Frogner menighet
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

 
  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2017/18 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2016/17 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013".
(Forbehold om forandringer)


Domssøndag / Kristi kongedag - 26. november 2017

(Frogner kirkestue)

671  Da jeg trengte en neste
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
738  Noen må våke i verdens natt
670  Til kjærleik Gud oss skapte
601  Som korn fra vide åkrer
384  Laudate, omnes gentes / Syng lovsang, hele jorden
 16  Konge er du visst

 


24. søndag i treenighetstiden - 19. november 2017

(Frogner kirkestue)

108  Vår Gud han er så fast en borg
284  O store Gud, når jeg i undring aner
488  Ingen er så trygg i fare
344  O Jesus, åpne du mitt øye
678  Vi rekker våre hender frem
384  Laudate, omnes gentes / Syng lovsang, hele jorden
524  Kom, la oss kjærlig vandre

 


23. søndag i treenighetstiden - 12. november 2017

(Frogner kirkestue)

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære

586  Fylt av glede over livets under
319  Lær meg å kjenne dine veie
415  Alltid freidig når du går
608  Når vi deler det brød som du oss gir
326  Gud, lær meg å se

 


Allehelgensdag - 5. november 2017

(Bygdøy kirke)

281  Hellig, hellig, hellig!
270  Hen over jord et pilgrimstog
832  Jeg synger meg en blå, blå salme
678  Vi rekker våre hender frem
895  Ja, engang mine øyne skal

 


Bots- og bønnedag - 29. oktober 2017

(Frogner kirkestue)

679  Du viste oss veien til livet
264  I tro under himmelens skyer
980  Litaniet (Kyrie eleison)
261  Der mange skal komme fra øst og fra vest

 


20. søndag i treenighetstiden - 22. oktober 2017

(Frogner menighets hus, Schafteløkken)

787   Alt det minste som Gud skapte
976.3 Kyrie eleison (vekselsang liturg/menighet)
240   Måne og sol, skyer og vind
780   Min båt er så liten og havet så stort
766   Herre, din jord bærer mat nok for alle
731   Jeg folder mine hender små
431   La oss vandre i lyset liksom Han er lys

  


19. søndag i treenighetstiden - 15. oktober 2017

(Frogner kirkestue)

712  Himmelske Far, du har skapt oss
963  Min sjel, lov Herren
569  Guds ord, det er vårt arvegods
713  Intet er vårt. Alt er ditt.
678  Vi rekker våre hender frem
384  Laudate, omnes gentes / Syng lovsang, hele jorden
416  Du Far og Herre, du som rår
 


18. søndag i treenighetstiden - 8. oktober 2017

(Frogner kirkestue)

344  O Jesus, åpne du mitt øye
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
358  För att du inte tog det gudomliga
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
615  Vi bærer mange med oss
384  Laudate, omnes gentes / Syng lovsang, hele jorden
409  I dine hender, Fader blid

 


17. søndag i treenighetstiden - 1. oktober 2017

(Frogner menighets hus, Schafteløkken)

199  Å salige stund uten like
211  Min gjenløser lever
190  Som den gylne sol frembryter (vers 1)
209  Døden må vike for Gudsrikets krefter
207  Livet vant, dets navn er Jesus
384  Laudate, omnes gentes / Syng lovsang, hele jorden
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!

 


16. søndag i treenighetstiden - 24. september 2017

(Bygdøy kirke)

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
591  Det skjer et under i verden
569  Guds ord, det er vårt arvegods
731  Jeg folder mine hender små
240  Måde og sol, skyer og vind
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
431  La oss vandre i lyset

 


15. søndag i treenighetstiden - 17. september 2017

320  Ærens konge, nådens Herre
440  Kom, kom og hør et gledens ord
415  Alltid freidig når du går
695  Rop det ut med hjertets jubel

 


14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag - 10. september 2017

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
591  Det skjer et under i verden
411  Jesus, styr du mine tanker
376  Jag kan icke räkna dem alla
563  Når jord og himmel møtes her
715  Gud, du er rik!

 


13. søndag i treenighetstiden - 3. september 2017

299  Store Gud, vi lover deg
582  Milde Jesus, dine hender
287  Du er hellig. Du er hel.
434  Det er navnet ditt jeg roper
608  Når vi deler det brød
431  La oss vandre i lyset

 


12. søndag i treenighetstiden - 27. august 2017

108  Vår Gud han er så fast en borg
579  Kristus kom med vann og blod
349  Du som freden meg forkynner
455  Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
342  Å nåde underfull og stor
604  Jesus, livets sol og glede
371  Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
 

 


11. søndag i treenighetstiden - 20. august 2017

(felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy)

547  Syng for Herren, hele verden!
586  Fylt av glede over livets under
548  Jesus, Frelser, vi er her
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
819  Bred dina vida vingar
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
308  Nå la oss takke Gud
 


10. søndag i treenighetstiden - 13. august 2017

715  Gud, du er rik!
539  Dine løfter er mange, din trofasthet stor
666  Å leva, det er å elska
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
605  Opp, jublende sang!
416  Du Far og Herre, du som rår
 

 


9. søndag i treenighetstiden - 6. august 2017

(felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy)

795  I Østen stiger solen opp
378  Da Jesus satte sjelen fri
 99  Jesus från Nasaret går här fram
376  Jag kan icke räkna dem alla
608  Når vi deler det brød som du oss gir
482  Deg å få skode er sæla å nå
 

 


8. søndag i treenighetstiden - 30. juli 2017

840  I denne fagre sumarstid
423  Å, var eg meir deg, Jesus, lik
404  Slik som eg var, kom eg til Gud
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
854  No stig vår song, vår takk til Gud
 

 


7. søndag i treenighetstiden - 23. juli 2017

(felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy)

309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!
376  Jag kan icke räkna dem alla
492  Ein fin liten blome i skogen eg ser (v. 1-5)
492  Ein fin liten blome i skogen eg ser (v. 6-9)
601  Som korn fra vide åkrer
482  Deg å få skode er sæla å nå


6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen - 16. juli 2017

547  Syng for Herren, hele verden!
669  Soli har sitt same lag
385  Pris din Gud, mi sjel
665  Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
611  Du ber oss til ditt alterbord
691  Din rikssak, Jesus, være skal

 


5. søndag i treenighetstiden - 9. juli 2017

(felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy)

548  Jesus, Frelser, vi er her
571  Gud, la ditt ord i nåde lykkes
422  Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
319  Lær meg å kjenne dine veie
610  Du opnar, vår evige Fader
539  Dine løfter er mange, din trofasthet stor

 


4. søndag i treenighetstiden - 2. juli 2017

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
582  Milde Jesus, dine hender
345  Å, kor djup er Herrens nåde
416  Du Far og Herre, du som rår
618  Vi er et folk på vandring
409  I dine hender, Fader blid

 


3. søndag i treenighetstiden - 25. juni 2017

(felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy)

296  Himlen blåner for vårt øye
591  Det skjer et under i verden
279  Overmåte fullt av nåde
280  Store Gud, vi lover deg
534  I Krist er ikkje aust og vest
608  Når vi deler det brød som du oss gir
371  Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
 


2. søndag i treenighetstiden - 18. juni 2017

(felles gudstjeneste på Norsk folkemuseum, Kirkesamlingen, for Frogner og Bygdøy menigheter)

530  Kirken den er et gammelt hus (v. 1 og 5-7)
184  Farao nådde oss like ved stranden
569  Guds ord, det er vårt arvegods
590  En stor og mektig gave
612  Vårt sinn er fylt med glede
854  No stig vår song


Treenighetssøndag - 11. juni 2017

840  I denne fagre sumarstid
695  Rop det ut med hjertets jubel
713  Intet er vårt. Alt er ditt.
539  Dine løfter er mange, din trofasthet stor
612  Vårt sinn er fylt med glede
532  Guds kirkes grunnvoll ene

 


Pinsedag - 4. juni 2017

231  Apostlene satt i Jerusalem
591  Det skjer et under i verden
384  Syng lovsang, hele jorden
229  Den signede dag, som nu vi ser (v. 1-4)
228  O lue fra Guds kjærlighet (høytidsvers)
229  Den signede dag, som nu vi ser (v. 5-7)
232  I all sin glans nu stråler solen
233  Kjærlighet er lysets kilde

 


ndag før pinse - 28. mai 2017

530  Kirken den er et gammelt hus
591  Det skjer et under i verden
 48  Deilig er jorden
544  I en kirke midt i byen
680  Ubi caritas
674  Pris være Gud
536  Guds menighet er jordens største under

 


Kristi himmelfartsdag - 25. mai 2017

(felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy)

222  Kristus, konge, du regjerer
385  Bless the Lord
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
416  Du Far og Herre, du som rår
614  Vår lovsang skal møte deg
220  Lov Jesu namn og herredom

 


6. søndag i påsketiden - 21. mai 2017

841  Den blomstertid nå kommer
582  Milde Jesus, dine hender
626  Vær meg nær, å Gud
314  Alt står i Guds faderhånd
832  Jeg synger meg en blå, blå salme
604  Jesus, livets sol og glede
845  Så grønn en drakt, så rik en duft

 


5. søndag i påsketiden - 14. mai 2017

844  No livnar det i lundar (v. 1-2, 11-12)
579  Kristus kom med vann og blod
205  Kornet har sin vila
678  Vi rekker våre hender frem
616  La din vingård bære frukt
757  Gud signe vårt dyre fedreland (v. 1 og 6-7)

 


4. søndag i påsketiden - 7. mai 2017

371  Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
897  Å, denne kilde ren som paradiset
203  De trodde at Jesus var borte
418  Jesus, du er den himmelveg
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
479  Fordi han kom og var som morgenrøden
 

