Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

Kalender (ukeprogram)

Gudstjenesteliste

►Salmer i søndagens gudstjeneste

►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken
    - Orgelet
►Kapellet
►Kontortilbygget

►Frognerhjemmet
►Schafteløkken (serviceside)

     - Schafteløkkens framtid

►Barnehagen
►Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
►Musikk

►Kultur

    - "Kirkeprofiler"

►Samtale, sjelesorg
►Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Rekruttkoret
   - Konfirmasjon
►Eldre
►Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2013

►Kirkevalget 2011
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Schafteløkkens framtid diskutert på menighetsmøte 21. januar

På menighetsrådets møte 17. desember 2014, der det også var ordet fritt for frammøtte tilhørere, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere nærmere alternativet om at Frogner menighet fortsatt skal eie og drive Schafteløkken. På menighetsmøtet 21. januar var Schafteløkkens framtid eneste sak, og arbeidsgruppen deltok i møtet. Les mer om MR-møtet i desember, menighetsmøtet i januar, mandatet for arbeidsgruppen og framdriftsplanen fram til et vedtak treffes.


Rekruttkoret har startet opp igjen

Rekruttkoret er et kor for barn mellom 4 og 8 år. Første gang etter jul var torsdag 22. januar kl. 16.30 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke). Koret er et sosialt treffsted for barna såvel som foreldre. Samlingene starter med et suppemåltid, så slippes barna til i sangen. Alle barn er hjertelig velkomne! Ta gjerne med hele familien til suppe fra klokken 16.30. Koret starter 17.00 og er ferdig 17.45. Se semesterplanen.


Hva skjer

i Frogner menighet 25. januar - 1. februar? Se kalendersiden.


Kor i gudstjenestene

Også i vårsemesteret 2015 vil det bli korinnslag i mange gudstjenester. Neste gang er søndag 25. januar. Da synger Frogner kammerkor. Se en foreløpig oversikt for vårsemesteret.


Orgelsakens stilling

Ved anbudsfristens utløp mandag 15. desember 2014 kl. 12.00 var det innkommet 9 anbud. Anbudskonkurransen for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke var kunngjort 25. september. Det innebar at norske og utenlandske orgelbyggere ble innbudt til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Det har vært arbeidet med orgelsaken i Frogner kirke i mange år. Orgelkomiteen ble nedsatt av menighetsrådet i 2000. Nærmere orientering om den videre prosessen kommer i januar. Se også orgelsiden.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkestuen

Kastanjestuen fikk høsten 2014 et renholdsløft og er nå innredet med lesekrok og stor nyinnkjøpt flatskjerm. Målet er å vise opera eller film på tirsdagene, der åpningstiden er fra kl. 12 til 14. Første tirsdag med dette tilbudet var 4. november 2014. Les mer om kirkestueprosjektet.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Barnehagens hjemmeside

Frogner menighets barnehage Schafteløkken har tidligere blitt presentert på en egen side på menighetens felles nettsted frognerkirke.no. Fra august 2014 har imidlertid barnehagen fått sin selvstendige hjemmeside. Adressen er: www.schaftelokken.barnehage.no.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Mellom jul og faste er vi i åpenbaringstiden, som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farg. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 25. 01. 2015