Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan.-juli 2021

Gudstjenester i Frogner august - desember 2021
Sist oppdatert 20.10.2021. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00 som første del av arrangementet "Messe og mat". Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 9.00 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og noen søndagskvelder holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.00. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg, f.eks. om offerformål. Og noen gudstjenester som foreløpig er oppført som høymesser, kan bli endret til å være familiegudstjenester.

  

På denne siden:  August | September | Oktober | November | Desember

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist,
kor etc.
Offer
10. søndag i treenighetstiden
1. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
8. august
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
11.00 Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
12. søndag i treenighetstiden
15. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Vetle Halvorsen  
13. søndag i treenighetstiden
22. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Håkon Ringsevjen  
Torsdag 26. august 17.00 Enkel nattverdliturgi (Messe og mat) Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
14. søndag i treenighetstiden  Vingårdssøndag
29. august
11.00 Samtalegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
KFUK-KFUM
Torsdag 2. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
5. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 9. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
12. september
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Søndagsskolen Norge - Oslo/Akershus
Torsdag 16. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
19. september
11.00 Konfirmasjon Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Siv Øverli, trompet
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 23. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
18. søndag i treenighetstiden
26. september
11.00 Høsttakkefest Margunn Sandal Jardar Seim Menighetens barnehage, Schafteløkken
Torsdag 30. september 17.00 Enkel nattverdliturgi (Messe og mat) Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
3. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 7. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
10. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Torsdag 14. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
21. søndag i treenighetstiden
17. oktober
11.00 Høymesse Sjur Isaksen Jardar Seim
Menighetens arbeid
Torsdag 21. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
22. søndag i treenighetstiden
24. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal,
Yvonne Andersen
Bjørn Kleppe
Frogner Singers
TV-aksjonen 2021 ("Plan"s arbeid mot barneekteskap)
Torsdag 28. oktober 17.00 Enkel nattverdliturgi (Messe og mat) Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag
31. oktober
11.00 Gudstjeneste på Bots- og bønnedag Rut Ugland Bjørn Kleppe Ingen ofring
Torsdag 4. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
7. november
11.00 Høymesse på Allehelgensdag Margunn Sandal,
Rut Ugland,
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Ergo strykekvartett
Kirkemusikalsk arbeid i Frogner kirke
Torsdag 11. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
25. søndag i treenighetstiden
14. november
11.00 Dåps-festgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 18. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
21. november
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim
Kirkens SOS
Torsdag 25. november 17.00 Hverdagsmesse i kirken (deretter førjulsmiddag i Kirkestuen) Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
1. søndag i advent
28. november
11.00 Lysmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 2. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i advent
5. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Areopagos
Torsdag 9. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
3. søndag i advent
12. desember
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Militært kristent fellesskap
Torsdag 16. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
4. søndag i advent
19. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim
Menighetens arbeid
Mandag 20. desember 10.30 Julegudstjeneste for barnehagene - Bjørn Kleppe -
  13.00? Julegudstjeneste for Ruseløkka skole - Bjørn Kleppe -
Julaften
24. desember
14.00 Julaftengudstjeneste Rut Ugland Bjørn Kleppe
Atle Tømmervik, trompet
Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid - likt fordelt
16.00 Julaftengudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Sammensatt kor
Atle Tømmervik, trompet
Sammensatt kor
Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid - likt fordelt
Juledag
25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Jonas Haltia, trompet
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Stefanusalliansen
Nyttårsaften
31. desember
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - - -
Nyttårsdag
1. januar 2022
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke? - - -
Kristi åpenbaringsdag
2. januar
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles høymesse i Bygdøy kirke. Margunn Sandal - -

 

Til toppen