Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Gudstjenester i Frogner - juli-desember 2020
Sist oppdatert 29.07.2020. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg, f.eks. om offerformål. Og noen gudstjenester som foreløpig er oppført som høymesser, kan bli endret til å være familiegudstjenester.

  

På denne siden: Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist,
kor etc.
Offer
5. søndag i treenighetstiden
5. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
Aposteldagen /
6. søndag i treenighetstiden
12. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
19. juli
11.00 Høymesse Bendik Baasland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
26. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Ragnhild Koren Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
2. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Håvard Ringsevjen Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
9. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
16. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter
12. søndag i treenighetstiden
23. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim  
13. søndag i treenighetstiden
30. august
11.00 Samtale-gudstjeneste (konfirmantene) Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
 
Torsdag 3. september 12.00 Hverdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
6. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 10. september 12.00 Hverdagsmesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
15. søndag i treenighetstiden
13. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Tone Braaten, sopran
Ingvild Græsvold, fiolin
 
Torsdag 17. september 12.00 Hverdagsmesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
16. søndag i treenighetstiden
20. september
11.00 og 13.00 Konfirmasjons-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Siv Øverli, trompet
 
Torsdag 24. september 12.00 Hverdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
17. søndag i treenighetstiden
27. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Håvard Ringsevjen  
Torsdag 1. oktober 12.00 Hverdagsmesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
18. søndag i treenighetstiden
4. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
 
Torsdag 8. oktober 12.00 Hverdagsmesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
19. søndag i treenighetstiden
11. oktober
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Torsdag 15. oktober 12.00 Hverdagsmesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
20. søndag i treenighetstiden
18. oktober
11.00 Høymesse ?? Bjørn Kleppe
Yngve Søberg, baryton
 
Torsdag 22. oktober 12.00 Hverdagsmesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Bots- og bønnedag
25. oktober
11.00 Bots- og bønnedags-gudstjeneste Arne Slørdahl Jardar Seim  
Torsdag 29. oktober 17.00 Hverdagsmesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Allehelgensdag
1. november
11.00 Allehelgensmesse Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Ergo strykekvartett
 
Torsdag 5. november 12.00 Hverdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
23. søndag i treenighetstiden
8. november
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 12. november 12.00 Hverdagsmesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
24. søndag i treenighetstiden
15. november
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
 
Torsdag 19. november 12.00 Hverdagsmesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Domssøndag / Kristi kongedag
22. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim  
Torsdag 26. november 17.00 Hverdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
1. søndag i adventstiden
29. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
 
Torsdag 3. desember 12.00 Hverdagsmesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
2. søndag i adventstiden
6. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 10. desember 12.00 Hverdagsmesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
3. søndag i adventstiden
13. desember
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Norske Selskabs Mannskor
 
Torsdag 17. desember 10.30 Barnehage-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
12.30 Skole-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
4. søndag i adventstiden
20. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim  
Julaften
24. desember
14.00 Julaftensgudstjeneste Arne Slørdahl Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
 
16.00 Julaftensgudstjeneste Margunn Sandal Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
Sammensatt kor
 
Juledag
25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Svein Amund Skara
Jonas Haltia, trompet
 
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
11.00 Høymesse Rut Ugland Svein Amund Skara  
Romjulssøndag
27. desember
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - -  
Nyttårsaften
31. desember
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - -  
Til toppen