Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 04.07.2022.

Kalender

Frogner menighet - juli og august 2022

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

  .
Søndag 3. juli   4. søndag i treenighetstiden
Salme 22, 8-12 - Gud som jordmor
1. Tess. 2, 5-13 - Vi forkynte evangeliet for dere
Matt. 9, 35-38 - Høsten er stor
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organistvikar Alf Knutsen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Ikke kirkekaffe.
Søndag 10. juli   5. søndag i treenighetstiden
Jer. 6, 16-19 - Spør etter de gamle stiene
Gal. 1, 6-9 - Bare ett evangelium
Matt. 18, 12-18 - Sau på villspor, bror som synder
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter.
Søndag 17. juli   6. søndag i treenighetstiden - Aposteldagen
Jes. 66, 18-19 - Å samle alle folk og tungemål
Ap.gj. 9, 1-19 - Saulus ved Damaskus
Mark. 3, 13-19 - Jesus kaller de tolv
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter.
Søndag 24. juli   7. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 8, 2-10 - Hva er da et menneske
1. Kor. 1, 26-31 - Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark. 5, 25-34 - Hun som rørte ved Jesu kappe
11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter.
Søndag 31. juli   8. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jos. 22, 1-6 - Dere skal elske Herren
Fil. 1, 9-11 - Innsikt og dømmekraft
Mark. 12, 28-34 - Du skal elske Gud og din neste
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 7. august   9. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 4, 8-15 - Skal jeg vokte min bror?
Rom. 14, 10-13 - Enhver skal avlegge regnskap
Luk. 6, 36-42 - Døm ikke
11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 14. august   10. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 33, 1-11 - Jakobs møte med Esau [prekentekst]
Ef. 4, 29-32 - Tilgi slik Gud har tilgitt
Mark. 11, 25-26 - Far tilgir som dere
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Svein Amund Skara. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 21. august   11. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 21, 9-13 - Isak og trellkvinnens sønn
Rom. 8, 1-4 og 14-18 - Livet i Ånden
Joh. 8, 31-36 - Virkelig fri
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter.
Onsdag 24. august 18.00-20.00 For konfirmantene: Gudstjenesteverksted. Vi forbereder samtalegudstjenesten. Sted: Frogner kirke
Torsdag 25. august
17.00
Messe og mat:
Enkel nattverdliturgi i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Kveldsmat i Kirkestuen. Fjordbyprest Eirik Rice Mills: "Fjordbyen - Frogner - Forventninger - Forandringer?"
Fredag 26. august 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Søndag 28. august   12. søndag i treenighetstiden
Tekster:
4. Mos. 13, 17-27 - Moses sender ut speidere
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse
Joh. 4, 27-30 og 39-43 - Kvinnen som vitnet
11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Ofring til Changemaker. Kirkekaffe.