Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 23.06.2021.

Kalender

Frogner menighet - juni 2021

Forbehold om tillegg og forandringer.

Skiftende korona-restriksjoner vil føre til avlysninger og forandringer. Kalenderen oppdateres i forhold til det. Når en oppføring er merket med NYTT, innebærer det en nyoppføring i forhold til det som var annonsert i menighetens trykte vårprogram.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

   
Onsdag 2. juni 18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirke. Tema: Kirkebygget: Arkitektur, kunst og symbolikk.
Torsdag 3. juni 12.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Småbarnssang
i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Fredag 4. juni 11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Lørdag 5. juni 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
15.00 Konsert i Frogner kirke. Sandra Lied Haga, cello; Madelene Berg, fiolin, Julie Yuqing Ye, klaver - med flere. Maksimum 20 til stede utenom de medvirkende. Arr. Kulturutvalget. Les mer.
Søndag 6. juni   2. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 67, 2-6 - Folkene skal prise deg
Gal. 3, 23-29 - Kledd dere i Kristus (prekentekst)
Joh. 3, 26-30 - Han skal vokse, jeg skal avta
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Høymesse.
Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg.
NYTT: Preken av Arne Slørdahl
11.00-12.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 20 i kirken om gangen (utenom de som er i tjeneste). Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Mulighet for å be om nattverd ved henvendelse til presten.
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
Dåpsgudstjenester - maksimum 20 i kirken om gangen (utenom de som er i tjeneste). Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Mandag 7. juni 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirkestue. Les mer.
Tirsdag 8. juni 17.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Tirsdagssalong i Kirkestuen. Underholdning og enkel servering. Arr. Diakoniutvalget.
Torsdag 10. juni 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Maksimum 20 personer til stede (utenom de medvirkende).
16.30-17.45 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Småbarnssang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Fredag 11. juni 11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Lørdag 12. juni 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 13. juni   3. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 50, 4-5 - Å høre på disiplers vis
Rom. 8, 28-30 - De han har kalt
Joh. 1, 35-51 - De første disiplene
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Høymesse.
Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
11.00-12.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 20 i kirken om gangen (utenom de som er i tjeneste). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Mulighet for å be om nattverd ved henvendelse til presten.
18.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Konsert i kirken med Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Les mer.
Onsdag 16. juni 19.00 Konsert i kirken. Mozart c-moll messe. Norsk Vokalensemble og Oslofjord Kammerfilharmoni med solister. Dirigent: Jon Fylling. Les mer.
Torsdag 17. juni 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Maksimum 20 personer til stede (utenom de medvirkende).
13.00 Lunsj for de som er 65+. Avreise med taxi fra Frogner kirke kl. 13.00. Tilbake senest kl. 16.00. Påmelding innen 15. juni med SMS til Jens Jørgen Lie 417 20 232 eller e-post post.frogner.oslo@kirken.no. Maksimum 18 personer. Les mer.
19.00 Konsert i kirken. Mozart c-moll messe. Norsk Vokalensemble og Oslofjord Kammerfilharmoni med solister. Dirigent: Jon Fylling. Les mer.
Lørdag 19. juni 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 20. juni 4. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jos. 24, 19-24 - Herren vil vi tjene
Ef. 2, 1-10 - Skapt til gode gjerninger
Matt. 16, 24-27 - Å følge etter Jesus
11.00 AVLYST
Høymesse
.
Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Svein Amund Skara.
11.00-12.00 NYTT: Åpen kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Svein Amund Skara. Nattverd. Deretter dåpsgudstjenester.
Torsdag 24. juni   Sankthansdag
Tekster:
Mal. 4, 5-6 - Jeg sender Elia til dere
Ap.gj. 13, 16-26 - Johannes forkyinte omvendelse
Matt. 11, 7-14 - Johannes er Elia
16.00 Frogner menighetsråd har møte digitalt på Zoom. Les mer.
Lørdag 26. juni 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 27. juni   5. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Ordspr. 7, 1-3 - Ta vare på mine ord
1. Kor. 3, 10-18 - Grunnvollen og byggverket
Matt. 7, 21-29 - Falske disipler og huset på fjell
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner menigheter. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene.