Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

Kalender (ukeprogram)

Gudstjenesteliste

►Salmer i søndagens gudstjeneste

►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken
    - Orgelet
►Kapellet
►Kontortilbygget

►Frognerhjemmet
►Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

►Barnehagen (eget nettsted)
►Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
►Musikk

►Kultur

    - "Kirkeprofiler"

►Samtale, sjelesorg
►Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Rekruttkoret
   - Konfirmasjon
►Eldre
►Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2014

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 4. oktober kl. 11.00 er ved sokneprest Margunn Sandal og organist Bjørn Kleppe. Åtte barn skal døpes i gudstjenesten. Se salmene. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i Kirkestuen.


Hva skjer

i Frogner menighet 1.-18. oktober? Se kalendersiden.


Konfirmasjon 2016

Alle 14-åringer i Frogner menighet får om kort tid et brev i posten med orientering om konfirmasjon i 2016. Les brevet her. Og les mer om kirkelig konfirmasjon på konfirmasjonssiden. Konfirmasjonssøndag i 2016 i Frogner kirke er 18. september. Innskrivning av konfirmanter skjer torsdag 12. november 2015 kl. 18.30 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.


Middag og kveldsmesse

Torsdag 8. oktober inviteres det til en lett middag for alle generasjoner i Kirkestuen kl. 17.00 og en påfølgende enkel kveldsmesse i kirken kl. 18.00 ved prestene Margunn Sandal, Rut Ugland og Cecilie Jørgensen Strømmen, og organist Bjørn Kleppe. Se plakaten.
NB: Korøvelsen (med suppemåltid) for Rekruttkoret kl.16.30-17.45 i Kirkestuen går ut. Men både barn og voksne er velkommen til å delta på middag og kveldsmesse.


Kirkevalget i Frogner menighet med høy valgdeltakelse, men likevel litt lavere enn Oslo- og landsgjennomsnittet

(oppdatert 22. sept. kl. 22.15)

Resultatet av valget på nytt menighetsråd 13.-14. september er nå klart. Se sammensetningen av det nye menighetsrådet for perioden 1. november 2015 - 31. oktober 2019, der du også kan lese en hilsen fra valgstyrets leder, Tellef Raustøl, til det nye rådet. Det ble avgitt 1476 stemmer. Det er ny rekord for menighetsrådsvalg i Frogner. Den tidligere rekorden var fra 1981, da det ble avgitt 1283 stemmer, og det var tre konkurrerende lister med Schafteløkken som viktigste kampsak den gang. Valgdeltakelsen i 2015 var på 12,5 %, noe lavere enn gjennomsnittet for Oslo bispedømme (13,2 %) og for hele landet (15,7 %). Av de 1476 brukte 700 velgere urettede stemmesedler (dvs. uten ekstrastemmer til noen kandidater). Siden det bare var én liste til dette valget, hadde de 700s stemmegivning dermed ingen innvirkning på resultatet (personvalget), bare på valgdeltakelsen. 113 stemmer ble forkastet.

Når det gjelder valget av leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd (og dermed til Kirkemøtet), skjedde opptellingen sentralt for bispedømmet. Til dette valget ble det i Frogner sokn avgitt 1683 stemmer. Valgdeltakelsen var på 14,3 %, noe lavere enn gjennomsnittet for Oslo bispedømme (15,9 %) og for hele landet (15,0 %). I Oslo bispedømme (Oslo, Asker og Bærum kommuner) fikk Åpen folkekirkes liste fem representanter og Nominsajonskomiteens liste to represntatner. Nærmere detaljer (hvem som ble valgt, vararepsentanter, stemmetall) kan leses på nettstedet til Oslo bispedømme. Fordi det i noen av bispedømmene også er innslag av indirekte valg, vil den totale oversikt over hvem som utgjør Kirkemøtet i perioden 2016-2019, først være klar 8. desember.

 Se for øvrig en orientering om kirkevalget (blant annet orientering om valgordninger), og se valglisten til Frogner menighetsråd med presentasjon av kandidatene. Til menighetsrådsvalget i Frogner var det bare én liste. Til valg av nytt bispedømmeråd (og dermed til Kirkemøtet) var det i Oslo bispedømme to lister. Se disse, inkludert presentasjoner av enkeltkandidatene.


Menighetsrådets møte

onsdag 23. september ble avlyst, da det ikke var noen saker som måtte vedtas.


Babysang hver fredag og Rekruttkoret hver torsdag

Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Babysangen retter seg først og fremst mot babyer opp til ett år, men eldre babyer er også velkomne. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter og foregår i Frogner kirkestue. Les mer om babysang, og se planen for høsten. Rekruttkoret er et kor for barn mellom 4 og 8 år. Øvelsene er torsdager i Frogner kirkestue. Les mer og se planen for høsten.


Prestestillinger og studiepermisjoner

Rut Ugland har studiepermisjon fra 5. september til 5. oktober, og Arne Slørdahl fra 28. september til 28. oktober.

Cecilie Strømmen Jørgensen har fra august en 30 % stilling i Frogner og Bygdøy, foreløpig ut januar 2016.


Anbudskonkurransen om orgel til Frogner kirke er avsluttet

Våren 2014 var det klart at finansieringen av nytt orgel til Frogner kirke var sikret gjennom bevilgning fra Kirkelig fellesråd/Oslo kommune og innsamlede midler i menigheten. Høsten 2014 ble det utlyst en internasjonal anbudskonkurranse om oppdraget. Og lørdag 13. juni ble det klart hvem som har vunnet konkurransen: Den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison Ltd. fra Durham i Nordøst-England. Det er en uhyre gledelig begivenhet for Frogner menighet - og for alle andre i Oslo (og tilreisende) som besøker kirken til gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Det engelske firmaet vant i hard konkurranse med en rekke andre kjente orgelbyggere.

Vi får et orgel med det nåværende orgelets varme og romantiske klangbilde som folk er kjent med og glad i, og som står godt til kirkerommet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring.

I England har Harrison & Harrison bygd eller restaurert orglene i f.eks. Westminster Abbey, Royal Albert Hall og King's College Chapel, Cambridge. Firmaet er ikke så kjent i Norge, men har i Skandinavia blant annet hatt ansvaret for restaureringen av det store orgelet i Stockholms Stadshus, Skandinavias største orgel. Og 7. juni ble deres første orgel i Norge innviet i Hakadal kirke. Det er et orgel med 17 stemmer, mens Frogner-orgelet også i fremtiden vil ha rundt 50 stemmer, som nå.

På kirkekaffen i Frogner kirkestue etter gudstjenesten søndag 21. juni ble det orientert om prosjektet i Frogner kirke, som ventes ferdigstilt innen utgangen av 2017. (Det var det som var oppgitt i det opprinnelige anbudet. Senere var det en tid snakk om utgangen av 2016, men utviklingen i ordresituasjonen for Harrison & Harrison innen kontrakten var klar, har gjort at leveringen likevel vil skje i 2017.) Les mer på orgelsiden om orgelsituasjonen i Frogner kirke fra kirken var ny i 1907, innstalleringen av det nåværende orgelet i 1935, problemene med det orgelet, og menighetsrådets beslutning i 2000 om å nedsette en orgelkomité for å få nytt orgel til kirken.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


 
HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Etter pinsen følger kirkeårets lengste periode, treenighetstiden, som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 03. 10. 2015