Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

►Barnehagen (eget nettsted)
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Rekruttkoret

    - Trosopplæring

    - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste
Årsmelding 2014

Kirkevalget 2015

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Kommende gudstjenester

• Søndag 14. februar kl. 11.00: Høymesse i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Preken: Prest Cecilie Jørgensen Strømmen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Kirkekaffe i Kirkestuen etter gudstjenesten.

• Torsdag 18. februar kl. 18.00: Kveldsmesse i kirken. Kapellan Arne Slørdahl. Prest Cecilie Jørgensen Strømmen. Organist Bjørn Kleppe. Før gudstjenesten er det middag i Kirkestuen kl. 17.00.


Hva skjer

i Frogner menighet 7.-28. februar? Se kalendersiden.


Konfirmantene presentert i gudstjenesten 31. januar

KonfirmantpresentasjonKonfirmantåret 2016 er begynt. Den første samlingen var torsdag 21. januar. Og søndag 31. januar ble konfirmantene presentert for menigheten i høymessen kl. 11 av kapellan Arne Slørdahl, som også i år er konfirmantprest. Les mer om konfirmasjon og se planen for årets konfirmanter. (Klikk på bildet for større utgave.)


Aktiviteter for barn våren 2016

Planene for trosopplæringen, Babysang og Rekruttkoret for våren 2016 kan sees på egen side for Rekruttkoret og på barne- og ungdomssiden for de øvrige aktivitetene. Oppstart for Rekruttkoret var torsdag 21. januar kl. 16.30. Første babysang var fredag 22. januar kl. 11.00. Sted for begge aktiviteter er Frogner kirkestue i Bygdøy allé, ved siden av kirken.


Konfirmantåret 2016

Undervisningen startet i januar. Det er samlinger ca. annenhver torsdag kl. 18.00. Det meste av undervisningen og aktivitetene er bare for Frogner-konfirmantene, men noe skjer også sammen med konfirmantene fra Bygdøy. Og fra 15. til 19. august er det sommerleir i Stavern sammen med konfirmanter fra andre menigheter i Oslo sentrum. Selve konfirmasjonen finner sted søndag 18. september. Les mer og se planen.


Orgelkontrakten ble undertegnet 16. desember 2015

Etter at den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison i juni 2015 vant anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Frogner kirke, har det foregått mye forberedende arbeid. Selve undertegningen av kontrakten har likevel latt vente på seg, og enkelte har følt en viss uro over det. Men onsdag 16. desember kom den siste underskriften på plass, slik at denne delen av prosessen nå er avsluttet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet vil stå ferdig til utgangen av 2017. Nærmere detaljer om tidsplanen for arbeidet blir offentliggjort senere. Se også orgelsiden.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 12. 02. 2016

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger.

Vi går nå inn i fastetiden, som har fiolett farge. Det er forberedelsens og botens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen