Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | våren 2023

Gudstjenester i Frogner kirke juni-november 2023
Sist oppdatert 08.06.2023.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. En gang i måneden holdes torsdagsgudstjenesten kl. 17.00, enten i kirken eller kapellet. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 9.00-9.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Juni | Juli | August | September | Oktober | November

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Torsdag 1. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
4.juni
11.00 Høymesse Fredrik Saxegaard Bjørn Kleppe Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid
Torsdag 8. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Jardar Seim -
2. søndag i treenighetstiden
11. juni
11.00 Høymesse Margunn Sandal,
Turid Njølstad (preken)
Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 15. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
18.juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe KIA Norge (Kristent interkulturelt arbeid)
Torsdag 22. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i treenighetstiden
25. juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
5. søndag i treenighetstiden
2. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Eirik Rice Mills - Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
6. søndag i treenighetstiden
9. juli
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
7. søndag i treenighetstiden
16. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Margunn Sandal - Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
8. søndag i treenighetstiden
23. juli
11.00 Høymesse Margunn Sandal Svein Amund Skara Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
9. søndag i treenighetstiden
30. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Eirik Rice Mills - Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
10. søndag i treenighetstiden
6. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
11. søndag i treenighetstiden
13. august
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Arne Slørdahl - Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
12. søndag i treenighetstiden
20. august
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim -
Torsdag 24. august 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
13. søndag i treenighetstiden
27. august
11.00 Samtalegudstjeneste Arne Slørdahl - -
Torsdag 31. august 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
3. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 7. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet - Bjørn Kleppe  
15. søndag i treenighetstiden
10. september
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
Torsdag 14. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
16. søndag i treenighetstiden
17. september
11.00 Konfirmasjon Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 21. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
17. søndag i treenighetstiden
24. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim  
Torsdag 28. september 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
18. søndag i treenighetstiden
1. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 5. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
19. søndag i treenighetstiden
8. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 12. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
20. søndag i treenighetstiden
15. oktober
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
Torsdag 19. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
21. søndag i treenighetstiden
22. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim  
Torsdag 26. oktober 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
Bots- og bønnedag
29. oktober
11.00 Gudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 2. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet - Bjørn Kleppe  
Allehelgensdag
5. november
11.00 Allehelgensmesse Eirik Rice Mills (preken)
Margunn Sandal
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe  
Torsdag 9. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
24. søndag i treenighetstiden
12. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 16. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
25. søndag i treenighetstiden
19. november
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
Torsdag 23. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Domssøndag / Kristi kongedag
26. november
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim  
Torsdag 30. november 12.00 eller 17.00 Hverdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Til toppen