Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER mars

Gudstjenesteliste jan.-mars.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

  

Konfirmasjonstiden og pandemien

Årets undervisning er for lengst i gang. Det opprinnelige opplegget har måttet tilpasses smittevernreglene. Allerede den første samlingen  i januar måtte avholdes digitalt, og den planlagte gudstjenesten 31. januar med presentasjon av konfirmantene måtte avlyses. I tiden fram til påske er alle fysiske samlinger enten gjort om til nettundervisning, utsatt eller avlyst. Se oppdatert plan for hele året. Konfirmasjonssøndagen i år er 19. september.


Kirkene fortsatt stengt for gudstjenester og konserter i Oslo

De strenge reglene for smittevern i Oslo innebærer at de fleste aktiviteter i kirken og menigheten er avlyst til og med mandag 15. mars. Hovedunntaket er bisettelser og begravelser, der det kan være opptil 50 til stede. Søndagene 7. og 14. mars vil det være åpen kirke i Frogner kirke kl. 11-13 (maks 10 om gangen i kirken). Det er også åpen kirke torsdagene 4. og 11. mars kl. 16.00-18.00.

Det er mulig med dåp og vielse med inntil 10 personer i kirken samtidig. Kontakt eventuelt en av prestene.

De ansatte vil fortsatt i størst mulig utstrekning ha hjemmekontor.

Prestene kan nås på telefon for samtale:
Margunn Sandal, tlf. 480 06 601
Rut Ugland, tlf. 909 61 531
Arne Slørdahl, tlf. 959 93 487

Se ellers kalendersiden med oppdatert informasjon for de enkelte dagene.


Hva skjer

i Frogner menighet i mars? Se kalendersiden med fullt program. Siden vil oppdateres etter hvert som det skjer endringer på grunn av koronasituasjonen.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider våren 2020:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 08. 03. 2021

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i fastetiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen