Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 25.09.2021.

Kalender

Frogner menighet - slutten av september og hele oktober 2021

Forbehold om tillegg og forandringer.

Skiftende korona-restriksjoner kan føre til avlysninger og forandringer. Kalenderen oppdateres i forhold til det.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

   
Torsdag 23. september 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
17.30-18.00 Småbarnssang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Foreløpig i høst uten middag først. Merk derfor tiden.
Fredag 24. september 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet, Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 26. september   18. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Kong. 8, 41-43 - Når utlendinger ber, må du høre
Rom. 15, 25-33 - Hedninger har fått del i gavene
Matt. 8, 5-13 - Offiseren i Kapernaum
Høsttakkefest
Tekster:
Salme 65, 10-14 - Jordens grøde
Ef. 5, 15-20 - Pass på hvordan dere lever
Luk. 17, 11-19 - Den takknemlige samaritanen
11.00 Høsttakkefest (familiegudstjeneste med dåp). Sokneprest Margunn Sandal. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Utdeling av 4-årsbok. Menighetens barnehage på Schafteløkken deltar med sang. Ofring til barnehagen. Enkel kirkekaffe/-saft bak i kirken. Samling for 4-åringer før gudstjenesten. Oppmøte i kirken kl. 10.15.
Mandag 27. september 19.00 Konsert i kirken. OSLO ORGELFESTIVAL. Ulf Nilsen, orgel. Stian Carstensen, trekkspill. Les mer.
Torsdag 30. september 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 "Messe og mat" - tema "kunst"
Enkel nattverdliturgi i kirken. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Samling i Frogner kirkestue. Hva kan kunsten fortelle meg? Refleksjoner ved Karl Erik Harr.
Fredag 1. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 3. oktober   19. søndag i treenighetstiden
Tekster:
5. Mos. 30, 11-15 - Ordet er deg ganske nær (prekentekst)
Rom. 2, 13-16 - Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh. 7, 14-17 - Den som vil gjøre hans vilje
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Tirsdag 5. oktober 17.00 Tirsdagssalong i Frogner kirkestue. "Våre blomster" - Jon Erik Skjelstad, som driver blomsterbutikken Villvin og leverer blomster til kirken, deler sin kunnskap om blomster med oss. Suppe, sang, utlodning og andakt. Musikk ved Madelene Berg (fiolin) og Julie Ye (klaver). Arr.: Diakoniutvalget. Les mer om tirsdagssalongene.
Torsdag 7. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Lørdag 9. oktober 17.00

Salmesang i Frogner kirke. "Å gjev meg ein plass" - en reise i salmeskatten. Med Anne Vada (sang) og Tord Gustavsen (piano). Entré kr. 100. Arr. Kulturutvalget.

Søndag 10. oktober   20. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 2, 18-25 - De to skal være ett
Ef. 5, 31-33 - Mysteriet Kristus og kirken
Mark. 10, 2-9 - Ekteskap og skilsmisse
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Kirkekaffe.
Mandag 11. oktober 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Les mer.
19.30 Konsert i Frogner kirke: Abendlied. Oslo Voices, dirigent Ingrid Hanken. Les mer.
Torsdag 14. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Tidl. prost Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
17.30-18.00 Småbarnssang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Foreløpig i høst uten middag først. Merk derfor tiden.
Fredag 15. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 17. oktober   21. søndag i treenighetstiden
Tekster:
5. Mos. 15, 7-8 og 10-11 - Lukk opp hånden
1. Joh. 3, 16-18 - Den som lukker sitt hjerte
Luk. 16, 19-31 - Den rike mann og Lasarus
11.00 Høymesse. Sokneprest Sjur Isaksen. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Torsdag 21. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
17.30-18.00 Småbarnssang i Kirkestuen Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Foreløpig i høst uten middag først. Merk derfor tiden.
Fredag 22. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Lørdag 23. oktober 15.00

Foredrag i Frogner kirke. Forlagsredaktør og idéhistoriker Trygve Riiser Gundersen: Det glemte opprøret. Hans Nielsen Hauge og den tidlige haugianervekkelsen. Arr.: Ordenen Ordo Crucis og Kulturutvalget.

Søndag 24. oktober   22. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Ordspr. 6, 20-23a - Forkast ikke det du har lært
Fil. 2, 1-4 - Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh. 12, 35-36 - Tro på lyset, bli lysets barn
11.00 Høymesse - Diakoniens dag. Sokneprest Margunn Sandal. Prest i diakonal stilling Yvonne Andersen. Organist Bjørn Kleppe. Frogner Singers, dirigent Espen Selvik. Ofring til TV-aksjonen 2021 ("Plan"s arbeid mot barneekteskap). Kirkekaffe.
Torsdag 28. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 "Messe og mat" - tema "Dagliglivet"
Enkel nattverdliturgi i kirken. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Samling i Frogner kirkestue. Kunsten å bevare håp og livsglede. Refleksjoner ved Helge Dietrichson.
Fredag 29. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet, Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 31. oktober   Bots- og bønnedag
Tekster:
Jes. 59, 1-4 - Deres misgjerninger skiller
1. Joh. 1,8 - 2,2 - Dersom vi bekjenner våre synder
Luk. 18, 9-14 - Fariseeren og tolleren
31. oktober er også:
Reformasjonsdagen
Tekster:
Salme 46, 1-8 - Gud er vår faste borg
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse
Joh. 1, 16-17 - Nåden og sannheten
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste med allment skriftemål. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
18.00 Konsert i kirken. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Verker av Bach, Nystedt m.fl. Les mer.