Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Barn og ungdom, trosopplæring

 
 
 

TROSOPPLÆRING

Hva er trosopplæring?

HOVEDMÅL for trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter
Vi ønsker at alle døpte mellom 0 og 18 år skal bli møtt, sett og hørt. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne en tilhørighet og trygghet i kirken. Gjennom ulike sanser skal barn og unge få opplevelse av den treenige Gud, og gjennom et godt forhold til kirken få utvikle sin tro. Dette skal foregå gjennom aktiviteter og inkluderende fellesskap.
 
Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn blir døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

Selv om barna fortsatt lærer en del kristendom på skolen, så er det foreldre og faddere som må sørge for at barnet blir opplært i den troen det blir døpt til. Men dette ansvaret har de ikke alene. På dåpsdagen sies det derfor til foreldre og faddere at den kristne oppdragelse er noe de har "sammen med denne menighet og hele vår kirke...". Derfor har hver enkelt menighet fått i oppgave å utarbeide et trosopplæringsprogram for barn i alderen 0-18 år, og Den norske kirke skal være en ressurs i dette viktige arbeidet. En ressurs for både barn og foreldre!

Trossopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

I 2011 ble Domprostiet, som Frogner menighet er en del av, tilført statlige midler til trosopplæring. Frogner og Bygdøy menigheter har ønsket å utgjøre en samarbeidsenhet i trosopplæringen. Da fordelingen av midlene ble gjort i Oslo bispedømmeråd, ble dette godkjent. Det ble høsten 2011 utlyst en 50 % stilling for de to menighetene. Anneline Emanuelsen ble tilsatt og begynte i sitt arbeid 16. januar 2012. Les intervju med henne. Les mer om trosopplæringen i Frogner i menighetens årsmelding for 2019 (side 7). 


Årsetapper i trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

1 år: I det første leveåret er dåpen og dåpssamtalen det viktigste leddet i trosopplæringen. Vi tilbyr også babysang fra 0 til 1 år.

2 år: Alle 2-åringene skal bli invitert til kirken for å få en 2-årsbok.

3 år: Vi tilbyr juleverksted for hele familien, med et foredrag for foreldre om hvordan man kan skape en juletradisjon i hjemmet.

4 år: Alle 4-åringene skal bli invitert til kirken for å motta "Min kirkebok".

5 år: 5-åringene vil bli invitert til en superonsdag i regi av onsdagsklubben på Bygdøy.

6 år: Vi markerer skolestart med en skolestarts-gudstjeneste og en samling i kirken for alle 6-åringer.

7 år: Skattejakt i kirken. Deltakelse i skattejakt, hvor vi leter etter sauen Krølle som har gått seg bort.

8 år: Tårnagentsamling.

9 og 10 år: Vi inviterer alle 9- og 10-åringer til å feire påske med oss i kirken. Gjennom 2 samlinger over 2 år vil gå gjennom påsken i Det nye testamente og Det gamle testamente.

11 år: LYSVÅKEN

12 år: Døgnvill. 3 samlinger med fokus på ledere i Bibelen.

13 år: Tenker vi det samme?

14 år: "Pre-konf"-samling

15 år: Konfirmasjon

16 år: LEDERKURS A

17 år: LEDERKURS B

18 år: "Hjelp jeg flytter hjemmefra!"-samling


rnagenter på en annen måte i 2020

Annerledes Tårnagent-opplegg i år
Tårnagentene er en del av trosopplæringen og gjennomføres en bestemt helg der åtteåringer inviteres til å være agenter som løser oppdrag og mysterier gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn. Det skjer en lørdag, hvoretter barna deltar i gudstjenesten søndag og deler noe av det de har opplevd sammen. I år må opplegget bli annerledes. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen har i et felles opplegg for Frogner og Bygdøy menigheter lagt opp til en natursti med qr-koder på Bygdøy. Opplegget er i første rekke for dem som er født i 2012, men det er også lov for andre å være med. Da trengs det en mobil som kan lese qr-kode, og et oppgavehefte. Ta kontakt med Annenline på e-post ae948@kirken.no for å få tilsendt dette. Opplegget har tidsramme 4.-13. mai.


 

Etter samråd med andre trosopplærere i domprostiet er alle barnearrangementer i menigheten AVLYST FRA 12. MARS og inntil videre på grunn avc koronasituasjonen.
NYTT: Merk at det likevel blir Tårnagent-opplegg i mai - men på en annerledes måte enn vanlig.

Middag og barnesang

foregår torsdager kl. 16.30-17.45 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Tilbudet er særlig rettet mot barn i barnehagealder med familiemiddag og sang for hele familien. Sangen starter kl. 17.15.

Januar: 9, 16, 23

Februar: 6, 13

Mars: 5, 12, 19   AVLYST pga. koronasituasjonen.

April: 16, 23

Mai: 7, 14,

Juni: 4, 11 (sommeravslutning)


Babysang fredager kl. 11.00 i Frogner kirkestue - program for våren 2020

Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang fredager kl. 11.00. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne til Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).

Det er kjempekoselig om DU vil være igjen for å spise lunsj. Vi lager noe lett lunsj med kaffe og te. Selve babysangen vil vare fra kl. 11.00 til 11.30, lunsjen er ferdig når du føler deg ferdig.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Tlf. 23 62 90 73, e-post ae948@kirken.no.

   

FØRSTE GANG VÅREN 2020: fredag 10. januar kl. 11.00 i Frogner kirkestue

 

Januar

10. Oppstart babysang

17. Babysang

24. Babysang

31. Babysang

 

Februar

   7. Babysang

14. Babysang

21. Ikke babysang (vinterferie)

28. Babysang

  

Mars

  6. Babysang

13. Babysang  AVLYST pga. koronasituasjonen.

20. Babysang

27. Babysang

  

 

April

 3. Ikke babysang

17. Babysang

24. Babysang

   

Mai

  8. Babysang

15. Babysang

 

Juni

 5. Babysang

12. Babysang sommeravslutning


Det er flere år siden Frogner menighet begynte med babysang. Men så ble det pause noen år. Høsten 2012 kom tilbudet tilbake - da som en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter.