Velg ønsket side:

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER mai/juni

►Gudstjenesteliste jan.-aug.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Trosopplæring
-
Konfirmasjon

Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 7. juni kl. 11.00 er ved sokneprest Margunn Sandal og organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Søndagens navn er treenighetssøndag. Det er ikke kirkekaffe.
De vanlige avstandsreglene for koronatiden gjelder, og det kan være maksimum 50 til stede. De må oppgi navn og telefonnummer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing.Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager.


Frogner menighetsråd

har møte mandag 8. juni kl. 18.00 i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Se innkalling med forslag til dagsorden, og saksdokumenter til noen av sakene.


2020: Et annerledes konfirmasjonstår

Korona-nedstengingen av samfunnet fra mars innebar at alle fysiske sammenkonster måtte avlyses, enten det var undervisningstimer i Kirkestuen, superlørdag for flere menigheters konfirmanter i Vålerenga kirke eller konfirmantleir på Nordmarkskapellet. Som alternativ fikk konfirmantene tilsendt lesestoff om de ulike undervisningstemaene. Etter påske ble selvstudiet supplert med nettundervisning på Zoom med kommentarer, oppgaver, repetisjoner, filmsnutter, kahoot og powerpoint. Semesterets siste ordinære undervisningstime vil bli gjennomført 10. juni etter den opprinnelige planen, men med kirken som møtested, der det er lettere å holde god avstand.


Frogner-konfirmant 2021?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner er det undervisningsoppstart i januar, og konfirmasjonsdagen er søndag 19. september 2021. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2006 og som bor innen Frogner sokn, mottar i september en invitasjon til konfirmasjon 2021. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr fra i år av innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med kapellan Arne Slørdahl.


Hva skjer

i Frogner menighet i juni? Se kalendersiden.


Velkommen til gudstjenester igjen i Frogner kirke!
Les også hilsen fra daglig leder Jens J. Lie

Den første gudstjenesten i Frogner kirke etter den over to måneder lange korona-pausen fant sted søndag 24. mai. Av smittevernhensyn vil gudstjenestene foreløpig være preget av visse restriksjoner, viktigst er kanskje begrensningen av antall deltakere til femti. Det vil heller ikke være kirkekaffe. Kirkegjengerne må være villig til å oppgi navn og telefonnummer. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager. Les hilsen fra daglig leder Jens Jørgen Lie i anledning gjenåpningen, der han går nærmere inn på hvilke restriksjoner som gjelder. De torsdagsgudstjenestene som gjenstår før sommeren, vil bli avholdt i kirken, ikke i kapellet.


Menighetsblad
Frogner menighet hadde i mange år et menighetsblad, Kastanjebladet. Det ble distribuert i postkassene rundt om i menigheten. Siste nummer utkom i 2004. I disse koronatider prøver menigheten å lage et enkelt menighetsblad / nyhetsskriv som kan sendes ut på e-post. Det første kom 27. mars og kan også leses her. De følgende kom 3. april, 18. april og 4. mai. Det foreløpig siste kom 20. mai. Alle som ønsker menighetsbladet tilsendt til sin innboks, bes om å sende e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!

Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Mens påsketiden har hvit farge, pinsen rød farge og den lange treenighetstiden grønn farge, har Treenighetssøndag (i år 7. juni), som innleder treenighetstiden, hvit farge. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Åpningstider våren 2020:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-14.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2019 (side 13).

Sist oppdatert: 06.06.2020


Til toppen