Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

Kalender (ukeprogram)

Gudstjenesteliste

►Salmer i søndagens gudstjeneste

►Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

►Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

►Kirken
    - Orgelet
►Kapellet
►Kontortilbygget

►Frognerhjemmet
►Schafteløkken (serviceside)

►Barnehagen
►Kirkestuen

VIRKEFELT

►Diakoni
►Musikk

►Kultur

    - "Kirkeprofiler"

►Samtale, sjelesorg
►Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Rekruttkoret
   - Konfirmasjon
►Eldre
►Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)
Givertjeneste

►Årsmelding 2014

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Gudstjenester i Frogner kirke sommeren 2015

Sommeren 2015 er det gudstjeneste i Frogner kirke annenhver søndag. De øvrige søndagene er  Frogner kirke stengt i den vanlige gudstjenestetiden kl. 11. På de søndagene er menigheten invitert til en felles gudstjeneste med Bygdøy menighet i Bygdøy kirke. Av kirker nærmere Frogner kirke har Uranienborg kirke gudstjeneste hver søndag i hele sommer. Det samme gjelder Domkirken. Følgende søndager er det ikke gudstjeneste i Frogner kirke: 28. juni, 12. juli, 26. juli, 9. august. Fra 16. august er det igjen gudstjeneste hver søndag i Frogner kirke. Torsdagsgudstjenestene kl. 12 begynner igjen 20. august. Innskrenkningen av søndagsgudstjenester i Frogner kirke henger delvis sammen med biskop Kvarmes forordning fra 2014 om antall "obligatoriske" gudstjenester i hver kirke (for samarbeidsområdet Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg skal det til sammen være 2 gudstjenester hver søndag i henhold til ferieplan). Men det har også sammenheng med at menighetsrådet ikke har funnet økonomisk grunnlag for å dekke kostnadene med ekstra gudstjenester utover kravene i forordningen.


Prestenes ferieuker, kontorets åpningstider

Prestene i Frogner menighet (og Bygdøy menighet) har følgende sommerferieuker i år:

• Margunn Sandal: uke 25, 29, 30, 31, 32

• Rut Ugland: uke 26, 27, 28, 31, 32, 33

• Arne Slørdahl: uke 26, 27, 28, 29, 30

Rut Ugland skal ha studiepermisjon fra 5. september til 5. oktober, og Arne Slørdahl fra 28. september til 28. oktober.

Til høsten skal Cecilie Strømmen Jørgensen ha en 30 % stilling i Frogner og Bygdøy.

Menighetskontoret har reduserte åpningstider fra 29. juni til 9. august. Mandager holdes stengt. Tirsdag-fredag er åpningstiden 10.00-12.00.


Kirkevalget 2015

I september er det valg av nytt menighetsråd og av leke medlemmer til bispedømmerådet. Valget avholdes samtidig med kommunevalget. Se en orientering om kirkevalget, og se valglisten til Frogner menighetsråd.


Hva skjer

i Frogner menighet i juli og august? Se kalendersiden.


Anbudskonkurransen om orgel til Frogner kirke er avsluttet

Våren 2014 var det klart at finansieringen av nytt orgel til Frogner kirke var sikret gjennom bevilgning fra Kirkelig fellesråd/Oslo kommune og innsamlede midler i menigheten. Høsten 2014 ble det utlyst en internasjonal anbudskonkurranse om oppdraget. Og lørdag 13. juni ble det klart hvem som har vunnet konkurransen: Den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison Ltd. fra Durham i Nordøst-England. Det er en uhyre gledelig begivenhet for Frogner menighet - og for alle andre i Oslo (og tilreisende) som besøker kirken til gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Det engelske firmaet vant i hard konkurranse med en rekke andre kjente orgelbyggere.

Vi får et orgel med det nåværende orgelets varme og romantiske klangbilde som folk er kjent med og glad i, og som står godt til kirkerommet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring.

I England har Harrison & Harrison bygd eller restaurert orglene i f.eks. Westminster Abbey, Royal Albert Hall og King's College Chapel, Cambridge. Firmaet er ikke så kjent i Norge, men har i Skandinavia blant annet hatt ansvaret for restaureringen av det store orgelet i Stockholms Stadshus, Skandinavias største orgel. Og 7. juni ble deres første orgel i Norge innviet i Hakadal kirke. Det er et orgel med 17 stemmer, mens Frogner-orgelet også i fremtiden vil ha rundt 50 stemmer, som nå.

På kirkekaffen i Frogner kirkestue etter gudstjenesten søndag 21. juni ble det orientert om prosjektet i Frogner kirke, som ventes ferdigstilt innen utgangen av 2016. Les mer på orgelsiden om orgelsituasjonen i Frogner kirke fra kirken var ny i 1907, innstalleringen av det nåværende orgelet i 1935, problemene med det orgelet, og menighetsrådets beslutning i 2000 om å nedsette en orgelkomité for å få nytt orgel til kirken.


SMS-kollekt

Fra og med søndag 7. desember 2014 er det også i Frogner kirke mulig å delta i ofringen under gudstjenesten med SMS fra mobilen. Det skjer ved at man sender en tekstmelding til 2108 med kodeord FRO etterfulgt av beløpet man ønsker å gi, f.eks. FRO50. Følgende beløp kan også brukes: kr. 100, 200 eller 500. Andre beløp godtas ikke av systemet. Beløpet finner man igjen på telefonregningen når den kommer.


Kirkekaffen på søndager

Det er alltid en hyggelig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå til kirkekaffe. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere om å gjøre en liten innsats til glede for mange. Les mer.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Etter pinsen følger kirkeårets lengste periode, treenighetstiden, som har grønn farge. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

  

Åpningstider 29. juni - 9. august 2015:

Mandag: Stengt

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-12.00

Torsdag: 10.00-12.00

Fredag: 10.00-12.00

 

Regulære åpningstider ellers i året:

Mandag: 10.00-14.00

Tirsdag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-14.00

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 05. 07. 2015