Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke høsten 2022

Tillegg og endringer vil kunne komme. Orgelmedvirkning er vanligvis ikke tatt med her.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019
 
  2020
  
  2021
  
vår 2022
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

28. august Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
- Heinrich Schütz: Alle vender augo sine til deg
- Trad.: An Irish Blessing
- Arild Sandvold: Jubilate Deo

 
18. september Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
Atle Tømmervik, trompet
- Knut Nystedt: I Will Praise Thee, O Lord
- Irsk trad.: An Irish Blessing
- Georg Friedrich Händel: Hallelujakoret fra "Messias"

 
29. september Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
 
23. oktober Frogner Singers, dirigent Espen Selvik
 
6. november Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
Strykekvartett
 
20. november Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
  
27. november Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
 
24. desember kl. 14
 
Atle Tømmervik, trompet
24. desember kl. 16 Sammensatt kor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
Atle Tømmervik, trompet
 
Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.