Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom, trosopplæring

- Babysang

- Rekruttkoret
-
Konfirmasjon

Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste

Årsmelding 2015

Kirkevalget 2015

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

Ekstraordinært møte i menighetsrådet

Frogner menighetsråd holder ekstraordinært møte mandag 30. mai kl. 18.00 i Kirkestuen. Eneste sak på dagsorden er Frogner menighets hjem (Frognerhjemmet). Møtet kommer til å være lukket på grunn av partssensitive opplysninger.


Byvandring
Lørdag 28. mai arrangerer Kulturutvalget byvandring i Ruseløkka-området ved Oslo-guide Anne Marie Vøien Fleischer. Det blir omvisning i bunkeren under Oslo Handelsgymnasium. Frammøte utenfor Frogner kirke kl. 13.00. Pris kr. 50.


Kommende gudstjenester

• Torsdag 26. mai kl. 12.00 i kapellet: Gudstjeneste med nattverd. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.

• Søndag 29. mai kl. 11: Høymesse i Frogner kirke. En gudstjeneste med svenske folketoner: kor fra Gunnarskog menighet i Värmland. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Søndagsskole. Kirkekaffe.


Glassmaleri i Frogner kirke for en av tekstene på Treenighetssøndag

Profeten Jesajas kallelse, glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke, Oslo.I hver høymesse i Den norske kirke leses det tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. De tre tekstene belyser gjerne hverandre og er valgt ut for sammen å gi søndagen et bestemt preg. Med rikdommen av Per Vigelands glassmalerier med bibelske motiver i Frogner kirke hender det at en av lesetekstene er direkte framstilt der. Det var tilfelle for gudstjenesten på Treenighetssøndag, 22. mai. I den første leseteksten (Jesaja 6, 1-8) hørte vi om hvordan Jesaja ble kalt til profet. I vers 6 heter det:  "Da fløy en av serafene [himmelske vesener som tjener Gud] bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa: ..." - Denne scenen er framstilt i midtdelen av Jesaja-vinduet, som befinner seg under sidegalleriet, lengst framme i kirken. (Klikk på bildet for større utgave av det. Foto: Jardar Seim.) Se flere eksempler på lesetekster framstilt i glassmaleriene. (Oversikten er ikke fullstendig.)


Hva skjer

i Frogner menighet i mai? Se kalendersiden.


Søndagsskole i gudstjenesten

Søndag 17. april var det for første gang på flere år søndagsskole under søndagsgudstjenestene kl. 11 i Frogner kirke. Det vil være søndagsskole beregnet på barn i alderen 3-7 år i alle søndagsgudstjenester unntatt familiegudstjenestene, og unntatt gudstjenestene i sommertiden. Se plakat. Har du lyst til å medvirke? Kontakt da Gunnar Már Kristjánsson.


Neste konfirmantkull

Årets konfirmasjon i Frogner finner sted søndag 18. september. Men allerede nå er forberedelsene til konfirmantåret 2017 i gang. En brosjyre om konfirmasjon er sendt i posten til alle folkeregistrerte 14-åringer. Noen kan dermed tro at de har fått brosjyren fordi de feilaktig er oppført som medlemmer i Den norske kirke. Men brosjyren er sendt ut uavhengig av kirkemedlemskap. Både Den norske kirke og Human-Etisk Forbund sender ut en slik brosjyre hvert år med samme tillatelse fra Skattedirektoratet/Folkeregisteret, slik det framkommer på baksiden av brosjyren. Brosjyrene skal gi informasjon til et eventuelt valg av konfirmasjon. Se brosjyren, og les mer om konfirmasjon i Frogner menighet.


Dåpskampanje

DåpsplakaterOslo bispedømme hadde i april en kampanje med plakater på buss, trikk og T-bane. Hensikten er å minne om dåp som et tilbud i kirken og å innby til refleksjon. I dag blir ca. 60 % av alle barn født i Norge, døpt. I Oslo er tallene enda lavere. Se plakatene.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oppdatert oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011.


Orgelkontrakten ble undertegnet 16. desember 2015

Etter at den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison i juni 2015 vant anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Frogner kirke, har det foregått mye forberedende arbeid. Selve undertegningen av kontrakten har likevel latt vente på seg, og enkelte har følt en viss uro over det. Men onsdag 16. desember kom den siste underskriften på plass, slik at denne delen av prosessen nå er avsluttet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet vil stå ferdig til utgangen av 2017. Innvielse vil bli planlagt til begynnelsen av 2018. Nærmere detaljer om tidsplanen for arbeidet blir offentliggjort senere. Se også orgelsiden. Orgelinnsamlingen fortsetter, også gjennom kirkeofringer, neste gang på Treenighetssøndag, 22. mai.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


 

HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Treenighetssøndag med hvit farge følger etter pinsens røde farge, før den lange treenighetsstiden kommer med sin grønne farge. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


ÅPNINGSTIDER:
Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2015.

Sist oppdatert: 24.05.2016


Til toppen