Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2022

Tillegg og endringer vil kunne komme. Orgelmedvirkning er vanligvis ikke tatt med her.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019
 
  2020
  
  2021
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

6. februar Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
- Camille Saint-Saëns: Ave verum
- Irsk folketone: Deg å få skode er sæla å nå (Norsk salmebok 2013 nr. 482)

 
13. februar Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
- Knut Nystedt: Peace
- Josef Gabriel Rheinberger: Abendlied
- Johann Sebastian Bach: Der aber die Herzen forschet (fuge)

 
27. mars Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
- Edward Elgar: Ave verum
- Ola Gjeilo: Ubi Caritas

 
17. april Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
- Frode Alnæs: Vitae Lux
- W. A. Mozart: Ave verum

 
24. april Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
- Halfdan Kjerulf: Herr, ich rufe zu Dir
- Egil Hovland: Karin Boyes aftonbön
- Johann Sebastian Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf (første del)

  
15. mai Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
Messingkvintett (Ingebjørg Klovholt, Anne Gunn Grimerud, Berger Iver Færder, Tormod Åsgård, Atle Tømmervik)
 
- G. F. Händel: The Rejoicing (fra "Music for the Royal Fireworks")
- Harald Gullichsen: Salige er de som bor i ditt hus
- Ola Gjeilo: Ubi Caritas
- Trond Kverno: Ave Verum
- G. F. Händel (arr. Mike Huff): Halleluja-koret fra "Messias"

 
Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.