Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 06.11.2023.

Kalender

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023.

Frogner menighet -  august 2023

Forbehold om tillegg (gjelder og forandringer.
 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

   
Søndag 6. august   10. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 32, 1-11 - Jeg vil bekjenne mine synder
1. Pet. 3, 8-13 - Han må vende seg fra det onde
Luk. 5, 27-32 - Å kalle syndere til omvendelse
11.00 Høymesse. Prest: Arne Slørdahl. Orgel: Jardar Seim. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter (likt fordelt).
Søndag 13. august   11. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 64, 6b - 65, 2 - Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom. 9, 2-5 og 10, 1-4 - Guds gaver til Israel
Matt. 23, 37-39 - Som en høne samler kyllingene
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Byygdøy kirke:
Høymesse. Prest: Arne Slørdahl. Orgel: Svein Amund Skara. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter (likt fordelt).
Søndag 20. august   12. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Neh. 9, 19-21 - Du forlot dem ikke i ørkenen
Hebr. 13, 5-6 - Herren er min hjelper 
Matt. 6, 24-34 - Vær ikke bekymret for livet
11.00 Høymesse. Prest: Eirik Rice Mills. Orgel: Jardar Seim. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter (likt fordelt).
Onsdag 23. august 18.00-20.00 For konfirmantene: Gudstjenesteverksted i kirken (forberedelse til samtalegudstjenesten).
Torsdag 24. august 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Prest: Arne Slørdahl.
Fredag 25. august 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Lørdag 26. august 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. Jorunn Økland: "Nådestoler, jomfruer og tjenere: Sensitive bibellesere før og nå."
Arr.: Ordo Crucis og Kulturutvalget
Søndag 27. august   13. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 92, 2-6 og 13-16 - Med ditt verk har du gledet meg
1. Kor. 12, 4-11 - Nådegaver til hver enkelt
Matt. 25, 14-30 - Talentene
11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Prest: Arne Slørdahl. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Kirkekaffe.
Torsdag 31. august 17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirkes kapell. Prest: Margunn Sandal. Orgel: Bjørn Kleppe.
ca. 17.45 Enkelt måltid i Kirkestuen ("Messe og mat")