Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Pekere

 • Den norske kirkes offisielle nettsted gir god oversikt over en lang rekke forhold i kirken.

  

 • Hele Bibelen på nett (Det norske bibelselskap). Med søkefunksjoner.
   
 • Harrison & Harrison bygger det nye orgelet i Frogner kirke.
   
 • "Salmeboka minutt for minutt" - NRK TV 28.-30. nov. 2014 

  NRKs nettspiller kan man følge hele serien i repetisjon (inndelt i 33 deler). Man kan også søke opp framføringen av en spesiell salme ved å skrive salmenavn eller salmenummer i søkefeltet øverst i høyre hjørne på siden.


 • Oslo bispedømme (Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd)
   
 • Kirkene i Oslo (Kirkelig fellesråd i Oslo)
   
 • Bygdøy menighet. Menigheten har felles prestetjeneste med Frogner, og Frogner menighetskontor betjener også Bygdøy menighet. Dessuten samarbeider menighetene om trosopplæring. For øvrig er de to menighetene (soknene) selvstendige enheter med hvert sitt menighetsråd.
   
 • Kristeligt Dagblads religionspekere (Danmark og internasjonalt, kristendom og andre religioner). Meget innholdsrik portal.
   
 • Det lutherske verdensforbund - bli kjent med lutherske kirker i andre land.
   
 • Kirkenes Verdensråd - den største og mest omfattende samarbeidsorganisasjonen for kirker over hele verden. (Den romersk-katolske kirke er ikke med.)
   
 • Norges Kristne Råd er et samarbeidsforum for kirkesamfunn i Norge. (Her er også Den romersk-katolske kirke med.) Linker videre til forskjellige kirkesamfunn i Norge.
   
 • Kirkens Bymisjon, Oslo
   
 • Frelsesarméen i Norge
   
 • Kirkens SOS - en døgnåpen krisetjeneste. Tlf. 22 40 00 40. På hjemmesiden er det også muligheter for SOS-chat eller å sende melding.

 

 

 • IKO - Kirkelig pedagogisk senter
    
 • Nettkirken er et nettsted drevet av "Den Norske Sjømannsmisjon / Norsk kirke i utlandet" for å skape en opplevelse med lyd og levende bilder.

 

 • KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Blant annet om tariffer og avtaleverk, kirkebygg, kirkereform.
   
 • Kirkeloven (Lov om Den norske kirke) inneholder det lovmessige grunnlaget for Den norske kirke (også etter den prinsipielle selvstendiggjøringen av kirken i forhold til staten). Jfr. også Gravferdsloven og forskrifter til kirkeloven.
   
 • Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet er en av de sentrale forskriftene til kirkeloven.
   
 • Bydel Frogner
   
 • Avisa Vårt Land med Verdidebatt.no, Vårt Lands diskusjonsforum.
   
 • Gudstjenestelisten (gudstjenester i Oslo og en del andre kommuner)
   
 • Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) driver forskning om kirke, religion og livssyn i samfunnet. Opprinnelig var navnet Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO). Stiftelsen ble opprettet av Kirkerådet i 1993. Formålet var å gi Den norske kirke forskningsbasert viten om dens virksomhet ved å forske på kirke, religion og livssyn i samfunnet. Vedtektene er senere endret i mer allmenn retning. Skiftet til det nåværende navnet kom i 2014. KIFO er organisert som en privat stiftelse, men er fra 2002 også på statsbudsjettet.
Til toppen