Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.-april

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2015

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Åpent kapell i fastetiden

Fra askeonsdag (1. mars), som innleder fastetiden, og til påske vil Frogner kirkes kapell være åpent for stillhet, bønn og ettertanke fra kl. 10 til 15 alle hverdager (mandag-fredag). Det er utarbeidet en enkel liturgi for hver uke, som man kan følge om man vil. Da kapellet ble reist like før krigen (innviet høsten 1939), var en av tankene at det alltid skulle stå åpent "for enhver som søker en stille andaktsstund". Slik fungerte det under krigen og fram til 1950-årene. Med åpent kapell i fastetiden nærmer man seg den tradisjonen igjen.

Askeonsdag 1. mars kl. 19.00 er det gudstjeneste med nattverd i kirken ved sokneprest Rut Ugland og organist Bjørn Kleppe.


Demonteringen av orgelet er begynt

PedalklaviaturFørste skritt i demonteringen av det gamle orgelet skjedde 27. februar. Da ble pedalklaviaturet koplet fra orgelet. Her står det i påvente av pakking for å sendes til England for tilpasning til det nye orgelet (gjenbruk). Så skal spillepulten fjernes og gulvet på orgelgalleriet klargjøres. Rett etter påske kommer Harrison & Harrison for å demontere orgelpiper og tekniske deler fra orgelet og ta med det som skal bearbeides i England, dit. De største pipene blir ikke fraktet til England, men vil bli bearbeidet på et midlertidig orgelverksted på sidegalleriet i kirken, der benkene nå for en stor del er ryddet vekk. Samtidig er arbeidet med nye piper og deler til Frogner-orgelet i full gang i Durham. Se mer om dette på nettstedet til Harrison & Harrison. Installasjonen av orgelet med gjenbrukte og nye deler begynner i oktober 2017. Før det skjer, vil kirken - takket være en testamentarisk gave - bli pusset opp innvendig og derfor være helt stengt deler av sommeren. Også taket skal rehabiliteres. Det finansieres av en stor bevilgning fra Kirkelig fellesråd, se nedenfor. Orgelinnvielsen er planlagt til første del av februar 2018. Da vil det digitale "vikarorgelet", som i februar ble plassert på sidegalleriet, være ferdig med jobben sin i Frogner kirke.

Foto: Jardar Seim. Klikk på bildet for å se det større.


En hundreårsmarkering

Gelender hovedtrapp Frogner kirke  Frogner kirkes kontorbygg fra 1966

Søndag 26. februar var det hundre år siden arkitekt Rolf Tønsager ble født. Hans navn er kanskje ikke så kjent i Frogner menighet i dag. Men det var han som tegnet det første kontortilbygget til kirken. Det stod ferdig i 1966. Han har også tegnet gelendrene på kirkens hovedtrapp og tårntrapp (noen av gelendrene er dessverre i dårlig forfatning nå). Symbolikken er enkel: mønsteret skal minne om de oppstrakte og bedende hender. Og endelig var han utførende arkitekt ved oppussingen av kirken i 1962. Som overarkitekt på vedlikeholdssjefens kontor i Oslo kommune hadde han ansvaret for flere store oppussinger og restaureringsarbeider på byens store kirker. Hans far var også arkitekt, og da sønnen ville gå den samme veien, insisterte han på at sønnen skulle lære seg et håndverk fullt ut før han utdannet seg til arkitekt, og ikke bare jobbe på en byggeplass en tid for å få praksis. Rolf Tønsager var derfor også utdannet murmester. Han døde i 1990.

Foto: Jardar Seim. Klikk på bildene for å se dem større.


Iver Kleive har fått St. Olavs orden

Den 12. januar ble organist og komponist Iver Kleive utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin innsats for norsk musikkliv. Overrekkelsen fant sted på Høvikodden søndag 26. februar. Iver Kleive var organist i Frogner kirke fra 1976 til 1982, og det er han som har komponert det bønneomkvedet som brukes i Frogner kirke i den nåværende liturgien ("Hør vår bønn").

Siden kirken nå skal få nytt orgel, kan det være naturlig å se på hva Kleive uttalte om orgelet allerede i 1979 i et brev til kirkevergen: "Orglet har så mange tekniske mangler at det er umulig og kunstnerisk uforsvarlig å gjennomføre en ren orgelkonsert." Han viser til sin lange utdannelse, der han de siste årene hadde lagt hovedvekt på å tilegne seg ny konsertlitteratur "nettopp i den hensikt senere å kunne gi dette til folk; å kunne formidle den rike dybde av ånd i kirkemusikalsk drakt skapt gjennom århundrer, og på denne måte være et oppbyggende element i en menighetssammenheng." Han gav også flere eksempler på hvordan orgelets tilstand hindret ham i å gjøre sin ordinære organistjobb på skikkelig vis.

Vi gratulerer Iver Kleive med St. Olavs orden, og Frogner kirke med kommende nytt orgel!


Gledelig bevilgning til utbedring av taket på Frogner kirke

I flere måneder har det vært stillaser ved Frogner kirke. De ble satt opp i oktober etter at det i september ble oppdaget at det var fare for steinras fra det lille tårnet mot Bygdøy allé. Likeså ble det ved inspeksjon oppdaget at festet for den 500 kg tunge Kristus-figuren i bronse i nisjen på gavlveggen var svært dårlig. Kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett er i år på et lavmål, og det er mye bygningsmessig forfall på Oslo-kirkene som det derfor ikke kan bli gjort noe med nå. I en slik situasjon sier det mye om hvor langt etter Frogner kirke har ligget, når Kirkelig fellesråd på sitt møte 16. februar vedtok å bruke over halvparten av investeringsmidlene på 2017-budsjettet til Frogner kirke. Det avsettes 2 mill. kr. til å ferdigstille utbedringen av tårn og frontfasaden, og 12 mill. kr. til å fortsette utbedring av resten av taket. I sin saksutredning begrunnet kirkevergen det slik: "Taket ellers er blant de dårligste av de dårlige takene, og store besparelser er å hente på å fortsette rehabiliteringen av resten av taket."

