Åpningssiden med hovedmeny    Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 


Ansatte

    De som arbeider i Frogner menighet, har ulike arbeidsgivere. Prestene har Oslo bispedømmeråd som arbeidsgiver. Menighetsforvalter, organist, kirketjener og trosopplæringsleder har Kirkelig fellesråd i Oslo som arbeidsgiver. Daglig leder for Schafteløkken og leder for barnehagen er ansatt av Frogner menighet.  Prestene, daglig leder og trosopplæringsleder har både Frogner og Bygdøy menigheter som sitt ansvarsområde, de øvrige bare Frogner.
 
 
 

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn)

Margunn Sandal

Tlf. 480 06 601

E-post: ms952@kirken.no

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).

Rut Ugland
Tlf. 909 61 531

E-post: ru693@kirken.no
 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).
Arne Øyvind Slørdahl

Tlf. 959 93 487

E-post: as466@kirken.no

Han har spesialansvar for barn og unge.

 

Organist og kantor
Bjørn Kleppe

(64 % stilling i Kirkelig fellesråd, i tillegg 12,68 % finansiert av menigheten)

Ansvarlig for det kirkemusikalske arbeid.

E-post: bk343@kirken.no

Tlf. 900 47 462


Kirketjener

Et av de vesentligste innslagene i den bemanningsreformen som Kirkelig fellesråd i Oslo gjennomførte i 2011, var bortfallet av de lokale kirketjenerstillingene knyttet til hver kirke. Fram til 2008 hadde Frogner kirke en kirketjener i 80 % stillling. Da stillingsinnehaveren først fikk permisjon og senere sluttet, ble ingen etterfølger tilsatt - og deretter kom bemanningsreformen. De kirketjeneroppgavene som har vært knyttet til kirkebygget, skal nå ivaretas av et vaktmesterteam som skal ha ansvaret for alle kirkene i to prostier (Domprostiet og Vestre Aker prosti). De oppgavene som er knyttet direkte til søndagsgudstjenestene, ivaretas i en liten brøkstilling, for tiden delt på to personer.

 

Kirketjenere, hver med ansvar for ca. to gudstjenester i måneden:

Luisa Fernanda Rodríguez Campos
For tiden permisjon. Vikar fra 22. august:
Turid Njølstad

 

Kaare Framstad

   

Renhold

Kirkelig fellesråd har ansvaret for renholdet.

 

 

Daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter

Daglig leder utfører kontorfunksjoner og er administrativ leder for de fellesrådsansatte i menigheten foruten å være sekretær for menighetsrådet.

Jens Jørgen Lie
Tlf. 417 202 32

E-post: jl936@kirken.no

 

Trosopplæringsleder

Stillingen er fra 2011/12, lønnes av trosopplæringsmidler fra statlige bevilgninger. 70 % stilling med ansvar for Frogner og Bygdøy menigheter.

Anneline Emanuelsen

Tlf.

E-post: ae948@kirken.no

 

Prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet

Yvonne Andersen

Tlf. 971 80 523

E-post: ya428@kirken.no

 

Menighetskonsulent

50 % med hovedansvar for Bygdøy menighet, enkelte oppgaver kan også være for Frogner menighet

Jørgen Christensen

Tlf. 924 10 813

E-post: jc435@kirken.no

 

Daglig leder Frogner Menighets Hus (Schafteløkken)

50 % stilling

Laila Andersen

Tlf. 915 58 067
E-post: post@schaftelokken.no

 

Styrer Frogner menighets barnehage

Bente Larsen
Tlf. 941 42 595

E-post: styrer@schaftelokkenbarnehage.no

I barnehagen er det ansatt 6 utenom styreren.

 

 

   
Til toppen