Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny
     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
   2018/19
 
   2019/20
 
   2020/21 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2021/22 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013". Den vannrette streken markerer før og etter prekenen. (Forbehold om forandringer.)


Domssøndag / Kristi kongedag - 20. november 2022

682  Jesus skal rå så vidt som sol
579  Kristus kom med vann og blod
342  Amazing grace!
419  Med Jesus vil eg fara
895  Ja, engang mine øyne skal


23. søndag i treenighetstiden - 13. november 2022

791  Rinn nå opp i Jesu navn
586  Fylt av glede over livets under
882  Eg veit i himmerik ei borg
891  Å salige dag som i håpet vi venter
602  Lat kvar jordisk skapning teia
 11  Jeg løfter opp til Gud min sang
 

 


Allehelgensdag - 6. november 2022

281  Hellig, hellig, hellig!
899  Jeg tror på jordens forvandling
678  Vi rekker våre hender frem
895  Ja, engang mine øyne skal


Bots- og bønnedag - 30. oktober 2022

522  Mektigste Kriste, menighetens Herre
403  Jesus deg møter alvorleg og kjærleg
404  Slik som eg var
980  Litaniet

345  Å, kor djup er Herrens nåde 

 


20. søndag i treenighetstiden - 23, oktober 2022

795  I østen stiger solen opp
582  Milde Jesus, dine hender
738  Noen må våke i verdens natt
612  Vårt sinn er fylt med glede
854  No stig vår song
 


19. søndag i treenighetstiden - 16. oktober 2022

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
588  Vi samles til dåp
964  I dag, om du får høre Guds røst
433  Da Herren kom til denne jord
615  Vi bærer mange med oss
409  I dine hender, Fader blid

 


18. søndag i treenighetstiden - 9. oktober 2022

547  Syng for Herren, hele verden!
586  Fylt av glede over livets under
316  Nu vill jag sjunga om moders-vingen
608  Når vi deler det brød som du oss gir
320  Ærens konge, nådens Herre
 

 


17. søndag i treenighetstiden - 2. oktober 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke (avskjedsgudstjeneste for Rut Ugland)

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
678  Vi rekker våre hender frem
899  Jeg tror på jordens forvandling
479  Fordi han kom og var som morgenrøden
162  Såkorn som dør i jorden
854  No stig vår song
 

 


16. søndag i treenighetstiden / Høsttakkefest - 25. september 2022

781   Hvem har skapt alle blomstene
976.3 Kyrie eleison (vekselsang)
240   Måne og sol, skyer og vind
766   Herre, din jord bærer mat nok for alle
731   Jeg folder mine hender små (bønnesalme)
431   La oss vandre i lyset (under utgangsprosesjon)
 

 


15. søndag i treenighetstiden - 18. september 2022

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
482  Deg å få skode er sæla å nå
320  Ærens konge, nådens Herre

 


14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag - 11. seåtember 2022

523  Gud er her til stede
582  Milde Jesus, dine hender
964  I dag om du får høre Guds røst
712  Himmelske Far, du har skapt oss
601  Som korn fra vide åkrer
482  Deg å få skode

 


13. søndag i treenighetstiden - 4. september 2022

582  Milde Jesus, dine hender
666  Å leva, det er å elska
539  Dine løfter er mange
712  Himmelske Far, du har skapt oss
536  Guds menighet er jordens største under
 

 


12. søndag i treenighetstiden - 28. august 2022

801  Morning has broken
582  Milde Jesus, dine hender
608  Når vi deler det brød som du oss gir
371  Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
  


11. søndag i treenighetstiden - 21. august 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

299  Store Gud, vi lover deg
488  Ingen er så trygg i fare
416  Du Far og Herre, du som rår
734  Guds kjærleik er som stranda og som graset
601  Som korn fra vide åkrer
222  Kristus, konge, du regjerer
 

 


