Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER desember

KONSERTER

Gudstjenesteliste aug.-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

Trykt halvårsprogram høsten 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan
Årsmelding 2020

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

 

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 5. desember kl. 11.00 er ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe. Se salmene. På grunn av den nye korona-situasjonen er kirkekaffen avlyst. Det er dessuten krav om at deltakerne på gudstjenesten må la seg registrere med navn og mobilnummer av hensyn til eventuell smittesporing. Opplysningene makuleres etter 14 dager.


Forsterket smittevern

Den siste innskjerpingen av smittevernreglene får foreløpig begrensede følger for gudstjenester og andre av menighetens arrangementer. Men inntil videre må deltakere la seg registrere med navn og mobilnummer for å kunne bidra ved eventuell smittesporing (opplysningene blir makulert etter 14 dager). Dessuten er kirkekaffen søndag 5. desember avlyst. Det er ikke noe absolutt krav om at det må skje, men menigheten har valgt å gjøre det likevel. Det samme gjelder tirsdagssalongen i Frogner kirkestue 7. desember kl. 17, som også er avlyst.

Når det gjelder konserter i kirken, er det den enkelte konsertarrangør som har ansvaret for å ivareta og praktisere de smittevernreglene som måtte være aktuelle for det enkelte arrangement.


Konserter i adventstiden

Se konsertsiden for fullstendig oversikt over alle konserter, inkludert billettinformasjon. Den enkelte konsertarrangør har ansvar for eventuelle tilpasninger og endringer som måtte følge av den endrete smittesituasjonen og strengere regler for smittevern.


Frogner menighetsråd

Neste møte i menighetsrådet er mandag 6. desember kl. 18.00 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Møtet er som vanlig åpent for publikum. Se innkalling med forslag ti dagsorden.


Tirsdagssalong

blir det på nytt i Frogner kirkestue 7. desember kl. 17.00. Av programmet: "Våre juletradisjoner" ved Geir Thomas Risåsen, Norsk Folkemuseum.   Arr.: Diakoniutvalget. Les mer.


Menighetsblad for november
Frogner menighet har siden 2020 distribuert et enkelt menighetsblad månedlig på e-post til interesserte. Det siste nummeret kom 16. november. Det kan også leses her. Samtlige nummer som er utkommet siden starten 27. mars 2020, kan finnes fra arkivsiden.


Har du lyst til å synge i kor?

Frogner kammerkor er et allsidig blandet kor, med basis i klassisk repertoar og klang. Inger Øvrebø Uberg er dirigent. Koret øver i Frogner kirke hver tirsdag kl. 18.30-21.00 og søker nå nye sangere til alle stemmegrupper. Kom gjerne innom og hør på en av øvelsene. Les mer.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 03. 12. 2021

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i adventstiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen