Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 19.01.2022.

Kalender

Frogner menighet - januar 2022

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

  .
Lørdag 1. januar 2022   Nyttårsdag / Jesu navnedag
Tekster:
Salme 72, 17-19 - Hans herlige navn
Rom. 10. 8b-13 - Rik nok for alle
Matt. 18, 19-20 - Samlet i mitt navn
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Søndag 2. januar   Kristi åpenbaringsdag
Tekster:
Jes. 51, 4-8 - Min frelse varer fra slekt til slekt
2. Kor. 4, 1-6 - Kristi herlighet
Joh. 12, 29-34 - Guds lam bærer verdens synd
 
11.00 
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men:
Høymesse i Bygdøy kirke felles for Bygdøy og Frogner menigheter. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Svein Amund Skara. Se salmene. Kirkekaffe. Maksimum 50 på faste, tilviste plasser (i tillegg til medvirkende).
Torsdag 6. januar 18.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Helligtrekongersfest i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Kåseri om St. Sunniva ved Hannah Kristine Bjørke Lunde. enkel servering. Musikk ved pianist Marina Kan Selvik. Antallsbegrensning på 50. Påmelding til daglig leder Jens Jørgen Lie, e-post jl936@kirken.no eller SMS til 417 20 232.
Søndag 9. januar   2. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
Jes. 53, 6-9 - Han har båret deres synder
Kol. 1, 15-20 - Skapelse og forsoning
Joh. 1, 29-34 - Guds lam bærer verdens synd
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Antallsbegrensning  (utenom de medvirkende): 50 personer på faste, tilviste plasser. Kirkekaffe.
13.00 Dåpsgudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Mandag 10. januar 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Se innkalling med forslag til dagsorden, og sakspapirer til noen av sakene (supplert lørdag 8. januar med budsjettforslag for 2022 til sak 8 og 9). Møtet er som vanlig åpent for publikum med gjennomføring av relevante smitteverntiltak.
Torsdag 13. januar 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Antallsbegrensning.
Fredag 14. januar 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 16. januar   3. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
2. Mos. 3, 13-15 - Jeg er den jeg er
1. Kor. 8, 5-6 - For oss er det én Gud
Joh. 1, 15-18 - Han har vist oss hvem Gud er
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Antallsbegrensning  (utenom de medvirkende): 50 personer på faste, tilviste plasser.
13.00  Dåpsgudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Antallsbegrensning  (utenom de medvirkende): 50 personer på faste, tilviste plasser.
Torsdag 20. januar 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Diakoniprest Yvonne Andersen. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 21. januar 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Lørdag 22. januar 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. Professor emeritus Jakob Lothe: "Tidsvitnas umistelege verdi: Forteljingar frå Holocaust". Entré 100 kr. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet. Antallsbegrensning: Inntil 30 kan være til stede.
Søndag 23. januar   4. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
Ordspr. 14, 21-22, 25 og 31 - Stakkaren og skaperen (prekentekst)
Fil. 1, 20 - At Kristus skal bli opphøyd
Luk. 13, 10-17 - Jesus helbreder en kvinne
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til KFUK-KFUM. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Antallsbegrensninger: Maksimalt 200 på gudstjenesten, 30 på kirkekaffen (det vil være dekket med plass til tre personer ved hvert bord).
Torsdag 27. januar 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 "Messe og mat" - tema "Roller"
Enkel nattverdliturgi i kirken. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Samling i Frogner kirkestue. Hvordan skape en rolle? Refleksjoner ved skuespiller Marit Olaug Østbye.
Fredag 28. januar
18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet, Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 30. januar   5. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
Salme 103, 1-6 - Han tilgir og leger
Jak. 5, 13-16 - Forbønn, salving og omsorg
Joh. 5, 1-15 - Den syke ved Betesda
11.00 Høymesse med konfirmantpresentasjon. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.