Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Misjon

 

Misjonsforeninger

I Frogner menighet var det i tidligere tider et stort antall misjonsforeninger. For noen år siden var det bare to igjen, og fra sommeren 2017 er det ingen flere igjen. De to siste:

Frogner misjonsforening

var en kvinneforening og ble stiftet så tidlig som i 1898, samme år som Frogner menighet ble opprettet. Foreningen var tilsluttet Det Norske Misjonsselskap (NMS). Møtene ble holdt i Kirkestuen kl. 12.00 første onsdag i måneden. Den siste lederen var Helle Marie Hanche-Olsen. Det siste møtet ble avholdt 5. april 2017.


Ora & Labora

var fram til april 2013 en misjonsforening i Frogner menighet som arbeidet for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Både kvinner og menn deltok. Møtene ble holdt i Kirkestuen kl. 19.00 annen tirsdag i måneden. På om lag halvparten av møtene var det besøk av misjonærer eller andre, på de øvrige møtene sørget foreningens medlemmer selv for programmet. Den 9. april 2013 vedtok foreningens styre at foreningen skulle legges ned etter mange års virke. Leder fra 1997 til 2013 var Anders Martin Andersen. Fra 1989 til 1997 ble foreningen ledet av Anne-Elise Andersen.


Til toppen
 

Forslag i Frogner menighetsråd

Til møtet i menighetsrådet 3. mai 2021 har varamedlem Nina Saugstad samme dag foreslått følgende:

Under "normale" forhold, utenom pandemien, har Frogner menighet ofringer til misjonsorganisasjoner et par ganger i året. Så vidt jeg kjenner til har menigheten tidligere hatt kontakt med én organisasjon (NMS), og har støttet ett misjonsprosjekt. Jeg tenker det hadde vært fint om menigheten igjen kunne finne et konkret prosjekt for å kanalisere sitt misjonsengasjement.
For tiden er Diakoniplan for Frogner menighet under utarbeidelse. Under kapitlet  "Kamp for rettferdighet" står misjonsorganisasjoner nevnt både som ressurser og som samarbeidspartnere for menigheten.
Det foreslås overfor menighetsrådet i første omgang å ta kontakt med misjonsrådgiveren ved Oslo bispedømmekontor for et møte, for å få en orientering om nåværende forhold mellom menighetene og misjonen, om mulighetene for spesielle prosjekter osv.
Med hilsen
Nina E. Saugstad

Menighetens misjonsprosjekt

(teksten er ikke oppdatert, da det ikke har foreligget noe nytt på en stund)

Frogner menighet har gjennom mange år hatt en nær tilknytning til og gitt bidrag til et misjonsprosjekt i Mali som misjonærparet Rigmor og Ingvald Andersen Frøyen i sin tid stod for. Da disse vendte tilbake til Norge, forespurte Det Norske Misjonsselskap (NMS) om menigheten fortsatt ville støtte prosjektet med nye misjonærer, noe menighetsrådet sa ja til. Da var det ikke med norske misjonærer, men med afrikanske - fra Benin og Nigeria.

Arbeidet blant fulaniene i Mali startet i 1986. Fulaniene utgjør en av mange etniske grupper i Mali. Samtidig er de del av en større etnisk gruppe som finnes omtrent tvers over Afrika, sør for Sahara, omtrent i det som kalles Sahel-beltet.

Det har vært gjort flere forsøk med misjon blant fulaniene i Mali, også av katolikkene, men intet har lykkes. Det har vært regnet som et meget tungt arbeid NMS og samarbeidende misjoner påtok seg. NMS arbeider i samme etniske gruppe i Kamerun, og det var en Kamerun-misjonær som foretok forundersøkelsen med tanke på oppstart av arbeidet. Fulaniene er sterkt islamisert, men med en del trekk av animisme. Folket er i hovedsak nomader eller halv-nomader. De utgjør ca. 1 million av Malis snart 20 millioner innbyggere.

Arbeidet har hatt flere tyngdepunkter: Evangelisering, radioarbeid, bibeloversettelse og landsbyutvikling. Det siste omfatter mange aktiviteter som helse, jordbruk, innsats for kvinnene og organisering av landsbyens innsats for sin egen utvikling. Vaksineringer, bruk av gjødsel, brønnboring, kursing av "fødekoner" er eksempler på aktiviteter som har gitt overraskende gode resultater. Landsbyutviklingen er spesiell ved at de fleste ansatte er muslimer.

Arbeidet er konsentrert i områdene nord og øst for provinshovedstaden Mopti, med sete i byen Sevaré, Områdene man arbeider i, ligger i stor grad på nordsiden av Niger-floden ved det store innlands-deltaet (Niger-buen).

Les mer om Mali og det arbeidet som NMS gjør der på nettstedet til NMS.


Til toppen