Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER sommeren 2022

Gudstjenesteliste jan.-sep.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2022 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

►Strategiplan

►Bispevisitas 2022
►Årsmelding 2021

►Årsmelding 2020

►Årsmelding 2019

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Gudstjenester i Frogner kirke annenhver søndag i sommer

Siden 2013 har det om sommeren bare vært gudstjeneste annenhver søndag i Frogner kirke. De øvrige søndagene henvises menigheten til Bygdøy kirke, der det er felles gudstjeneste for de to menighetene Bygdøy og Frogner de søndagene Frogner kirke ikke er i bruk. Det gjelder 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 og 21/8. I år er det altså fem sommersøndager uten gudstjeneste i Frogner kirke. Både Uranienborg kirke (kortest avstand fra Frogner kirke) og Oslo domkirke har gudstjeneste alle søndager, også i sommertiden.


Et hundreårsminne
Frogner søndagsskole
For 100 år siden tok den kjente fotografen Anders Beer Wilse dette bildet (public domain) av søndagsskolen i Frogner kirke oppstilt utenfor kirken. Søndagsskolen ble grunnlagt i februar 1905, to og et halvt år før kirken stod ferdig. De første årene holdt den til i det leide menighetslokalet i Gimleveien 22. Ved oppstarten var det 150 barn med 12 frivillige menn og kvinner fra menigheten som lærere. Etter at kirken ble innviet i desember 1907, flyttet søndagsskolen dit, og barnetallet vokste raskt. (Klikk på bildet for å se det større.)  


Hva skjer
i Frogner kirke og menighet i slutten av juni og hele juli og august? Se kalendersiden.


Menighetsblad for juni

Frogner menighet har siden 2020 distribuert et enkelt menighetsblad månedlig på e-post til interesserte. Det siste nummeret er datert 3. mai. Det kan også leses her. Samtlige nummer som er utkommet siden starten 27. mars 2020, kan finnes fra arkivsiden.


Justert liturgi i Frogner kirke

I gudstjenesten søndag 24. april ble den justerte ordningen for hovedgudstjeneste i Frogner kirke tatt i bruk for første gang. Den ble godkjent av Oslo biskop 30.11.2021 etter behandling i menighetens organer tidligere i 2021. Det er flere forandringer som vil merkes av dem som er vant til å gå i Frogner kirke. Noen av de viktigste:

Forberedelsesdelen med informasjon om dagens gudstjeneste blir ikke lenger en fast ordning.

"Dagens bønn" kan være med eller utelates.

Menighetssvaret under "Bønn for kirken og verden" skiftes ut med et annet.

I stedet for en salme mellom andre tekstlesning og prekenen blir det nå et halleluja-omkved som synges før og etter lesningen av evangeliet, som skjer fra koret, ikke fra prekestolen som vanlig til nå.

Det er også enkelte andre justeringer.

Hele liturgien (ordningen av gudstjenesten) kan leses på gudstjenestesiden.


Konfirmasjonsåret 2022

Årets konfirmasjon i Frogner kirke finner sted søndag 18. september. Før det skal konfirmantene være med på et variert opplegg med undervisning, leir, gudstjenester og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Den første undervisningtimen var onsdag 26. januar. Søndag 30. januar ble konfirmantene presentert for menigheten i gudstjenesten kl. 11.00. Konfirmantprest er Arne Slørdahl. Se planen for konfirmasjonsåret 2022.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som er den lengste perioden i kirkeåret. Den begynner etter pinse og varer til advent, når et nytt kirkeår begynner. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Sist oppdatert: 03. 07. 2022