10. søndag i treenighetstiden - 14. august 2022

240  Måne og sol, skyer og vind
419  Med Jesus vil eg fara
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
604  Jesus, livets sol og glede
342  Amazing grace
 

 


9. søndag i treenighetstiden - 7. august 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

799  Syng i stille morgonstunder
679  Du viste oss veien til livet
738  Noen må våke i verdens natt
643  Du som veien er og livet
615  Vi bærer mange med oss
520  Gå gjennom byens lange, rette gater

 


8. søndag i treenighetstiden - 31. juli 2022

840  I denne fagre sumarstid
668  Guds Sønn steg ned å tjene
666  Å leva, det er å elska
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 


7. søndag i treenighetstiden - 24. juli 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
360  Jesus, du har brakt Guds rike
270  Hen over jord et pilgrimstog
158  Jesus, din søte forening å smake
715  Gud, du er rik!
 


6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen - 17. juli 2022

527  Kristne, la oss søke sammen
 77  Du Ord frå alle æver
670  Til kjærleik Gud oss skapte
674  Pris være Gud
691  Din rikssak, Jesus, være skal

 


5. søndag i treenighetstiden - 10. juli 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

840  I denne fagre sumarstid
319  Lær meg å kjenne dine veie
341  Klippe, du som brast for meg
416  Du Far og Herre, du som rår
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
536  Guds menighet er jordens største under


4. søndag i treenighetstiden - 3. juli 2022

795  I Østen stiger solen opp
626  Vær meg nær, å Gud
419  Med Jesus vil eg fara (vers 1, 2, 5)
615  Vi bærer mange med oss
409  I dine hender, Fader blid

 


3. søndag i treenighetstiden - 26. juni 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
712  Himmelske Far, du har skapt oss
488  Ingen er så trygg i fare
325  Som når et barn kommer hjem om kvelden
618  Vi er et folk på vandring
854  No stig vår song

 


2. søndag i treenighetstiden - 19. juni 2022

801  Nå er det morgen, tåkene letter
589  Sov, du lille, sov nå godt
588  Vi samles til dåp
376  Jag kan icke räkna dem alle
604  Jesus, livets sol og glede
416  Du Far og Herre, du som rår

 


Treenighetssøndag - 12. juni 2022

240  Måne og sol, skyer og vind
586  Fylt av glede over livets under
299  Store Gud, vi lover deg
674  Pris være Gud
841  Den sommertid nå kommer

 


Pinsedag - 5. juni 2022

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
591  Det skjer et under i verden
231  Apostlene satt i Jerusalem
233  Kjærlighet er lysets kilde
232  I all sin glans nu stråler solen
229  Den signede dag, som nu vi ser

 


ndag før pinse - 29. mai 2022

841  Den blomstertid nå kommer
579  Kristus kom med vann og blod
570  Dype, stille, sterke, milde
520  Gå gjennom byens lange, rette gater
678  Vi rekker våre hender frem
233  Kjærlighet er lysets kilde

 


Kristi himmelfartsdag - 26. mai 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

280  Store Gud, vi lover deg
952  Ditt rike står gjennom alle tider
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
682  Jesus skal rå så vidt som sol
360  Jesus, du har brakt Guds rike
222  Kristus, konge, du regjerer

 


6. søndag i påsketiden - 22. mai 2022

206  Dine hender er fulle av blomster
731  Jeg folder mine hender små
773  Kjære Gud, jeg har det godt
431  La oss vandre i lyset
759  Fagert er landet du oss gav (vers 1, 4-5)
  


5. søndag i påsketiden - 15. mai 2022

536  Guds menighet er jordens største under
591  Det skjer et under i verden
371  Om alle mine lemmer
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
532  Guds kirkes grunnvoll ene

 


4. søndag i påsketiden - 8. mai 2022

759  Fagert er landet (vers 1, 4-5)
319  Lær meg å kjenne dine veie
415  Alltid freidig når du går
604  Jesus, livets sol og glede
757  Gud signe vårt dyre fedreland (vers 1-2, 6-7)

