Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny
     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
   2018/19
 
   2019/20
 
  2020/21 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2021/22 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013". Den vannrette streken markerer før og etter prekenen. (Forbehold om forandringer)


4. søndag i åpenbaringstiden - 23. januar 2022

 

 

 

 

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 16. januar 2022

282  Himlens konge vil vi prise
952  Ditt rike står gjennom alle tider
532  Guds kirkes grunnvoll ene
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
613  Usynlig er ditt rike
284  O store Gud, når jeg i undring aner

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 9. januar 2022

795  I østen stiger solen opp
939  Se, Guds lam, som bærer verdens synd
 56  En krybbe var vuggen
345  Å, kor djup er Herrens nåde
602  Lat kvar jordisk skapning teia
101  Kristus er verdens lys

 


Kristi åpenbaringsdag - 2. januar 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

 89  Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
 90  Deilig er den himmel blå (vers 1-5)
 90  Deilig er den himmel blå (vers 6-7)
100  I dager og år skal vi vente
 95  Herligste Jesus, alle herrers Herre
101  Kristus er verdens lys

 


Nyttårsdag / Jesu navnedag - 1. januar 2022

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. 

 


2. juledag / Stefanusdag - 26. desember 2021

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. I stedet var det åpen kirke med enkel nattverdliturgi.

 


Juledag - 25. desember 2021

 49  Kim, alle klokker
 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 50  Fra fjord og fjære
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang
 

 


Julaften - 24. desember 2021

De ordinære julaftengudstjenestene er avlyst på grunn av koronasituasjonen. Som alternativ holdes det mellom kl. 14 og 17 korte samlinger med maksimum 50 deltakere om gangen.

 48  Deilig er jorden
- synges under disse samlingene

 


4. søndag i adventstiden - 19. desember 2021

  2  Folkefrelsar, til oss kom
 19  Nå tenner vi det første lys (vers 1-4)
321  Løftene kan ikke svikte
 10  Blomstre som en rosengård (vers 1-4)
 10  Blomstre som en rosengård (vers 5-7)
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
282  Himlens konge vil vi prise
 

 


3. søndag i adventstiden - 12. desember 2021

  5  Gjør døren høy (vers 1-5)
 25  Tenn lys! (vers 1-3)
  5  Gjør døren høy (vers 6-8)
  9  Rydd vei for Herrens komme
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
 14  Gå, Sion, din konge i møte

 


2. søndag i adventstiden - 5. desember 2021

 15  Kom, konge, kom i morgenglans
 25  Tenn lys! (vers 1-2)
589  Sov, du lille, sov nå godt
431  La oss vandre i lyset
  3  Å kom, å kom, Immanuel
205  Kornet har sin vila
 24  Velsigna du dag over fjordan

 


1. søndag i adventstiden - 28. november 2021

  9  Rydd vei for Herrens komme
 25  Tenn lys! (1 vers)
240  Måne og sol
591  Det skjer et under i verden
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden
624  Må din vei komme deg i møte