2014

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (ny fra 1. des. 2013)

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet
Schafteløkken
Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

- "Kirkeprofiler"

- Temamøter
Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom, trosopplæring

- Babysang

- Rekruttkoret
- Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Årsmelding 2013

Kirkevalget 2011

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

Familiegudstjeneste

Søndag 27. april kl. 11.00 er det familiegudstjeneste i Frogner kirke ved tidl. sokneprest Kirsti Aasen og trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Ved orgelet: Jardar Seim. Se salmene. Gudstjenesten inngår i "tårnagent"-helgen som arrangeres i kirken for 8-åringer. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og kirkesaft i Kirkestuen.


Menighetens årsmøte

Søndag 27. april er det menighetsmøte i Frogner kirkestue etter gudstjenesten. Menighetens årsmelding for 2013 blir lagt fram, og det blir en orientering om orgelsaken. Menighetsmøtet består av alle som har kirkelig stemmerett i Frogner sokn. Les mer om menighetens "årsmøte".


Hva skjer

i Frogner menighet 21. april - 11. mai? Se kalendersiden.


Vårkonsert

Søndag 27. april kl. 19.00 arrangerer Odd Fellow-ordenen en konsert i kirken der innteken går til det arbeidet som "Sykehusklovnene" gjør for barn som er innlagt på sykehus. Les mer.


Ofringen påskedag

i Frogner kirke til nytt orgel innbrakte hele 10.984,- kroner. Selv om finansieringen av orgelprosjektet nå er kommet så langt at Kirkelig fellesråd finner det forsvarlig å forberede en anbudsinnbydelse, er det beløpet som er til disposisjon fra fellesrådet og menigheten til sammen, lavere enn det som har vært stipulert som ønskelig. Det er derfor fortsatt grunn til å ønske ytterligere gaver velkommen, enten det er i form av små og store enkeltgaver eller kirkeofringer.


Fristen snart ute for å søke stillingen som sokneprest i Frogner

Sokneprest Paul Nome går av for aldersgrensen i september, og stillingen er lyst ledig med søknadsfrist 24. april. Av utlysningen går det fram at det søkes en person som er entusiatisk og en dyktig kommunikator, både i forkynnelsen av Guds ord og ved kirkelige handlinger. I presentasjonen av hva menigheten prioriterer, nevnes først arbeidet for økt gudstjenestesøkning, særlig arbeidet med å videreutvikle hverdagsgudstjenesten i kirkens kapell. Andre satsningsområder som nevnes, er styrking av frivilligheten i menigheten, diakoni, barne- og ungdomsarbeid og kulturelle arrangementer. Det opplyses at det for tiden ikke er bolig til stillingen, men at det kan arbeides for å stille bolig til disposisjon dersom det er ønskelig. Det vil i så fall utløse boplikt. Stillingen lønnes i lønnstrinn 55 (kr. 457 700) - 66 (kr. 558 600). Les hele utlysningen på NAVs side for ledige stillinger.


Oslo biskop kutter gudstjenester i Frogner kirke (og ikke bare der)

Ifølge kirkeloven og tjenesteordning for biskoper er det biskopen som bestemmer ("forordner") hvor mange gudstjenester det skal holdes i den enkelte kirke. For ikke så lenge siden (31.01.2014) kunngjorde biskop Ole Christian M. Kvarme en ny forordning for kirkene i domprostiet (som Frogner tilhører). Den skal gjelde fra 1. juni og legger opp til at det i perioden fra 15. juni til 1. september som hovedregel bare skal være gudstjeneste annenhver søndag i Frogner kirke. (Og annenhver i Bygdøy kirke.) Sommeren 2014 vil kirkedørene i Frogner være stengt fem søndager. En så sterk reduksjon i gudstjenestetilbudet om sommeren har Frogner kirke aldri opplevd.

Enda mer oppsiktsvekkende er biskop Kvarmes reduksjon av antall forordnede gudstjenester i den stille uke og påsken, kirkens kanskje mest grunnleggende høytid. Samlet for de fire kirkene Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg skal det bare være to gudstjenester skjærtorsdag og to langfredag. Avkristningens tilhengere i Norge får på denne måten hjelp fra uventet hold, Oslo biskop og hans rådgivere på bispedømmekontoret. Siden forordningen først begynner å gjelde fra 1. juni, blir det imidlertid ingen forandring for årets påske. Forordningen er overraskende nok ikke å finne på nettstedet til Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd, men kan leses i sin helhet her. Verken i selve forordningen eller i følgeskrivet som fulgte med, er det gitt noen begrunnelse for endringene.