Dette er godt nytt for Frogner! For ti år siden, da kirken hadde sitt 100-årsjubileum, var det stor skuffelse over at det ikke ble noe av den innvendige og utvendige rehabiliteringen som var ventet til jubileet. Nå lysner det. Nytt orgel kommer (tidligere bevilgninger fra fellesrådet foruten betydelige innsamlede midler), kirken skal pusses opp innvendig (i hovedsak finansiert ved en testamentarisk gave), og det blir omfattende arbeider på tak og fasade. 2017 blir et gledelig travelt år!


Kristus tilbake på Frogner kirke

Kristus-skulptur på Frogner kirkeFor fire måneder siden ble Valentin Kiellands Kristus-skulptur i bronse fra 1910 tatt ned fra nisjen på fasaden mot Bygdøy allé. Det var oppdaget at festet i årenes løp var blitt altfor dårlig. Onsdag 8. februar kom den på plass igjen.

Foto: Jardar Seim. Klikk på bildet for å se det større.


Endringer i babysang

Mens Kirkestuen er under oppussing, blir det noen endringer for babysangen, som vanligvis er der fredager kl. 11.00.  Se kalendersiden for aktuelle dager.


Torsdagsklubben

for barn i alderen 3-6 år skulle ha startet opp for vårsemesteret torsdag 12. januar kl. 16.30. På grunn av planlagt oppussing i Kirkestuen er oppstarten utsatt til midten av februar. Nærmere informasjon kommer.


Kirkemusikkfestivalen 2017 også i Frogner kirke

I 2017 finner Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival sted fra 17. til 26. mars. To av dagene er Frogner kirke med i programmet. Lørdag 18. mars kl. 16.00 framføres familieforestillingen "Telemann for barn". Aktører er "The Young Strings of Norway" (Barratt Dues Juniororkester), som består av 40 musikere i alderen 13 til 19 år ledet av fiolinist Soon-Mi Chung. Skuespiller og barnebokforfatter Minken Fossheim vil binde sammen verkene med korte historier om Georg Philipp Telemann. I 2017 er det 250 år siden han døde.

Søndag 26. mars kl. 11.00 er det festivalgudstjeneste i Frogner kirke. Frogner kammerkor med dirigent Kristin Groven Holmboe, sopran Ingeborg Dalheim, Oslofjord strykekvartett og organist Bjørn Kleppe framfører musikk av Fauré, Mozart, Carter, Stanford og Pärt.


Konfirmasjon 2017

Årets konfirmantundervisning begynte torsdag 12. januar, og søndag 29. januar presenteres konfirmantene for menigheten i gudstjenesten kl. 11. De siste årene har konfirmantene vært på sommerleir i Stavern. I 2017 skal sommerleiren være i Sverige, nærmere bestemt på Åh Stiftsgård i nærheten av Uddevalla. Konfirmasjonen i Frogner kirke finner sted søndag 17. september. Arne Slørdahl er konfirmasjonsprest. Se planen for konfirmasjonsåret 2017.


Gudstjenester i Frogner kirke

Gudstjeneste Frogner kirkeHver søndag kl. 11 er det gudstjeneste i Frogner kirke. (Unntatt noen søndager om sommeren.) I tillegg er det hverdagsgudstjenester på torsdager, de fleste av dem i kirkens kapell. Se oversikt over gudstjenestene i kirken og kapellet fra januar til april. (Klikk på bildet av kirken for å se det i større format. Foto: Jardar Seim.)


Flere måter å gi penger på

Fra desember 2014 har det vært mulig å delta i ofringen under søndagens gudstjeneste med SMS fra mobilen i stedet for å gi kontanter i offerkurven. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.

Du kan nå også gi med VIPPS: 29616.

Endelig minner vi om givertjenesten, der det foreligger et nytt skjema for innmelding, som er en enklere måte å gjøre det på enn tidligere. Les mer.


Hvilke gater ligger i Frogner sokn?

Se en oversikt over hvilke gater og plasser som ligger innenfor Frogner menighets grenser, slik de ble etter utvidelsen i 2011.


Orgelkontrakten undertegnet 16. desember 2015 - innvielse februar 2018

Etter at den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison i juni 2015 vant anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Frogner kirke, har det foregått mye forberedende arbeid. Selve undertegningen av kontrakten har likevel latt vente på seg, og enkelte har følt en viss uro over det. Men onsdag 16. desember kom den siste underskriften på plass, slik at denne delen av prosessen nå er avsluttet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet vil stå ferdig til utgangen av 2017. Innvielsen vil finne sted i februar 2018. Arbeidet er allerede i full gang hos Harrison & Harrison i Durham. Nærmere detaljer om tidsplanen blir offentliggjort senere. Og orgelinnsamlingen er fortsatt åpen. Les mer om utviklingen av orgelsaken på orgelsiden.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i åpenbaringstiden, som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Ordinære åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

  

For avtaler kan Frogner menighetskontor kontaktes på 23 62 90 62. For kirkelige handlinger kan Kirketorget kontaktes på 23 62 90 09.

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2015.

Sist oppdatert: 27. 02. 2017