Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER (ukeprogram)

Gudstjenesteliste jan.nov. 2014

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (ny fra 1. des. 2013)

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

► Kontortilbygget
Frognerhjemmet
Schafteløkken
Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

- "Kirkeprofiler"

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Rekruttkoret

- Trosopplæring
- Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

Ansatte
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

Ledige stillinger

DIVERSE

Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Givertjeneste
Årsmelding 2013

Kirkevalget 2011

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Kommende gudstjenester

Søndag 26. oktober er det Bots- og bønnedag. Den dagen er det to gudstjenester i Frogner kirke:

Kl. 11.00 er det en bots- og bønnedagsgudstjeneste med egen liturgi. Det er verken dåp, nattverd eller ofring i hovedgudstjenesten på bots- og bønnedag (tidligere kalt bots- og bededag). Men allment skriftemål kan inngå i den, og det gjør det i år. Det innebærer at de som ønsker det, i annen del av gudstjenesten kan komme fram til alterringen, knele og bli tilsagt "alle dine synders nådige forlatelse". (Allment skriftemål er forskjellig fra det som kalles enkeltskriftemål, der det forut for selve skriftemålshandlingen vanligvis går en sjelesørgerisk samtale.) Se salmene i gudstjenesten. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i Kirkestuen.

Søndag kl. 13.00 er det dåpsgudstjeneste i kirken. Se salmene.

Begge gudstjenester søndag er ved kapellan Arne Slørdahl. Ved orgelet: Jardar Seim.


Hva skjer

i Frogner menighet 19. oktober - 2. november? Se kalendersiden.


Kirkeklokkene virker igjen

Etter at den elektriske styringen av klokkene i Frogner kirke har vært i ustand i over et halvt år, er reparasjonen endelig avsluttet i uke 43.


Schafteløkken

Utleie av Schafteløkken (Frogner Menighets Hus) administreres nå av Inger E. Solem. Henvendelser til post.schaftelokken.no.


To gode nyheter om orgelsaken i Frogner kirke:

1. Anbudskonkurransen er igangsatt 

På bakgrunn av vedtak i Kirkelig fellesråd i februar 2014 og forberedende arbeid i en prosjektgruppe med medlemmer fra Kirkelig fellesråd og Frogner menighet, ble det på "Doffin", den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, den 25. september kunngjort anbudskonkurranse for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke. Det innebærer at norske og utenlandske orgelbyggere innbys til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Fristen for å legge inn anbud er 15. desember kl. 12.00. Se kunngjøringen på Doffin, og les mer om orgelet på orgelsiden. 

  

2. Orgelet nevnt som prioritert oppgave i byrådets budsjettforslag for 2015 

Byrådets budsjettforslag for 2015 ble lagt fram onsdag 24. september. I avsnittet om kirkelige investeringsformål er to av Oslo-kirkene nevnt spesielt. Den ene er Paulus kirke med utvendig og innvendig rehabilitering. Om Frogner kirke står det: "Byrådet vil be Kirkelig fellesråd i Oslo prioritere rehabilitering av orgelet i Frogner kirke." Som kjent i Frogner menighet er denne saken allerede i god gjenge, ved at Kirkelig fellesråd i februar vedtok å bevilge 2 millioner kroner på 2014-budsjettet til nytt/rehabilitert orgel, med løfte om ytterligere 4 millioner på 2015- eller 2016-budsjettet, avhengig av prosjektets framdrift. I tillegg kommer de ca. 3 millionene som er samlet inn i menigheten. Med denne nye føringen fra byrådet for det kirkelige investeringsbudsjettet for 2015 styrkes prosjektet ytterligere. 


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 25. 10. 2014

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger.

Vi er nå i treenighetstiden med grønn farge. Men enkelte søndager utgjør unntak fra hovedregelen. Blant dem er Bots- og bønnedag, som i år faller på 26. oktober, med fiolett farge. Fiolett er forberedelsens og botens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen