Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Til aktuell gudstjenesteliste

 

Gudstjenester i Frogner kirke 2009

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. Før gudstjenesten er det til vanlig bønn i kapellet kl. 10.30 (ikke på førstedagene i høytidene). De ordinære formiddagsgudstjenestene i kapellet på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. Én torsdag i måneden holdes det i stedet en kort skriftemålsgudstjeneste i kapellet til samme sted. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten, og om det er bønn (evt. skriftemål) i kapellet før gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det som regel nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag, bare eventuelle unntak markeres. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet (sokn) og Frogner menighet (sokn) felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag

1. januar 2009

Arne Slørdahl Høymesse Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag

4. januar

Ingrid Elise Wergeland Høymesse Menighetens arbeid
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

11. januar

Arne Slørdahl Høymesse kl. 11 (ikke dåp).

Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Menighetens arbeid
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

18. januar

Ingrid Elise Wergeland Høymesse (ikke dåp) Strømmestiftelsen
3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

25. januar

Paul Nome Høymesse Menighetens diakonale arbeid
Vingårdssøndag

1. februar

Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp). Presentasjon av konfirmantene.

Frogner kammerkor.

Solosang: Sissel Kyrkjebø.

Menighetens konfirmantarbeid
Såmannssøndag

8. februar

Rut Ugland Høymesse Det Norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag

15. februar

Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp) Kristen Idrettskontakt (KRIK)
Fastelavnssøndag

22. februar

Ingrid Elise Wergeland Høymesse Maritastiftelsen
Askeonsdag

25. februar

Rut Ugland Kl. 19.00: Gudstjeneste -
1. søndag i faste

1. mars

Kl. 11: Paul Nome
Kl. 18: Arne Slørdahl
Kl. 11.00: Høymesse (ikke dåp).

Frogner kammerkor.

Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste

Menighetens diakonale arbeid
2. søndag i faste

8. mars

Arne Slørdahl Familiegudstjeneste.

Frogranienborg barnegospel.

Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag i faste

15. mars

Ingrid Elise Wergeland Høymesse (ikke dåp) Blå Kors Norge
Maria budskapsdag

22. mars

Rut Ugland Høymesse. Misjonssøndag.

 

Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
5. søndag i faste

29. mars

Paul Nome Høymesse (ikke dåp).

Frogner kammerkor.

Kirkens Bymisjon
Torsdag 2. april Arne Slørdahl Kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste i kapellet  
Palmesøndag

5. april

Ingrid Elise Wergeland Høymesse Menighetens diakonale arbeid
Skjærtorsdag

9. april

Paul Nome Kl. 18.30: Orgelresitasjon, Bjørn Kleppe.

Kl. 19.00: Gudstjeneste (ikke dåp)

Menighetens arbeid
Langfredag

10. april

Arne Slørdahl Kl. 10.30: Pasjonsmusikk.

Johannes Nome, cello.

Bjørn Kleppe, orgel.

Kl. 11.00: Gudstjeneste (ikke dåp)

Ingen ofring
Påskedag

12. april

Paul Nome Høytidsgudstjeneste.

Siv Øverli, trompet.

Nytt orgel
2. påskedag

13. april

  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke. -
1. søndag etter påske

19. april

Kl. 11 og 13: Rut Ugland
Kl. 19: Arne Slørdahl
Kl. 11: Høymesse (ikke dåp).

Cæciliaforeningen.

Kl. 13: Dåpsgudstjeneste

Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste

Ung Kirkesang
2. søndag etter påske

26. april

Rut Ugland Familiegudstjeneste.

Frogranienborg barnegospel.

Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag etter påske

3. mai

Paul Nome
Høymesse Leger Uten Grenser
4. søndag etter påske

10. mai

Rut Ugland Høymesse Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
5. søndag etter påske,

Grunnlovsdag

17. mai

Paul Nome

Kl. 14.00: Festgudstjeneste sammen med Bygdøy menighet i Stavkirken på Norsk folkemuseum. (Ikke dåp.) Gratis adgang på Folkemuseet 17. mai. Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.

-
Kristi himmelfartsdag

21. mai

Arne Slørdahl Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste med Bygdøy menighet i Bygdøy kirke. -
6. søndag etter påske

24. mai

Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp) Fransiskushjelpen
Pinsedag

31. mai

Paul Nome Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. pinsedag

1. juni

  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke. -
Treenighetssøndag

7. juni

Kl. 11: Paul Nome
Kl. 19: Arne Slørdahl
Kl. 11: Høymesse.

Frogner kammerkor.

Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste

Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
2. søndag etter pinse

14. juni

Ingrid Elise Wergeland Høymesse kl. 11 (ikke dåp).

Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Norsk misjon i øst
3. søndag etter pinse

21. juni

Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
4. søndag etter pinse

28. juni

Kl. 11 og 17: Rut Ugland Kl. 11: Høymesse (ikke dåp)
Kl. 17: Fredsgudstjeneste
Familie & Medier - Kristent medieforum
5. søndag etter pinse
5. juli
Hallvard Beck Høymesse Menighetens diakonale arbeid
6. søndag etter pinse - Aposteldagen
12. juli
Harald Vikse Høymesse Oslo og Akershus Søndagsskolekrets
7. søndag etter pinse
19. juli
Fred Søndby Prekengudstjeneste (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
8. søndag etter pinse
26. juli
Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
9. søndag etter pinse
2. august
Fred Søndby Prekengudstjeneste (ikke dåp) De fire diakoniinstitusjoner (Diakonhjemmet, Diakonissehuset, Menighetssøsterhjemmet, Bergen Diakonissehjem)
10. søndag etter pinse
9. august
Paul Nome Høymesse IKO - Kirkelig-pedagogisk senter (Institutt for kristen oppseding)
11. søndag etter pinse
16. august
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens diakonale arbeid
12. søndag etter pinse
23. august
Rut Ugland Høymesse Norges KFUK-KFUM
13. søndag etter pinse
30. august
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp).
Frogner kammerkor.
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet, Region Østlandet 1
14.søndag etter pinse
6. september
Arne Slørdahl Kl. 11: Høymesse (ikke dåp) Menighetens konfirmantarbeid
Arne Slørdahl Kl. 13 i kapellet: Dåpsgudstjeneste konfirmanter  
15. søndag etter pinse
13. september
Rut Ugland Kl. 11: Høymesse (ikke dåp) Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
Rut Ugland Kl. 13: Dåpsgudstjeneste  
16. søndag etter pinse
20. september
Arne Slørdahl Konfirmasjonsgudstjeneste (ikke dåp).
Frogner kammerkor.
Trompet: Siv Øverli.
Menighetens konfirmantarbeid
17. søndag etter pinse
27. september
Paul Nome Høymesse Menighetens diakonale arbeid
18. søndag etter pinse
4. oktober
Anne-Marie Hindahl Kl. 11: Høymesse (ikke dåp)
Ikke bestemt ennå.
Frogner menighets barnehage Schafteløkken
  Kl. 18: Gudstjeneste med fokus på forslag til ny liturgi og ny salmebok.
Arr.: Gudstjenesteutvalget.
Ikke bestemt ennå.
 
19. søndag etter pinse
11. oktober
Arne Slørdahl Høsttakkefest (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
20. søndag etter pinse
18. oktober
Paul Nome Høymesse. Diakoniens dag.
Ex Olavo.
Menighetens diakonale arbeid
Bots- og bededag
25. oktober
Ingrid Elise Wergeland Bots- og bededagsgudstjeneste Ingen ofring
Allehelgensdag
1. november
Rut Ugland og øvrige prester Allehelgensmesse.
Frogner kammerkor.
Nytt orgel
23. søndag etter pinse
8. november
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste. Utdeling av "Min kirkebok" til 4-åringer.
Frogranienborg barnegospel.
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
24. søndag etter pinse
15. november
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Siste søndag i kirkeåret
22. november
Paul Nome Høymesse Menighetsfakultetet
1. søndag i advent
29. november
Rut Ugland Høymesse Menighetens diakonale arbeid
2. søndag i advent
6. desember
Paul Nome Høymesse (ikke dåp) Acta (Barn og unge i Normisjon)
3. søndag i advent
13. desember
Rut Ugland Kl. 11: Høymesse Militært kristent fellesskap
Rut Ugland Kl. 13: Dåpsgudstjeneste  
4. søndag i advent
20. desember
Ingrid Elise Wergeland Høymesse Institutt for Sjelesorg, Einar Lundbys stiftelse, Modum Bad
Julaften
24. desember
Paul Nome kl. 14: Familiegudstjeneste.
Kor: Frogranienborg barnegospel.
Trompet: Morten Brenne.
Kirkens Nødhjelp
Arne Slørdahl Kl. 16: Familiegudstjeneste.
Sammensatt kor.
Trompet: Morten Brenne.
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
Ole D. Hagesæther,
Paul Nome
Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. juledag
26. desember
Ingrid Elise Wergeland Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke (Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter)  
Søndag etter jul
27. desember
- -  
Nyttårsaften
31. desember
- Ingen midnattsmesse i Frogner kirke  
Til toppen