Velg ønsket side:

 

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 
   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

►nederst på siden

HVA SKJER?

►Kalender (ukeprogram)

►Gudstjenesteliste 2014

►Salmer i søndagens gudstjeneste
►Kordeltakelse og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

►Høymesseliturgien

►Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken

- Orgelet
Kapellet
Frognerhjemmet
Schafteløkken
Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
Musikk

Kultur

- "Kirkeprofiler"

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Rekruttkoret
- Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
Menighetsrådet

►Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Årsmelding 2014

Kirkevalget 2011

►Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Pinsen i Frogner kirke

Pinsen feires til minne om Den hellige Ånds komme og kirkens grunnleggelse. Pinsedag (24. mai) er det høytidsgudstjeneste kl. 11.00 ved sokneprest Margunn Sandal og organist Svein E. Skara. Se salmene. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i Kirkestuen.

Annen pinsedag kl. 11.00 er det i Uranienborg kirke en felles gudstjeneste for Fagerborg, Frogner, Uranienborg og Bygdøy menigheter, men ingen egen gudstjeneste i Frogner kirke.


Høringsuttalelse fra Frogner menighetsråd

På sitt møte 22. april behandlet Frogner menighetsråd spørsmål knyttet til "Veivalg for fremtidig kirkeordning". Les høringsuttalelsen fra menighetsrådet.


Hva skjer

i Frogner menighet 19.-31. mai? Se kalendersiden.


Orgelsakens stilling

Ved anbudsfristens utløp mandag 15. desember 2014 kl. 12.00 var det innkommet 9 anbud. Anbudskonkurransen for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke var kunngjort 25. september. Det innebar at norske og utenlandske orgelbyggere ble innbudt til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Det har vært arbeidet med orgelsaken i Frogner kirke i mange år. Orgelkomiteen ble nedsatt av menighetsrådet i 2000. Prosessen med å velge orgelbygger ut fra de innkomne anbudene er ennå ikke avsluttet (primo mai), men det er ventet å skje i løpet av mai. Se også orgelsiden.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken,  bortsett fra to plasser reservert for bevegelseshemmede, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2014.

Sist oppdatert: 23. 05. 2015

HVORFOR RØD FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Pinsen feires til minne om Den hellige Ånds komme og Kirkens grunnleggelse. Den røde fargen er Åndens og Kirkens, blodets og martyriets farge.

Les mer om kirkeåret

       

Til toppen