Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER januar

Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2022 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2020

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Holocaust

Lørdag 22. januar kl. 15.00 holder professor em. Jakob Lothe foredrag i Frogner kirkestue om "Tidsvitnas umistelege verdi: Forteljingar frå Holocaust". Inngang kr. 100. Arrangør: Kulturutvalget i Frogner menighet. Antallsbegrensning: Inntil 30 kan være til stede.


Menighetsblad for januar

Frogner menighet har siden 2020 distribuert et enkelt menighetsblad månedlig på e-post til interesserte. Det siste nummeret er datert 18. januar. Det kan også leses her. Samtlige nummer som er utkommet siden starten 27. mars 2020, kan finnes fra arkivsiden.


Hva skjer i januar?

Hva skjer i Frogner kirke og menighet i januar? Se kalendersiden, som oppdateres ved eventuelle forandringer.


Frognerhjemmet

Frognerhjemmet på Schafteløkken var i mange år et sykehjem og dagsenter eid og drevet av Stiftelsen Frogner menighets hjem. Driften opphørte i desember 2018 på grunn av nye kommunale krav. I 2020 ble eiendommen solgt til private utbyggere, som planlegger å rive bygningen og oppføre en ny til boligformål. Saken har i lengre tid vært under forberedelse hos utbygger og i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Det er nå sendt nabovarsel om den planlagte rivningen og det nye byggeprosjektet. Frogner menighet er nabo, siden det er menigheten [Frogner sokn] som eier Frogner menighets hus (ofte bare kalt Schafteløkken). Nabovarselet inneholder mye informasjon om den planlagte utbyggingen og hvilke hensyn som er forsøkt ivaretatt i forhold til omgivelsene. På menighetsrådets møte 10. januar innledet dessuten prosjektleder hos Backe eiendom Jens Biermann Knudsen om planene for tomta til Frognerhjemmet med påfølgende spørsmål og kommentarer. Mange vil også ha fått med seg at planene for nybygget har skapt stort engasjement og mye motstand på facebooksiden til "Arkitekturopprøret".


Semesterprogram våren 2022

Også for vårsemesteret 2022 foreligger det et vakkert, trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Med et program som spenner over et så pass langt tidsrom, vil det alltid måtte tas forbehold om forandringer. De korona-restriksjonene som også i 2022 vil kunne ramme menighetens aktiviteter, gjør at slike forbehold er ekstra aktuelle nå. Programmet kan også lastes ned her. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.


Avlyst

Den messen som Åpen kirkegruppe skulle hatt i Frogner kirkes kapell søndag 23. januar kl. 19, er avlyst.


Har du lyst til å synge i kor?

Frogner kammerkor er et allsidig blandet kor, med basis i klassisk repertoar og klang. Inger Øvrebø Uberg er dirigent. Koret øver i Frogner kirke hver tirsdag kl. 18.30-21.00 og søker nå nye sangere til alle stemmegrupper. Kom gjerne innom og hør på en av øvelsene. Les mer.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå åpenbaringstiden, som er perioden mellom juletiden og fastetiden. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Sist oppdatert: 19. 01. 2022