Kandidatene er bedt om å sende inn et bilde og svare på følgende spørsmål:

1. Navn
2. Alder
3. Adresse
4. Yrke
5. Kortfattet om bakgrunn:

a) Hvor er du født?

b) Yrkesmessig bakgrunn

c) Engasjert i på fritiden, inkludert Frogner menighet

6. Hvorfor vil du være medlem av menighetsrådet i Frogner?
7. Hva har du særlig lagt merke til ved virksomheten i Frogner?
8. Hva ønsker du mer av i Frogner menighet, og hvilke ønsker har du for arbeidet i menigheten?