Grunnlovsjubileet i Frogner menighet

Foreløpig er det gjennomført eller planlagt tre arrangementer:

  • Frognerhjemmets Venner markerte grunnlovsjubileet 9. januar på Frognerhjemmet, da skuespiller Ola B. Johannessen leste "Terje Vigen" av Henrik Ibsen. I det kjente diktet heter det bl.a.:
    Så kom attenhundre og fjorten med fred
    og de norske fanger, og Terje med,
    førtes hjem på en svensk fregatt.
  • I Kulturutvalgets serie i kapellet om "Kirkeprofiler" presenterte Dagne Groven Myhren lørdag 15. mars kl. 15.00 Nicolai Wergeland - prest og en av grunnlovsfedrene.
  • Grunnlovsjubileet markeres i gudstjenesten i Frogner kirke søndag 18. mai kl. 11.00, der Cæciliaforeningen synger, dirigent Steffen Kammler.

Forandringer på menighetskontoret

Menighetsforvalter Thomas Ekeberg-Andersen har pappapermisjon fra 1. mars til 26. mai. I permisjonstiden fungerer trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen i 50 % forvalterstilling og ivaretar økonomi, stab og øvrige administrative oppgaver. Kamilla Døvik har ansvar for oppgaver knyttet til menighetsrådet (som del av hennes 50 % stilling som rådgiver i Domprostiet, hun er dessuten menighetskonsulent for Bygdøy [og litt for Frogner] i 50 % stilling). Enkelte oppgaver ivaretas også av Anne-Grethe Kvalheim, som har et engasjement som resepsjonist på menighetskontoret. Kontorets åpningstider er nå kl. 10-14 mandag, onsdag-fredag, og kl. 10-12 tirsdag.


Kirkestuen som diakonalt prosjekt

På bakgrunn av en innstilling fra en arbeidsgruppe har menighetsrådet vedtatt rammer for Kirkestuen som diakonalt pilotprosjekt. I den forbindelse er det også lyst ut en prosjektstilling på 20%. Søknadsfrist var 14. februar. Les mer (vedtaket fra menighetsrådet og innstillingen fra arbeidsgruppen). Se også stillingsutlysningen.


Endelig lysning i orgelsaken

På Kirkelig fellesråds møte i Vålerenga kirke 13. februar ble det vedtatt å bevilge 2 millioner kroner til orgel i Frogner kirke på fellesrådets 2014-budsjett. I vedtaket binder fellesrådet seg samtidig til å bevilge ytterligere 4 millioner kroner i 2015 eller 2016, avhengig av framdriften i prosjektet. Til dette kommer de 3 millionene som er innsamlet i menigheten. Til sammen blir det 9 millioner kroner. Beløpet skulle helst ha vært større med tanke på behovet (kanskje det nå er mulig å mobilisere enda noen givere?), men at vi nå er kommet så langt etter mange års arbeid, er en begivenhet som Frogner menighet vil være takknemlig for.


Trosopplæring

"Trosopplæring" er et forholdsvis nytt ord i Den norske kirke. Les mer om hva som menes med det, og om hva som foregår i Frogner og Bygdøy menigheter på dette området.


Ny gudstjenesteordning for

Frogner kirke fra 1. søndag i advent 2013

Den norske kirke har de siste årene gjennomført en gudstjenestereform. Hovedtrekkene i gudstjenesten skal være de samme i hele Norge. Men det er åpnet for større lokale variasjoner enn før. I Frogner kirke er forandringene moderate. Dermed blir det lettere å kjenne seg igjen i gudstjenesten også om man er vant til å gå i andre kirker.

Den nye lokale grunnordningen for Frogner kirke ble tatt i bruk 1. søndag i advent 2013. Gudstjenesteordningen ble vedtatt av menighetsrådet i høst, etter innstilling fra gudstjenesteutvalget og behandling på menighetsmøte. Deretter ble ordningen godkjent av Oslo biskop i brev av 12.11.2013. Les mer om arbeidet med gudstjenestordningen, og se en framstilling av gangen i en høymesse i Frogner kirke etter den nye ordningen. Det er også vedtatt nye ordninger for familiegudstjenester og for gudstjenester på høytidsdager og andre spesielle dager i kirkeåret.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Flere ganger det siste året har kirkekaffen måttet avlyses på grunn av at ingen ville ta ansvaret for den. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


 

HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge, og er fargen for påsketiden, som regnes fra påskenatt/-dag til søndag før pinse. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2012.
Sist oppdatert: 23.04.2014


Til toppen