Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
Konserter
 
Orgelet i Frogner kirke
 
Kor i gudstj.
 
Salmer neste søndag

 
 

Musikk

Musikklivet i Frogner menighet er preget av mange musikalske innslag i gudstjenestene og et stort antall konserter. Hovedansvarlig for det musikalske er organist Bjørn Kleppe.

Kirkens orgel har i mange år hatt betydelige mangler og feil. Høsten 2017 ble et nytt orgel installert. Det er levert av Harrison & Harrison, Durham. En stor del av pipeverket fra det gamle orgelet inngår i det nye, som ble innviet søndag 4. februar 2018. Les mer om orgelet.

Mange gudstjenester berikes av at gode kor deltar. Se oversikt for høsten 2019. På enkelte gudstjenester, som på store høytidsdager (f.eks. jul, påske, konfirmasjon), er det også trompetledsagelse av orgel og menighet i salmesangen.

Frogner kammerkor har sine øvelser i kirken, og mottar økonomisk støtte fra menigheten i tillegg til å ha sine øvelokaler i Frogner kirke. Koret deltar ved åtte gudstjenester i året.

Også andre kor deltar ved enkelte gudstjenester, f.eks. Cæciliaforeningen.

Da Frogner kirke har plass til mange mennesker, har god akustikk og ligger sentralt i Oslo med gode kommunikasjoner, er kirken mye benyttet til konserter. Oversikt over forestående konserter er å finne på en egen side.

 


Les mer

om musikklivet på side 6 i menighetens årsmelding for 2019.

 

   

 

 

Frogner kammerkor

ble stiftet i 1993 med Tor Skauge som dirigent. Kristin Groven Holmboe var dirigent fra 1999 til 2018. Fra 2018 til 2020 var Sindre Hugo Bjerkestrand korets dirigent. Fra 2020 er Inger Øvrebø Uberg dirigent. Koret fremfører i dag større kirkelige korverker, et vidt spekter av mindre korverker, samt et lettere korrepertoar innenfor ulike genre.


Korets hjemmesider: www.frognerkammerkor.no
På Facebook: www.facebook.com/pages/Frogner-Kammerkor/269483763074447

Dirigent: Sindre Hugo BjerkestrandNytt seniorkor på Frogner

Første øvelse er i Frogner kirkestue torsdag 17. oktober 2019 fra kl. 10.30 til 11.45 (fast øvingstid). Koret er mer enn et vanlig kor. Sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. I løpet av høsten lager vi en liten konsert. Koret er åpent for seniorer i alle aldre. "Kan du snakke, kan du synge..." Kunstnerisk leder er Espen Selvik. Påmelding til ham på tlf. 95 06 95 21, eller e-post opera@online.no.