Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

- "Kirkeprofiler"

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom, trosopplæring

- Babysang

- Rekruttkoret
-
Konfirmasjon

Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Årsmelding 2015

Kirkevalget 2015

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 1. mai kl. 11.00 er ved sokneprest Jan Oskar Utnem og organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Søndagsskole. Herrekvartetten Jubilate medvirker, se hva de synger. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i Kirkestuen.


Hva skjer

i Frogner menighet 28. april - 31. mai? Se kalendersiden.


Frogner menighetsråd

har sitt neste møte tirsdag 3. mai kl. 18.00 på Frogner menighetskontor (kirken). Se innkallingen med forslag til dagsorden, og se sakspapirer til de enkelte sakene.


Ledige stillinger i menighetens barnehage

Det er ledige stillinger som daglig leder for barnehagen og som pedagogisk leder for avdelingen for barn i alderen 3-6 år. Les mer.  Søknadsfrist er 4. mai, med tiltredelse 1. august. Borghild Hukkelberg, som har vært styrer for Frogner menighets barnehage (Schafteløkken) siden oktober 2013, har fått ny stilling som styrer for Grefsen menighets barnehage. Hun tiltrer der 1. august.


Søndagsskole i gudstjenesten

Søndag 17. april var det for første gang på flere år søndagsskole under søndagsgudstjenestene kl. 11 i Frogner kirke. Det vil være søndagsskole beregnet på barn i alderen 3-7 år i alle søndagsgudstjenester unntatt familiegudstjenestene, og unntatt gudstjenestene i sommertiden. Se plakat. Har du lyst til å medvirke? Kontakt da Gunnar Már Kristjánsson.


Nattlig ungdomsgudstjeneste i Domkirken 14. mai

Velkommen til gudstjeneste av og med ungdom i Domkirken pinseaften kl. 23.00! Gudstjenesten er åpen for alle, men blir ungdommelig preget. Det blir musikk med band og orgel, dans, bønn i de fire himmelretningene. Kanskje vil du få en ny opplevelse av kirkerommet? Det organiseres felles følge hjem. Gudstjenesten er i regi av kirkene i Gamle Oslo, Frogner, Bygdøy, Sentrum og St. Hanshaugen i samarbeid med Domkirken ved ansatte og ungdommer. Konfirmantene er spesielt invitert. Det blir en pinsefeiring midt i byen med fokus på vind, vann og ild - Ånden som gir liv.


Bysten av Asle Enger stjålet

Byste Asle EngerPortrettbysten foran Frogner kirke av tidligere sokneprest Asle Enger er stjålet. Det er uvisst når tyveriet skjedde, men noen la allerede tirsdag ettermiddag 5. april merke til at den var borte fra sokkelen. Bysten er utført av billedhuggeren Arne Durban i 1976, samme år som Asle Enger sluttet som sokneprest. Bysten er av bronse. Tyveriet er politianmeldt. I tilfelle tyven(e) skulle ha kommet på andre tanker og kvittet seg med bysten blant busker eller på andre måter i strøket, er det fint om folk kan være oppmerksomme og melde eventuelt funn til politiet. (Klikk på bildet for større utgave.)


Neste konfirmantkull

Årets konfirmasjon i Frogner finner sted søndag 18. september. Men allerede nå er forberedelsene til konfirmantåret 2017 i gang. En brosjyre om konfirmasjon er sendt i posten til alle folkeregistrerte 14-åringer. Noen kan dermed tro at de har fått brosjyren fordi de feilaktig er oppført som medlemmer i Den norske kirke. Men brosjyren er sendt ut uavhengig av kirkemedlemskap. Både Den norske kirke og Human-Etisk Forbund sender ut en slik brosjyre hvert år med samme tillatelse fra Skattedirektoratet/Folkeregisteret, slik det framkommer på baksiden av brosjyren. Brosjyrene skal gi informasjon til et eventuelt valg av konfirmasjon. Se brosjyren, og les mer om konfirmasjon i Frogner menighet.


Studiepermisjon

Sokneprest Margunn Sandal har studiepermisjon i tiden 2. april - 2. mai.


Dåpskampanje

DåpsplakaterOslo bispedømme har i disse dager en kampanje med plakater på buss, trikk og T-bane. Hensikten er å minne om dåp som et tilbud i kirken og å innby til refleksjon. I dag blir ca. 60 % av alle barn født i Norge, døpt. I Oslo er tallene enda lavere. Se plakatene.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oppdatert oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011.


Orgelkontrakten ble undertegnet 16. desember 2015

Etter at den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison i juni 2015 vant anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Frogner kirke, har det foregått mye forberedende arbeid. Selve undertegningen av kontrakten har likevel latt vente på seg, og enkelte har følt en viss uro over det. Men onsdag 16. desember kom den siste underskriften på plass, slik at denne delen av prosessen nå er avsluttet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet vil stå ferdig til utgangen av 2017. Innvielse vil bli planlagt til begynnelsen av 2018. Nærmere detaljer om tidsplanen for arbeidet blir offentliggjort senere. Se også orgelsiden. Orgelinnsamlingen fortsetter, også gjennom kirkeofringer. Den siste var påskedag 2016, da det kom inn kr. 7.150,-, betydelig mer enn det som er vanlig ved ofringer i Frogner kirke.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


 

HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2014.

Sist oppdatert: 29.04.2016


Til toppen