 


3. søndag i påsketiden - 1. mai 2022

844  No livnar det i lundar (vers 1-2 og 11-12)
586  Fylt av glede over livets under
832  Jeg synger meg en blå, blå salme
608  Når vi deler det brød som du oss gir
415  Alltid freidig når du går

 


2. søndag i påsketiden - 24. april 2022

195  Krist stod opp av døde
579  Kristus kom med vann og blod
190  Som den gylne sol frembryter (vers 1-2 og 7)
977.5 Halleluja!
(synges før og etter evangelielesning; heretter som fast innslag i liturgien før prekenen og føres ikke opp på salmesiden)
371  Om alle mine lemmer
607  Vær velsignet, legem såret
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!
 

 


skedag - 17. april 2022

196  Påskemorgen, slukker sorgen
194  Jesus lever, graven brast!
209  Døden må vike for Gudsrikets krefter!
190  Som den gylne sol frembryter (vers 1 som høytidsvers i prekenen)
195  Krist stod opp av døde
207  Livet vant, dets navn er Jesus
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!
199  Å salige stund uten like

 


Langfredag - 15. april 2022

141  Han gikk den tunge veien
166  O hode, høyt forhånet (oppdelt: vers 1-2, 3-4, 5-7)
980  Litaniet
173  Hill deg, Frelser og forsoner!
 

 


Skjærtorsdag - 14. april 2022

117  Se, vi går opp til Jerusalem
818  O bli hos meg!
347  Dyraste Jesus, deg vil eg elska
162  Såkorn som dør i jorden
980  Litaniet
205  Kornet har sin vila
 

 


Palmesøndag - 10. april 2022

149  Hosianna! Syng for Jesus
939  Se, Guds lam
433  Da Herren kom til denne jord
141  Han gikk den tunge veien
980  Litaniet
607  Lat kvar jordisk skapning teia
222  Kristus, konge, du regjerer

 


4. søndag i fastetiden - 3. april 2022

532  Guds kirkes grunnvoll ene
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
162  Såkorn som dør i jorden
677  En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
980  Litaniet

608  Når vi deler det brød som du oss gir
482  Deg å få skode er sæla å nå
 

 


Marias budskapsdag - 27. mars 2022

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
593  Her e det et lite barn som kommer 
131  Vi synger med Maria
130  Alle kilder bryter frem i glede
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
  3  Å kom, å kom, Immanuel 
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
 


3. søndag i fastetiden - 20. mars 2022

522  Mektigste Kriste, menighetens Herre
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
416  Du Far og Herre, du som rår
539  Dine løfter er mange
980  Litaniet
610  Du opnar, vår evige Fader
737  Herre, du vandrer forsoningens vei

 


2. søndag i fastetiden - 13. mars 2022

626  Vær meg nær, å Gud
488  Ingen er så trygg i fare
440  Kom, kom og hør et gledens ord
786  Jeg er trygg hos deg
431  La oss vandre i lyset

 


1. søndag i fastetiden - 6. mars 2022

548  Jesus, Frelser, vi er her
582  Milde Jesus, dine hender
174  Den stunda i Getsemane
738  Noen må våke i verdens natt
980  Litaniet
162  Såkorn som dør i jorden
117  Se, vi går opp til Jerusalem

 


Fastelavnssøndag - 27. februar 2022

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
345  Å, kor djup er Herrens nåde
347  Dyraste Jesus, deg vil eg elska
419  Med Jesus vil eg fara
604  Jesus, livets sol og glede
117  Se, vi går opp til Jerusalem


Kristi forklarelsesdag - 20. februar 2022

311  Kom, tilbe med fryd
590  En stor og mektig gave
102  Vi skal se deg, Herre Jesus
100  I dager og år skal vi vente
604  Jesus, livets sol og glede
 77  Du Ord frå alle æver

