Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste 2014

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (ny fra 1. des. 2013)

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

► Kontortilbygget
Frognerhjemmet
Schafteløkken
Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

- "Kirkeprofiler"

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Rekruttkoret

- Trosopplæring
- Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

Ledige stillinger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste
Årsmelding 2013

Kirkevalget 2011

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Julens gudstjenester

Julens gudstjenester i Frogner kirke følger et tradisjonelt mønster. Julaften er det gudstjenester kl. 14 og 16. Erfaringsmessig er det lettest å få plass på gudstjenesten kl. 14. Juledag og 2. juledag er det gudstjenester kl. 11. Les mer om de enkelte gudstjenestene (bibeltekster for dagen, prest, organist, kor/trompet, salmer, offerformål).


Schafteløkken som sak i menighetsrådet

På møtet i Frogner menighetsråd onsdag 17. desember var hovedsaken hva som skal skje med Frogner Menighets Hus - Schafteløkken. Det ble ikke truffet noen realitetsavgjørelse i saken, men det ble nedsatt et utvalg som skal utrede nærmere det alternativet som går ut på at Schafteløkken fortsatt skal eies av Frogner menighet, ikke selges eller eies gjennom et aksjeselskap. Les mer. 


Tellef Raustøl gjenvalgt som leder av menighetsrådet

På menighetsrådets møte 17. desember ble Tellef Raustøl gjenvalgt som leder for 2015 (til 1. november, når et nyvalgt råd overtar). Eva Schjoldager hadde frasagt seg gjenvalg som nestleder, og det valget ble utsatt til neste møte i januar.


Siste i orgelsaken:

Ved anbudsfristens utløp mandag 15. desember 2014 kl. 12.00 var det innkommet 9 anbud. Anbudskonkurransen for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke var kunngjort 25. september. Det innebar at norske og utenlandske orgelbyggere ble innbudt til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Det har vært arbeidet med orgelsaken i Frogner kirke i mange år. Den nåværende orgelkomiteen ble nedsatt i 2000. Nærmere orientering om den videre prosessen kommer senere. Se også orgelsiden.


Salmer som samler

NRKs storsatsing "Salmeboka minutt for minutt" samlet mange rundt TV-skjermene i dagene og nettene fra 28. til 30. november. Framføringen av alle salmer fra nr. 1 til 899 viste rikdommen og variasjonen i salmeskatten. På NRKs nettspiller kan man følge hele serien i repetisjon (inndelt i 33 deler). Man kan også søke opp framføringen av en spesiell salme ved å skrive salmenavn eller salmenummer i søkefeltet øverst i høyre hjørne på siden.

I vår kirke er salmene noe av det som sterkest skaper gudstjenesteopplevelsen - fulltonende salmesang i en kirke gir ikke bare fellesskap mellom dem som synger, salmene rommer også tilbedelse, glede, undring og innlevelse i budskapet. Men salmer hører like mye hjemme i andre sammenhenger - enten det er den enkelte som nynner en salme og memorerer en tekst, eller det synges i familien eller en annen gruppesammenheng. Som sangtekster er salmene ofte av høy litterær kvalitet, og svært mange av melodiene er både slitesterke og betagende skjønne. Gjennom salmene kan vi også se hvordan det kristne budskapet er tolket gjennom historien. I Frogner menighet har det i flere år vært satset spesielt på å skape oppmerksomhet om salmene. Fra 2008 til 2010 arrangerte Kulturutvalget regelmessige "salmelørdager" i Frogner kirkes kapell. Se programmet for alle semestrene. Og på hjemmesidens salmesider kan man ikke bare fra slutten av hver uke se hvilke salmer som skal synges i søndagens gudstjeneste, men også hvilke salmer som er sunget i samtlige gudstjenester i Frogner kirke siden 2003 (gudstjenester i kapellet er ikke med). Se salmesiden. Linker til tidligere kirkeår står til venstre på siden.


Hva skjer

i Frogner menighet 21. desember - 1. januar? Se kalendersiden.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkestuen

Kastanjestuen har i høst fått seg et renholdsløft og er nå innredet med lesekrok og stor nyinnkjøpt flatskjerm. Målet er å vise opera eller film på tirsdagene, der åpningstiden er fra kl. 12 til 14. Første tirsdag med dette tilbudet var 4. november 2014. Les mer om kirkestueprosjektet.


Schafteløkken

Utleie av Schafteløkken (Frogner Menighets Hus) administreres nå av Inger E. Solem. Henvendelser til post.schaftelokken.no.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Barnehagens hjemmeside

Frogner menighets barnehage Schafteløkken har tidligere blitt presentert på en egen side på menighetens felles nettsted frognerkirke.no. Fra august 2014 har imidlertid barnehagen fått sin selvstendige hjemmeside. Adressen er: www.schaftelokken.barnehage.no.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 21. 12. 2014

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?
HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger.

Vi er nå i adventstiden, som har fiolett farge. Det er forberedelsens og botens farge. Selv om adventstiden av mange kan oppleves som en ventetid, har ikke ordet advent noe med det å gjøre. Adventus på latin betyr ankomst eller komme, altså Herrens komme. I adventstiden forbereder man seg til Jesu fødsel, hans komme til jorden. Mange lar denne tiden være preget av fråtsing i mat og drikke, med "julebord" og fulle restauranter. I kristen tradisjon er adventstiden heller en botstid (jfr. den liturgiske fargen), og i flere kirkesamfunn er det til og med en fastetid, altså det motsatte av det vi opplever i dagens Norge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen