Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

Kalender (ukeprogram)

Gudstjenesteliste

►Salmer i søndagens gudstjeneste

►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken
    - Orgelet
►Kapellet
►Kontortilbygget

►Frognerhjemmet
►Schafteløkken (serviceside)

►Barnehagen
►Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
►Musikk

►Kultur

    - "Kirkeprofiler"

►Samtale, sjelesorg
►Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Rekruttkoret
   - Konfirmasjon
►Eldre
►Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2014

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Samtalegudstjeneste med konfirmantene

Søndag 6. september kl. 11.00 er det høymesse med konfirmantdeltakelse i Frogner kirke, det som tradisjonelt har vært kalt "samtalegudstjeneste". Gudstjenesten er ved kapellan Arne Slørdahl, konfirmantene og vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i Kirkestuen.


Kirkevalget 2015

I september er det valg av nytt menighetsråd og av leke medlemmer til bispedømmerådet. Valget avholdes 13. og 14. september, det vil si samtidig med kommunevalget. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august til 11. september (men bare til 31. august hvis man vil forhåndsstemme i Frogner og har stemmerett i et annet sokn). Se en orientering om kirkevalget (blant annet med tid og sted for forhåndsstemming og orientering om valgordninger), og se valglisten til Frogner menighetsråd med presentasjon av kandidatene. Den presentasjonen er også utlagt i kirken. Til menighetsrådsvalget i Frogner er det bare én liste. Til valg av nytt bispedømmeråd (og dermed til Kirkemøtet) er det i Oslo bispedømme to lister. Se disse, inkludert presentasjoner av enkeltkandidatene.


Hva skjer

i Frogner menighet 2.-14. september? Se kalendersiden.


Menighetsrådets neste møte

er tirsdag 8. september kl. 18.00 på Frogner menighetskontor (Frogner kirke). Møtet er som vanlig åpent for publikum. Saker som skulle ha vært behandlet på august-møtet, som ble avlyst på grunn av for mange forfall, er ført opp på nytt, foruten én ny sak. Se innkallingen (pdf-fil) og les mer om menighetsrådet.


Babysang hver fredag og Rekruttkoret hver torsdag

Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Babysangen retter seg først og fremst mot babyer opp til ett år, men eldre babyer er også velkomne. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter og foregår i Frogner kirkestue. Les mer om babysang, og se planen for høsten. Rekruttkoret er et kor for barn mellom 4 og 8 år. Øvelsene er torsdager i Frogner kirkestue. Les mer og se planen for høsten.


Tur til Blaafarveværket i Modum

Frivilligsentralen på Frogner arrangerer tur til Blaafarveværket fredag 11. september. Påmelding på Frivilligsentralen, Niels Juels gate 27, fristen er onsdag 26. august. Turen arrangeres med midler fra Frogner menighets legat. Les mer om program, egenandel m.m.


Kor i gudstjenestene høsten 2015

Også i høstsemesteret vil gudstjenestene ha et rikt kirkemusikalsk innhold - med mange bidrag av kor og instrumentalt i tillegg til orgel og den gode menighetssangen i Frogner kirke. Se en foreløpig oversikt for høsten. Endringer og tillegg kan komme til senere.


Kristus-figuren på Frogner kirkes fasade

Kristus-figuren på Frogner kirkes fasademot Bygdøy allé er laget av Valentin Kielland (1866-1944). Den kom på plass i 1911, fire år etter at kirken stod ferdig. Valentin Kielland har også skapt klebersteinsfrisen over alteret, og de tre treskulpturene i kirkerommet av Olav den hellige, Martin Luther og Hans Nielsen Hauge. Klikk på bildet for å se det i større format.


Prestenes ferieuker og permisjoner

Prestene i Frogner menighet (og Bygdøy menighet) har følgende sommerferieuker i år:

• Margunn Sandal: uke 25, 29, 30, 31, 32

• Rut Ugland: uke 26, 27, 28, 31, 32, 33

• Arne Slørdahl: uke 26, 27, 28, 29, 30

Rut Ugland skal ha studiepermisjon fra 5. september til 5. oktober, og Arne Slørdahl fra 28. september til 28. oktober.

Cecilie Strømmen Jørgensen har fra i sommer en 30 % stilling i Frogner og Bygdøy.


Anbudskonkurransen om orgel til Frogner kirke er avsluttet

Våren 2014 var det klart at finansieringen av nytt orgel til Frogner kirke var sikret gjennom bevilgning fra Kirkelig fellesråd/Oslo kommune og innsamlede midler i menigheten. Høsten 2014 ble det utlyst en internasjonal anbudskonkurranse om oppdraget. Og lørdag 13. juni ble det klart hvem som har vunnet konkurransen: Den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison Ltd. fra Durham i Nordøst-England. Det er en uhyre gledelig begivenhet for Frogner menighet - og for alle andre i Oslo (og tilreisende) som besøker kirken til gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Det engelske firmaet vant i hard konkurranse med en rekke andre kjente orgelbyggere.

Vi får et orgel med det nåværende orgelets varme og romantiske klangbilde som folk er kjent med og glad i, og som står godt til kirkerommet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring.

I England har Harrison & Harrison bygd eller restaurert orglene i f.eks. Westminster Abbey, Royal Albert Hall og King's College Chapel, Cambridge. Firmaet er ikke så kjent i Norge, men har i Skandinavia blant annet hatt ansvaret for restaureringen av det store orgelet i Stockholms Stadshus, Skandinavias største orgel. Og 7. juni ble deres første orgel i Norge innviet i Hakadal kirke. Det er et orgel med 17 stemmer, mens Frogner-orgelet også i fremtiden vil ha rundt 50 stemmer, som nå.

På kirkekaffen i Frogner kirkestue etter gudstjenesten søndag 21. juni ble det orientert om prosjektet i Frogner kirke, som ventes ferdigstilt innen utgangen av 2017. (Det var det som var oppgitt i det opprinnelige anbudet. Senere var det en tid snakk om utgangen av 2016, men utviklingen i ordresituasjonen for Harrison & Harrison innen kontrakten var klar, har gjort at leveringen likevel vil skje i 2017.) Les mer på orgelsiden om orgelsituasjonen i Frogner kirke fra kirken var ny i 1907, innstalleringen av det nåværende orgelet i 1935, problemene med det orgelet, og menighetsrådets beslutning i 2000 om å nedsette en orgelkomité for å få nytt orgel til kirken.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Etter pinsen følger kirkeårets lengste periode, treenighetstiden, som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 02. 09. 2015