 


mannssøndag - 13. februar 2022

801  Nå er det morgen
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
162  Såkorn som dør i jorden
205  Kornet har sin vila
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
854  No stig vår song

 


6. søndag i åpenbaringstiden - 6. februar 2022

101  Kristus er verdens lys
586  Fylt av glede over livets under
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
 94  Ei morgonstjerne klår og fin
899  Jeg tror på jordens forvandling
897  Å, denne kilde ren som paradiset
895  Ja, engang mine øyne skal

 


5. søndag i åpenbaringstiden - 30. januar 2022

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
342  Amazing grace!
376  Jag kan icke räkna dem alle
482  Deg å få skode er sæla å nå
608  Når vi deler det brød som du oss gir
415  Alltid freidig når du går

 


4. søndag i åpenbaringstiden - 23. januar 2022

547  Syng for Herren, hele verden!
581  Å, la din Ånd nå med oss være
666  Å leva, det er å elska
 99  Jesus från Nasaret går här fram
670  Til kjærleik Gud oss skapte
678  Vi rekker våre hender frem
715  Gud, du er rik!

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 16. januar 2022

282  Himlens konge vil vi prise
952  Ditt rike står gjennom alle tider
532  Guds kirkes grunnvoll ene
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
613  Usynlig er ditt rike
284  O store Gud, når jeg i undring aner

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 9. januar 2022

795  I østen stiger solen opp
939  Se, Guds lam, som bærer verdens synd
 56  En krybbe var vuggen
345  Å, kor djup er Herrens nåde
602  Lat kvar jordisk skapning teia
101  Kristus er verdens lys

 


Kristi åpenbaringsdag - 2. januar 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

 89  Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
 90  Deilig er den himmel blå (vers 1-5)
 90  Deilig er den himmel blå (vers 6-7)
100  I dager og år skal vi vente
 95  Herligste Jesus, alle herrers Herre
101  Kristus er verdens lys

 


Nyttårsdag / Jesu navnedag - 1. januar 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. 

 


2. juledag / Stefanusdag - 26. desember 2021

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. I stedet var det åpen kirke med enkel nattverdliturgi.

 


Juledag - 25. desember 2021

 49  Kim, alle klokker
 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 50  Fra fjord og fjære
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang
 

 


Julaften - 24. desember 2021

De ordinære julaftengudstjenestene er avlyst på grunn av koronasituasjonen. Som alternativ holdes det mellom kl. 14 og 17 korte samlinger med maksimum 50 deltakere om gangen.

 48  Deilig er jorden
- synges under disse samlingene

 


4. søndag i adventstiden - 19. desember 2021

  2  Folkefrelsar, til oss kom
 19  Nå tenner vi det første lys (vers 1-4)
321  Løftene kan ikke svikte
 10  Blomstre som en rosengård (vers 1-4)
 10  Blomstre som en rosengård (vers 5-7)
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
282  Himlens konge vil vi prise
 

 


3. søndag i adventstiden - 12. desember 2021

  5  Gjør døren høy (vers 1-5)
 25  Tenn lys! (vers 1-3)
  5  Gjør døren høy (vers 6-8)
  9  Rydd vei for Herrens komme
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
 14  Gå, Sion, din konge i møte

 


2. søndag i adventstiden - 5. desember 2021

 15  Kom, konge, kom i morgenglans
 25  Tenn lys! (vers 1-2)
589  Sov, du lille, sov nå godt
431  La oss vandre i lyset
  3  Å kom, å kom, Immanuel
205  Kornet har sin vila
 24  Velsigna du dag over fjordan

 


1. søndag i adventstiden - 28. november 2021

  9  Rydd vei for Herrens komme
 25  Tenn lys! (1 vers)
240  Måne og sol
591  Det skjer et under i verden
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden
624  Må din vei komme deg i møte