Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

Kalender (ukeprogram)

Gudstjenesteliste 2014

►Salmer i søndagens gudstjeneste

►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (ny fra 1. des. 2013)

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken
- Orgelet
►Kapellet
►Kontortilbygget

►Frognerhjemmet
►Schafteløkken

►Barnehagen
►Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
►Musikk

►Kultur

- "Kirkeprofiler"

►Samtale, sjelesorg
►Misjon
►Barn, ungdom

- Babysang

- Rekruttkoret
- Konfirmasjon
►Eldre
►Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2013

►Kirkevalget 2011
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 30. november kl. 11.00 er ved sokneprest Rut Ugland og organist Bjørn Kleppe. At søndagen er 1. søndag i advent, markeres også i salmene. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i Kirkestuen.


Konserter i Frogner kirke

Det er konserter i Frogner kirke året rundt, men antallet er spesielt stort i adventstiden. Den første er søndag 30. november kl. 18.00 med Nordlændingernes Forenings kor. Se oversikt.


Hva skjer

i Frogner menighet 30. november - 12. desember? Se kalendersiden.


Foreldrekurs

De populære kurskveldene for foreldre i Frogner og Bygdøy menigheter fortsetter til våren. Les mer.


Kirkestuen

Kastanjestuen har i høst fått seg et renholdsløft og er nå innredet med lesekrok og stor nyinnkjøpt flatskjerm. Målet er å vise opera eller film på tirsdagene, der åpningstiden er fra kl. 12 til 14. Første tirsdag med dette tilbudet var 4. november 2014. Les mer om kirkestueprosjektet.


Schafteløkken

Utleie av Schafteløkken (Frogner Menighets Hus) administreres nå av Inger E. Solem. Henvendelser til post.schaftelokken.no.


Orgelsaken i Frogner kirke

1. Anbudskonkurransen er igangsatt 

På bakgrunn av vedtak i Kirkelig fellesråd i Oslo i februar 2014 og forberedende arbeid i en prosjektgruppe med medlemmer fra Kirkelig fellesråd og Frogner menighet, ble det på "Doffin", den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, den 25. september kunngjort anbudskonkurranse for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke. Det innebærer at norske og utenlandske orgelbyggere innbys til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Fristen for å legge inn anbud er 15. desember kl. 12.00. Se kunngjøringen på Doffin, og les mer om orgelet på orgelsiden. 

  

2. Orgelet nevnt som prioritert oppgave i byrådets budsjettforslag for 2015 

Byrådets budsjettforslag for 2015 ble lagt fram onsdag 24. september. I avsnittet om kirkelige investeringsformål er to av Oslo-kirkene nevnt spesielt. Den ene er Paulus kirke med utvendig og innvendig rehabilitering. Om Frogner kirke står det: "Byrådet vil be Kirkelig fellesråd i Oslo prioritere rehabilitering av orgelet i Frogner kirke." Med denne tydelige føringen fra byrådet for det kirkelige investeringsbudsjettet for 2015 understrekes betydningen av prosjektet ytterligere. 

  

3. Grunnfinansieringen er sikret - innsamlingen fortsetter for å sikre best mulig løsning 

Som kjent i Frogner menighet er saken allerede i god gjenge ved at Kirkelig fellesråd i februar vedtok å bevilge 2 millioner kroner på 2014-budsjettet til nytt/rehabilitert orgel, med løfte om ytterligere 4 millioner på 2015- eller 2016-budsjettet, avhengig av prosjektets framdrift. I tillegg kommer de ca. 3 millionene som er samlet inn i menigheten. Det beløpet som nå er sikret, 9 millioner kroner, er lavere enn det opprinnelige målet på 11 millioner, men tilstrekkelig til at anbudskonkurransen har kunnet utlyses. Hvis det lykkes å øke rammen på 9 millioner, vil det kunne oppnås en enda mer tilfredsstillende løsning.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Barnehagens hjemmeside

Frogner menighets barnehage Schafteløkken har tidligere blitt presentert på en egen side på menighetens felles nettsted frognerkirke.no. Fra august 2014 har imidlertid barnehagen fått sin selvstendige hjemmeside. Adressen er: www.schaftelokken.barnehage.no.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Fra og med treenighetssøndag (15. juni) er vi i treenighetsstiden,  som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge, og treenighetstiden er den lengste perioden i kirkeåret. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 28. 11. 2014