Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 09.07.2020.

Kalender

Frogner menighet -  juli og august 2020

Forbehold om tillegg (gjelder særlig august) og forandringer.
 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Lørdag 4. juli 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 5. juli   5. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jer. 23, 16-24 - Dom over løgnprofetene
1. Joh. 4, 1-6 - Prøv åndene
Matt. 7, 15-20 - Falske profeter
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Lørdag 11. juli 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 12. juli   Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 12, 1-4 - Gud kaller og velsigner Abram
Rom. 1, 1-7 - Paulus kalt til apostel
Luk. 5, 1-11 - Peters fiskefangst
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Vetle Halvorsen. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). (Bygdøy kirke er mindre enn Frogner kirke og har et lavere maksimumstall.) Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager.
Lørdag 18. juli 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 19. juli   7. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 16, 1-13 - Hagar gir Gud et navn
1. Joh. 4, 7-10 - Gud er kjærlighet
Luk. 15, 1-10 - Sauen og sølvmynten
11.00 Høymesse. Vikarprest Bendik Baasland Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Lørdag 25. juli 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 26. juli   8. søndag i treenighetstiden
Tekster:
2. Mos. 32, 1-4 og 30-35 - Gullkalven og Moses' bønn
1. Joh. 2, 15-17 - Elsk din bror og ikke verden
Matt. 6, 19-24 - Det udelte hjertet
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Vikarprest Ragnhild Koren. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). (Bygdøy kirke er mindre enn Frogner kirke og har et lavere maksimumstall.) Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager.
Onsdag 29. juli   Olsok / Olavsdagen
Tekster:
Jer. 1, 17-19 - Jeg gjør deg til en fast borg
Åp. 12, 10-11 - Anklageren er styrtet
Joh. 12, 24-26 - Hvetekornet
Ingen gudstjeneste
Lørdag 1. august 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 2. august   9. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Hos. 6, 1-3 - Han vekker oss til liv
Rom. 8, 31-39 - Han som ga sin Sønn for oss alle
Matt. 11, 28-30 - Jeg vil gi dere hvile
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Håvard Ringsevjen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Lørdag 8. august 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 9. august   10. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 32, 1-11 - Jeg vil bekjenne mine synder
1. Pet. 3, 8-13 - Han må vende seg fra det onde
Luk. 5, 27-32 - Å kalle syndere til omvendelse
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). (Bygdøy kirke er mindre enn Frogner kirke og har et lavere maksimumstall.) Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager.
Mandag 10. august 18.00 Frogner menighetsråd har møte.
Lørdag 15. august 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 16. august   11. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 64, 6b - 65, 2 - Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom. 9, 2-5 og 10, 1-4 - Guds gaver til Israel
Matt. 23, 37-39 - Som en høne samler kyllingene
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Lørdag 22. august 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 23. august   12. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Neh. 9, 19-21 - Du forlot dem ikke i ørkenen
Hebr. 13, 5-6 - Herren er min hjelper 
Matt. 6, 24-34 - Vær ikke bekymret for livet
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Lørdag 29. august 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 30.august   13. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 92, 2-6 og 13-16 - Med ditt verk har du gledet meg
1. Kor. 12, 4-11 - Nådegaver til hver enkelt
Matt. 25, 14-30 - Talentene
11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.