Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste mai-nov.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2015

►Årsmelding 2016

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Hva skjer

i Frogner menighet i august? Se kalendersiden.


Kulturutvalget i Frogner menighet

kommer til å ha flere arrangementer i høst. Søndag 27. august på kirkekaffen i Kirkestuen etter gudstjenesten kåserer skuespiller Ola B. Johannessen om "Fra Luther til Petter Dass - en nordnorsk legende". Og lørdag 9. september kl. 15.00-17.00 blir det en historisk vandring mellom Akersberget og Hammersborg, blant annet til noen av kirkene i området. Vandringen er ved autorisert Osloguide Anne Marie Vøien Fleischer. Les mer.


Babysangen begynner igjen

Babysangen fortsetter til høsten. Første gang er fredag 25. august kl. 11.00 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av kirken). Les mer.


Menighetskontoret På grunn av oppussingen er Frogner kirke for tiden en byggeplass med stillaser og krav til sikkerhet for dem som ferdes der. Derfor må alle som skal besøke menighetskontoret eller noen som har sin kontorplass der, på forhånd gjøre avtale om besøk, slik at de kan bli møtt ute i Bygdøy allé og geleidet inn.


Forrige møte i menighetsrådet

var tirsdag 15. august kl. 17.00 i Kirkestuen. Se innkalling og saksdokumenter. Blant sakene: Avstemning om hvem Frogner menighetsråd ønsker som ny biskop i Oslo. Neste møte er tirsdag 5. september kl. 18.00.


Frognerhjemmets Venner
starter høstsemesteret med en konsert på Frognerhjemmet torsdag 7. september kl 17.30 ved det musikalske stortalentet, Mathias Rugsveen, 13 år, på trekkspill. Les mer.


Prestenes ferieuker

Prestene i Frogner menighet har sommerferie i følgende uker i år:

Margunn Sandal: 26-27, 30-32

Arne Slørdahl: 25, 28-31

Rut Ugland: 25-29


Arne Sand overtar etter Cecilie Jørgensen Strømmen
Cecilie Jørgensen Strømmen har i to år vært prest i Oslo domprosti med 30 % tjeneste i Frogner og Bygdøy menigheter. Hennes engasjement utløper 31. juli. Fra 1. september går Arne Sand inn i en tilsvarende 30 % prestetjeneste i Frogner og Bygdøy. Arne Sand er født i 1940 og var inntil han ble pensjonist, prost i Nedre Romerike prosti. Etter det har han hatt en rekke vikariater, også i sjømannskirker. Engasjementet hos oss er for seks måneder. Han er godt kjent i Frogner kirke fra før, blant annet gjennom sitt verv som prior (leder) for Ordo Crucis, som har sine gudstjenester i kirkens kapell hver fredag morgen.


Videre på nettet

Siden Pekere er nå oppdatert. Her fins linker til mange nettsteder som har å gjøre med kirkelige spørsmål og religion.


Mens Frogner kirke pusses opp,
arbeides det for fullt hos orgelbyggerne Harrison & Harrison i Durham, England med orgelet som skal installeres i kirken til høsten og innvies i februar 2018. På YouTube demonstreres arbeidet med den dypeste stemmen i orgelet, en Contra Basun 32 fot. Så dyp bass har ikke orgelet i Frogner kirke hatt før.


Dato for konfirmasjon 2018

Datoen for konfirmasjon i Frogner menighet i 2018 er nå fastsatt til søndag 16. september. Gudstjenesten er kl. 11.00 i Frogner kirke. (I 2017 er konfirmasjonen søndag 17. september.) Les mer om konfirmasjon og se programmet for inneværende år.


Frogner kirke

vil på grunn av rehabilitering og orgelarbeider være stengt i deler av 2017. Slik er planen:

24. april - 6. mai: Demontering av orgel

8. mai - 28. august: Maling av kirkerommet

24. april - 1. november: Rehabilitering av tak og fasade

1. oktober - 17. desember: Montering av orgel

I de periodene kirken er stengt, vil gudstjenester likevel bli holdt. Se kalendersiden for løpende oversikt.


