Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER sept/oktober

Gudstjenesteliste sept-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Hva skjer

i Frogner menighet i siste del av september og hele oktober? Se kalendersiden.


Babysangen

i Frogner kirke fredag 25. september kl. 11.00 må dessverre  avlyses  på grunn av dobbeltbooking av kirkerommet.


Menighetsblad - nytt nummer
Frogner menighet hadde i mange år et menighetsblad, Kastanjebladet. Det ble distribuert i postkassene rundt om i menigheten. Siste nummer utkom i 2004. I disse koronatider prøver menigheten å lage et enkelt menighetsblad / nyhetsskriv som sendes ut på e-post. Det første kom 27. mars og kan også leses her. De følgende kom 3. april, 18. april, 4. mai, 20. mai og 19. juni. Det foreløpig siste kom 24. september (datert 22. sept.) Alle som ønsker menighetsbladet tilsendt til sin innboks, bes om å sende e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!


Torsdagsgudstjenester

Det er hverdagsmesse i Frogner menighet hver torsdag. Vanligvis finner den sted i kirkens vakre kapell kl. 12.00. Men én gang i måneden er tidspunktet kl. 17.00, og da holdes hverdagsmessen i kirken som en innledning til kveldsmat i Kirkestuen kl. 17.45 ("messe og mat"). Se gudstjenestelisten for en oversikt over alle gangene fram til jul.

Maksimum 20 til stede i kapellet (200 i kirken, 32 i kirkestuen) og minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.


Babysang

Høstens babysang har startet opp, selv om de to første gangene måtte avlyses på grunn av sykdom. Også fredag 25. september må babysangen dessverre avlyses, denne gangen på grunn av dobbeltbooking av kirkerommet. I høst vil babysangen finne sted i Frogner kirke, der det er større plass enn i Kirkestuen. Koronasituasjonen gjør også at det ikke vil være noe lunsjtilbud. Les mer om babysang.
Møt ikke opp dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, sprit hendene før du kommer inn. Alle vil måtte registrere seg med navn og telefonnummer. Hold ellers god avstand til andre.


"En som"

er tittelen på en konsertforestilling om ensomhet som kulturutvalget i Frogner menighet arrangerer i kirken lørdag 26. september kl. 17.00 (ikke kl. 11, som det står i menighetens trykte høstprogram). Programmet er ved Julie Yuqing Ye, klaver, og skuespiller Maren Sennels Jenssen. Entré kr. 100.

Maksimum 200 til stede og minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.


Høstprogram

For samtlige planlagte aktiviteter og arrangementer i høstsemesteret 2020 foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Det kan lastes ned her som pdf-fil. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.


Frognerhjemmet avtalt solgt for 170 millioner kroner

Eiendommen Erling Skjalgssons gate 25 (Frognerhjemmet) er avtalt solgt for 170 millioner kroner. Selger er Frogner menighets diakonale stiftelse, og kjøper er eiendomsutvikleren Backe Prosjekt AS. Oppgjør og overlevering vil finne sted i oktober.

Frognerhjemmet var til utgangen av 2018 et sykehjem og dagsenter eid av Stiftelsen Frogner menighets hjem. Da Frognerhjemmet ikke lenger var kvalifisert for fortsatt driftsavtale med Oslo kommune, ble stiftelsen i 2019 reorganisert med Frogner menighets diakonale stiftelse som nytt navn. Formålet ifølge de nye vedtektene er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Med utgangspunkt i formålet har det vært arbeidet med et mulig salg av eiendommen, et arbeid som har ført fram til avtalen med Backe Prosjekt AS som ny eier fra oktober.

På møtet i Frogner menighetsråd 10. august orienterte stiftelsens advokater om salget. Det var også innledninger fra MR-leder Trond Arild Lidalen og stiftelsens styreleder Lars Gathe. Eiendommen grenser til Frogner menighets hus (Schafteløkken, inkludert barnehagen), som er eid av Frogner menighet, ikke av en egen stiftelse. I kjøpekontrakten inngår det visse bestemmelser som vedrører begge eiendommer. Frogner menighetsråd vil ta stilling til disse på sitt neste møte.

Les mer i en redegjørelse både om salgsprosessen og de foreslåtte bestemmelsene om enkelte sider ved forholdet mellom de to naboeiendommene, skrevet av styreleder og MR-medlem Lars Gathe etter MR-møtet 10. august.


Gjeldende kirkelige smittevernregler fra 16. juni

Smittevernreglene for koronaviruset fra helsemyndighetene er fulgt opp og tilpasset kirkelige forhold i den gjeldende smittevernveiledningen fra Den norske kirke, som ble kunngjort 16. juni. Hovedprinsippene i de tidligere veiledningene er ført videre. En viktig nyhet er at maksimumstallet for deltakere i gudstjenester og andre arrangementer nå er hevet til 200, forutsatt at det er minst 1 meter avstand mellom personene (regelen om avstand gjelder ikke personer i samme husstand). For Frogner kirke vil maksimumstallet heretter være 200 (i tillegg til medvirkende), for Bygdøy kirke (som er mindre) er maksimumstallet fortsatt 50. Frogner kirkes kapell har 20 som maksimumstall. Det åpnes også for kirkekaffe under bestemte vilkår. Les en kortfattet orientering her, og se hele smittevernveiledningen her.


Frogner bydel overtar driften av Seniorsenteret

Frogner seniorsenter på Schafteløkken (i en av de mindre bygningene, ikke hovedhuset) har hittil vært drevet av Nasjonalforeningen. Lokalene har vært leid av Frogner menighet. Nasjonalforeningen ønsker ikke lenger å stå for driften og har sagt opp avtalen om det. På sitt møte tirsdag 16. juni vedtok Frogner bydelsutvalg at bydelen skal overta driften. Arbeidet med en virksomhetsoverdragelse fra dagens driver vil bli startet, og det vil bli forhandlet om en ny leiekontrakt med Frogner menighet. Av saksdokumentene til bydelsutvalget går det fram at det vil være avgjørende for bydelens overtakelse av driften at lokalene kan utvides, med andre ord at noe av menighetshuset (hovedhuset på Schafteløkken) kan inkluderes i leieavtalen. Det skal forhandles om dette etter sommeren.


Frogner-konfirmant 2021?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner er det undervisningsoppstart i januar, og konfirmasjonsdagen er søndag 19. september 2021. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2006 og som bor innen Frogner sokn, mottar i september en invitasjon til konfirmasjon 2021. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr fra i år av innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med kapellan Arne Slørdahl.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 24. 09. 2020