Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   

 
 

Konfirmasjon

     
 

Er kirkelig konfirmasjon det riktige for deg?

Kanskje lurer du på om du skal velge kirkelig konfirmasjon?  Må du være veldig kristelig og sikker på at du tror på Gud? Nei. Det er åpent for alle å delta. Det viktigste er at du har lyst til å lære noe om kirken og kristen tro og diskutere dette med andre, og å være med i et hyggelig miljø. Du kan lese mer om å være konfirmant på nettstedet www.konfirmant.no.


Å være konfirmant i Frogner

I Frogner har vi et spennende tilbud til konfirmanter basert på aktiviteter, undervisning og leir. Det meste av undervisningen og aktivitetene skjer lokalt. Konfirmantene deltar også på noen gudstjenester. Konfirmasjonstiden går fra januar til september. Konfirmasjonsdagen er den tredje søndagen i september.


Frogner-konfirmant 2023?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner starter undervisningen i januar, og konfirmasjonsdagen i 2023 er 17. september september. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2008 og som bor innen Frogner sokn, skal i september 2022 ha mottatt et brev med invitasjon til konfirmasjon 2023. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med kapellan Arne Slørdahl.


Konfirmasjon 2023

Konfirmasjonsdagen i 2023 er søndag 17. september. Undervisningen starter i januar 2022. Det er samlinger ca. annenhver onsdag kl. 18.00. Det meste av undervisningen og aktivitetene er bare for Frogner-konfirmantene, men noe skjer også sammen med konfirmantene fra Bygdøy. Planen for undervisning og aktiviteter er ikke klar ennå, men vil bli sendt konfirmantfamiliene i november/desember, og dessuten lagt ut her. Inntil planen for 2023 er klar, ligger planen for 2022 ute til orientering

 

Dag Tid Sted Tema
Onsdag 26/1-2022 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Bli kjent med konfirmasjonsåret. Hva er å "tro"?
Søndag 30/1 11.00 Frogner kirke
Presentasjonsgudstjeneste.
Foreldre og familier er selvfølgellig spesielt velkommen!
Søndag 30/1 12.30-13.30
Frogner kirke Foreldremøte.
Informasjon om temaer, undervisningsformer, datoer, forventninger, leir.
Onsdag 9/2 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hva er Bibelen? Forfattere, alder, oppbygning, innhold, hvordan finne frem.
Onsdag 2/3 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hvor kommer vi fra? Vitenskap og/eller gudstro? Forholdet til naturen.
Onsdag 16/3 18.00-19.30 Frogner kirke Undervisning: Kirkearkitektur, symboler og Frogner kirke. Ved sokneprest Margunn Sandal.
Onsdag 30. mars 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hvem var Jesus?
Hva var det som i virkeligheten skjedde i påsken, og hvorfor?
Lørdag 2/4 10.30-15.00 Frogner kirke og Oslo domkirke Fasteaksjons-kickoff.
Kl. 11: Ved biskop Kari Veiteberg i Domkirken.
Etterpå: Bøsseaksjonsverksted i Frogner kirkestue.
Søndag 3/4 11.00-13.00 Frogner kirke Deltakelse i gudstjenesten: Gjøre oppgaver i messen, informere om fasteaksjonen, samle inn penger.
Mandag 4/4 18.00-21.00 Frogner kirkestue "Fasteaksjonen" - bøsseaksjon for Kirkens Nødhjelp
Onsdag 20/4 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hellige handlinger, sakramenter og bønn
Fredag 6. - søndag 8. mai   Skogstad leirsted på Eina Konfirmasjonsleir: "Sunt og sant" (refleksjoner om rus og seksualitet). Hvem er JEG? (selvbildet)
Tirsdag 10/5 16.30 Frogner kirkestue VISITAS! Biskopen besøker konfirmantene i Frogner og Bygdøy: "Grill en biskop".
Onsdag 1/6 18.00-19.30 Kjellerlokalet i Frogner kirke Undervisning: Rett og galt? Kristen etikk og moral.
Onsdag 8/6 18.00-19.30 Frogner kirkestue Kreativt gudstjenesteverksted: Vi planlegger samtalegudstjenesten.
Sommerferie
Onsdag 24/8 18.00-20.00 Frogner kirke Gudstjenesteverksted: Vi forbereder samtalegudstjenesten.
Søndag 28/8 9.30-12.30 Frogner kirke Samtalegudstjenesten: Øvelse fra kl. 9.30. Gudstjenestestart kl. 11.00. Familie og venner er spesielt velkommen!
Onsdag 14/9 17.30-19.30 Frogner kirke Før konfirmasjonen: Kappeprøving, fotografering, øvelse
Søndag 18/9 11.00 Frogner kirke KONFIRMASJON (konfirmantoppmøte kl. 10.15)

 


Konfirmasjonsprest i Frogner og Bygdøy menigheter dette året er kapellan Arne Slørdahl. E-post: as466@kirken.no, tlf. 95 99 34 87.


Fra konfirmasjonsåret 2020:

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon 2020

Søndag 26. januar 2020 kl. 11.00 ble konfirmantene presentert for menigheten i høymessen i Frogner kirke, som var ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor sang, dirigent var Anna Sandvik. (Alle konfirmantene var ikke til stede, samtidig var det noen Bygdøy-konfirmanter der som ikke kunne være til stede på den tilsvarende gudstjenesten i Bygdøy kirke forrige søndag.) Etter gudstjenesten var det en informasjonssamling i Frogner kirkes kapell for konfirmantenes foreldre og foresatte.

 

Fra konfirmasjonen i 2019:

Konfirmasjon i Frogner kirke 

Konfirmasjonsgudstjeneste i Frogner kirke søndag 15. september 2019.
[Foto: Jardar Seim. Klikk på bildet for å se det større.]

 

Til toppen