Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

►Gudstjenesteliste jan.-nov. 2014

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (ny fra 1. des. 2013)

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet
Schafteløkken
Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

- "Kirkeprofiler"

- Temamøter
Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom, trosopplæring

- Babysang

- Rekruttkoret
- Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Årsmelding 2013

Kirkevalget 2011

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

Sigrid Undset og kristendommen

Det er temaet for det foredraget som dr. philos. Liv Bliksrud holder i serien "Kirkeprofiler" lørdag 1. november kl. 15.00 i Frogner kirkes kapell. Musikk ved Katharina og Peter Klaveness, sang/piano. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet. Se programmet for alle høstens lørdagssamlinger i kapellet.


Allehelgensdag

I gudstjenesten i Frogner kirke Allehelgensdag 2. november kl. 11.00 medvirker alle kirkens prester, institusjonssjef Arnulf Myklebust, organist Bjørn Kleppe og Frogner kammerkor med sin dirigent Kristin Groven Holmboe. Det er ofring til nytt orgel. Se salmene og hva koret synger.

Kl. 18.00 er det konsert i kirken. Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører "Ein deutsches Requiem" av Johannes Brahms. Dirigent er Steffen Kammler. Les mer.


Hva skjer

i Frogner menighet 26. oktober - 23. november? Se kalendersiden.


Nytt i Kirkestuen

Kastanjestuen har i det siste fått seg et renholdsløft og er nå innredet med lesekrok og stor nyinnkjøpt flatskjerm. Målet er å vise opera eller film på tirsdagene, der åpningstiden er fra kl. 12 til 14. Første tirsdag som har dette tilbudet, er 4. november 2014. Les mer om kirkestueprosjektet.


Kirkeklokkene virker igjen

Etter at den elektriske styringen av klokkene i Frogner kirke har vært i ustand i over et halvt år, er reparasjonen endelig avsluttet i uke 43.


Schafteløkken

Utleie av Schafteløkken (Frogner Menighets Hus) administreres nå av Inger E. Solem. Henvendelser til post.schaftelokken.no.


Orgelsaken i Frogner kirke

1. Anbudskonkurransen er igangsatt 

På bakgrunn av vedtak i Kirkelig fellesråd i Oslo i februar 2014 og forberedende arbeid i en prosjektgruppe med medlemmer fra Kirkelig fellesråd og Frogner menighet, ble det på "Doffin", den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, den 25. september kunngjort anbudskonkurranse for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke. Det innebærer at norske og utenlandske orgelbyggere innbys til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Fristen for å legge inn anbud er 15. desember kl. 12.00. Se kunngjøringen på Doffin, og les mer om orgelet på orgelsiden. 

  

2. Orgelet nevnt som prioritert oppgave i byrådets budsjettforslag for 2015 

Byrådets budsjettforslag for 2015 ble lagt fram onsdag 24. september. I avsnittet om kirkelige investeringsformål er to av Oslo-kirkene nevnt spesielt. Den ene er Paulus kirke med utvendig og innvendig rehabilitering. Om Frogner kirke står det: "Byrådet vil be Kirkelig fellesråd i Oslo prioritere rehabilitering av orgelet i Frogner kirke." Med denne tydelige føringen fra byrådet for det kirkelige investeringsbudsjettet for 2015 understrekes betydningen av prosjektet ytterligere. 

  

3. Grunnfinansieringen er sikret - innsamlingen fortsetter for å sikre best mulig løsning 

Som kjent i Frogner menighet er saken allerede i god gjenge ved at Kirkelig fellesråd i februar vedtok å bevilge 2 millioner kroner på 2014-budsjettet til nytt/rehabilitert orgel, med løfte om ytterligere 4 millioner på 2015- eller 2016-budsjettet, avhengig av prosjektets framdrift. I tillegg kommer de ca. 3 millionene som er samlet inn i menigheten. Det beløpet som nå er sikret, 9 millioner kroner, er lavere enn det opprinnelige målet på 11 millioner, men tilstrekkelig til at anbudskonkurransen har kunnet utlyses. Hvis det lykkes å øke rammen på 9 millioner, vil det kunne oppnås en enda mer tilfredsstillende løsning. Neste kirkeofring til nytt orgel i Frogner kirke er på Allehelgensdag, søndag 2. november.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Barnehagens hjemmeside

Frogner menighets barnehage Schafteløkken har tidligere blitt presentert på en egen side på menighetens felles nettsted frognerkirke.no. Fra august 2014 har imidlertid barnehagen fått sin selvstendige hjemmeside. Adressen er: www.schaftelokken.barnehage.no.


 

HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden med grønn hovedfarge. Men enkelte søndager har en annen farge, blant dem er Allehelgensdag. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. På Allehelgensdag gleder vi oss med tanke på de kristne som har gått foran, og hvordan Guds nåde har vært med dem. Et annet motiv er fellesskapet mellom den jordiske og himmelske menighet, jfr. avslutningen av prefasjonen i nattverden ("din menighet i himmelen og på jorden"). Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2012.
Sist oppdatert: 31.10.2014


Til toppen