Orgelarbeidene

Mandag 24. april rykket tre spesialister fra Harrison & Harrison inn i Frogner kirke for å demontere kirkeorgelet sammen med medarbeidere fra Kirkelig fellesråd i Oslo. Orgelfirmaets store container ble oppstilt på fortauet utenfor kirken. Orgelpiper fra det gamle orgelet som skal videreføres i det nye, blir fraktet til England i spesialkasser i denne containeren. De aller største pipene skal likevel ikke sendes, de vil bli klargjort for det nye orgelet på et midlertidig verksted på sidegalleriet i kirken. En beltedrevet kranvogn ble kjørt inn i kirken for å ta seg av de tyngste løftene ned fra orgelgalleriet. Imens fylles kirkebenkene opp - av orgelpiper. Første skritt i demonteringen av det gamle orgelet skjedde allerede 27. februar. Da ble pedalklaviaturet koplet fra orgelet og sendt til England. Arbeidet med nye piper og deler til Frogner-orgelet har lenge vært i full gang i Durham. Se mer om dette på nettstedet til Harrison & Harrison. Installasjonen av orgelet med gjenbrukte og nye deler begynner i oktober 2017, og det nye orgelet skal innvies søndag 4. februar 2018. (Alle foto: Jardar Seim. Klikk på bildene for å se dem større.)

Orgelcontainer foran Frogner kirke Kranbeltevogn i Frogner kirke Kranbeltevogn i Frogner kirke Orgelpiper på kirkebenker Frogner Container med spesialkasser for orgelpiper


Gledelig bevilgning til utbedring av taket på Frogner kirke

I flere måneder har det vært stillaser ved Frogner kirke. De ble satt opp i oktober etter at det i september ble oppdaget at det var fare for steinras fra det lille tårnet mot Bygdøy allé. Likeså ble det ved inspeksjon oppdaget at festet for den 500 kg tunge Kristus-figuren i bronse i nisjen på gavlveggen var svært dårlig. Kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett er i år på et lavmål, og det er mye bygningsmessig forfall på Oslo-kirkene som det derfor ikke kan bli gjort noe med nå. I en slik situasjon sier det mye om hvor langt etter Frogner kirke har ligget, når Kirkelig fellesråd på sitt møte 16. februar vedtok å bruke over halvparten av investeringsmidlene på 2017-budsjettet til Frogner kirke. Det avsettes 2 mill. kr. til å ferdigstille utbedringen av tårn og frontfasaden, og 12 mill. kr. til å fortsette utbedring av resten av taket. I sin saksutredning begrunnet kirkevergen det slik: "Taket ellers er blant de dårligste av de dårlige takene, og store besparelser er å hente på å fortsette rehabiliteringen av resten av taket."

Dette er godt nytt for Frogner! For ti år siden, da kirken hadde sitt 100-årsjubileum, var det stor skuffelse over at det ikke ble noe av den innvendige og utvendige rehabiliteringen som var ventet til jubileet. Nå lysner det. Nytt orgel kommer (tidligere bevilgninger fra fellesrådet foruten betydelige innsamlede midler), kirken skal pusses opp innvendig (i hovedsak finansiert ved en testamentarisk gave), og det blir omfattende arbeider på tak og fasade. 2017 blir et gledelig travelt år!


Konfirmasjon 2017

Årets konfirmantundervisning begynte torsdag 12. januar, og søndag 29. januar ble konfirmantene presentert for menigheten i gudstjenesten kl. 11. De siste årene har konfirmantene vært på sommerleir i Stavern. I 2017 skal sommerleiren være i Sverige, nærmere bestemt på Åh Stiftsgård i nærheten av Uddevalla. Konfirmasjonen i Frogner kirke finner sted søndag 17. september. Arne Slørdahl er konfirmasjonsprest. Se planen for konfirmasjonsåret 2017.


Flere måter å gi penger på

Fra desember 2014 har det vært mulig å delta i ofringen under søndagens gudstjeneste med SMS fra mobilen i stedet for å gi kontanter i offerkurven. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.

Du kan nå også gi med VIPPS: 29616.

Endelig minner vi om givertjenesten, der det foreligger et nytt skjema for innmelding, som er en enklere måte å gjøre det på enn tidligere. Les mer.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011. 


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som har grønn farge. Det er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

SOMMEREN 2017:

På grunn av oppussingen er Frogner kirke er for tiden en byggeplass med stillaser og krav til sikkerhet for dem som ferdes der. Derfor må alle som skal besøke menighetskontoret eller noen som har sin kontorplass der, på forhånd gjøre avtale om besøk, slik at de kan bli møtt ute i Bygdøy allé og geleidet inn. I ukene 29-30 (17.-30. juli) er kontoret helt stengt.

 

Ordinære åpningstider (utenom uke 29-30), men besøk bare etter forhåndsavtale pga. sikkerhet på byggeplass:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

  

For avtaler kan Frogner menighetskontor kontaktes på 23 62 90 62. For kirkelige handlinger kan Kirketorget kontaktes på 23 62 90 09.

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2015.

Sist oppdatert: 20. 08. 2017