Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Eldre

De fleste av diakonatets ulike arrangementer passer godt for eldre, men er ikke bare beregnet på dem.


Se også egen side om Frognerhjemmet.


Frogner menighet leier ut lokaler på Schafteløkken til Frogner seniorsenter, som drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen..