Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER jan/februar

Gudstjenesteliste jan.-mars

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Frogner menighetsråd

har sitt neste møte mandag 1. februar kl. 18.00. Møtet holdes digitalt på Zoom. Se innkalling med forslag til dagsorden, og sakspapirer til sakene 7-9 og 11. Møtet er åpent for publikum ved at man kan følge det digitalt. Oppskrift for innlogging kommer senere her.


Smittevern og Frogner kirke / menighet resten av januar

Den siste innstrammingen av reglene for smittevern i Oslo som kom lørdag 23. januar, innebærer at alle aktiviteter i kirken og menigheten er avlyst til og med søndag 31. januar. Unntak er bisettelser, der det fortsatt kan være 50 til stede. Menighetens barnehage på Schafteløkken holdt stengt mandag 25. januar. Det er fordi barnehagene i Oslo nå justeres til rødt nivå. Da trengtes noen ekstra tiltak og nye rutiner foruten en ny runde med smittevask før barnehagen kunne åpne igjen tirsdag. Møtet i menighetsrådet 1. februar vil bli avholdt digitalt.

De ansatte vil fortsatt i størst mulig utstrekning ha hjemmekontor.

Prestene kan nås på telefon for samtale:
Margunn Sandal, tlf. 480 06 601
Rut Ugland, tlf. 909 61 531
Arne Slørdahl, tlf. 959 93 487

Se ellers kalendersiden med oppdatert informasjon for de enkelte dagene.


Konfirmasjonsåret 2021

Undervisningen er allerede startet. Den første samlingen måtte avholdes digitalt. Se planen for hele året. Konfirmasjonssøndagen i år er 19. september.


Hva skjer

i Frogner menighet i februar (og resten av januar)? Se kalendersiden med fullt program. Siden vil oppdateres etter hvert som det skjer endringer på grunn av koronasituasjonen.


Menighetsblad for januar (som e-post eller her) - og eldre utgaver på arkivsiden
Frogner menighet begynte i koronaåret 2020 å utgi et enkelt menighetsblad som distribueres på e-post til dem som ønsker det. Det første kom 27. mars 2020. Det siste kom 14. januar og kan også leses her. Alle som ønsker menighetsbladet tilsendt, bes om å sende en e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!

arkivsiden er alle epost-menighetsbladene som er utkommet hittil, tilgjengelige. Klikk her for å se oversikten.

På arkivsiden er det også oversikt over alle de prekener og andakter som er skrevet av menighetens prester til de søndagene i 2020-2021 (våren 2020 også til noen torsdager) da planlagte gudstjenester i kirken eller kapellet har måttet avlyses på grunn av smittevernreglene. Se oversikten.


Semesterprogram våren 2021

Også for vårsemesteret 2021 foreligger det et vakkert, trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Med et program som spenner over et så pass langt tidsrom, vil det alltid måtte tas forbehold om forandringer. De korona-restriksjonene som også i 2021 vil kunne ramme menighetens aktiviteter, gjør at slike forbehold er ekstra aktuelle nå. Programmet kan også lastes ned her. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i åpenbaringstiden, som kommer etter juletiden og før fastetiden. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 26. 01. 2021