 


3. søndag i påsketiden - 30. april 2017

(felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy)

309  Lovsyng vår Herre
591  Det skjer et under i verden
488  Ingen er så trygg i fare
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
328  Min hyrding er vår Herre Gud
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

 


2. søndag i påsketiden - 23. april 2017

190b Som den gylne sol frembryter (v. 1-2,7)
488  Ingen er så trygg i fare
189  Guds kyrkje syng kring vide jord
207  Livet vant, dets navn er Jesus
347  Dyraste Jesus
197  Deg være ære
  

 


skedag - 16. april 2017

195  Krist stod opp av døde
198  Ljos over grav som oss livsvoni gav
194  Jesus lever, graven brast!
190  Som den gylne sol frembryter
196  Påskemorgen slukker sorgen
207  Livet vant, dets navn er Jesus
199  Å salige stund uten like
 


Langfredag - 14. april 2017

173  Hill deg, Frelser og forsoner!
166  O hode, høyt forhånet (v. 1-2)
166  O hode, høyt forhånet (v. 3-4)
166  O hode, høyt forhånet (v. 5-6)
166  O hode, høyt forhånet (v. 7)
980  Litaniet (Kyrie eleison)
172  Were you there when they crucified my Lord?
 


Skjærtorsdag - 13. april 2017

117  Se, vi går opp til Jerusalem
116  Å, hjelp meg, du som hjelpa kan!
347  Dyraste Jesus, deg vil eg elska
818  O bli hos meg! Nå er det aftenstid
140  O Herre, la mitt øye få se
980  Litaniet (Kyrie eleison)
205  Kornet har sin vila
 


Palmesøndag - 9. april 2017

 23  Hosianna, Davids sønn!
590  En stor og mektig gave
  5  Gjør døren høy, gjør porten vid! (v. 1-3)
433  Da Herren kom til denne jord
205  Kornet har sin vila
980  Litaniet (Kyrie eleison)
153  Til Lammets måltid får vi gå
222  Kristus, konge, du regjerer

 


4. søndag i fastetiden - 2. april 2017

844  No livnar det i lundar (v. 1-2, 11-12)
593  Her e det et lite barn som kommer
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
349  Du som freden meg forkynner
980  Litaniet (Kyrie eleison)
162  Såkorn som dør i jorden
570  Dype, stille, sterke milde guddomsord

 


Maria budskapsdag - 26. mars 2017

131  Vi synger med Maria
591  Det skjer et under i verden
963  Min sjel, lov Herren
130  Alle kilder bryter frem i glede
982  Vi ber om velsignelse (Fredslitaniet)
602  Lat kvar jordisk skapning teia
320  Ærens konge, nådens Herre

 


3. søndag i fastetiden - 19. mars 2017

108  Vår Gud han er så fast en borg
591  Det skjer et under i verden
470  Nobody knows the trouble I've seen
428  Just a closer walk with Thee
980  Litaniet (Kyrie eleison)
618  Vi er et folk på vandring
345  Å, kor djup er Jesu kjærleik

 


2. søndag i fastetiden - 12. mars 2017

117  Se, vi går opp til Jerusalem
113  Ingen vinner frem til den evige ro
471  Nærmere deg, min Gud
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
980  Litaniet (Kyrie eleison)
615  Vi bærer mange med oss
489  Blott en dag, ett ögonblick i sänder

 


1. søndag i fastetiden - 5. mars 2017

312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
488  Ingen er så trygg i fare
240  Måne og sol, skyer og vind
-    Sakkeus var en liten mann
(fra 4-årsboken)
786  Jeg er trygg hos deg
608  Når vi deler det brød som du oss gir
322  Stor er din trofasthet, Herre og Fader


Fastelavnssøndag - 26. februar 2017

233  Kjærlighet er lysets kilde
419  Med Jesus vil eg fara
574  Ånd fra himlen, kom med nåde
679  Du viste oss veien til livet
604  Jesus, livets sol og glede
703  Å, for djup i Jesu kjærleik!
 


Kristi forklarelsesdag - 19. februar 2017

278a Herre Gud, ditt dyre navn og ære
624  Må din vei komme deg i møte
918  Send ditt lys og din sannhet
358  För att du inte tog det gudomliga
285  Deg, lysets Fader, lover vi
602  Lat kvar jordisk skapning teia
482  Deg å få skode
 


mannssøndag - 12. februar 2017

291  Opp, alle ting som Gud har gjort
488  Ingen er så trygg i fare
572  Herre, samle nå oss alle
576  Som spede barnet drikk si mjølk
162  Såkorn som dør i jorden
569  Guds ord, det er vårt arvegods


5. søndag i åpenbaringstiden - 5. februar 2017

431  La oss vandre i lyset liksom Han er lys
240  Måne og sol, skyer og vind
582  Milde Jesus, dine hender
786  Jeg er trygg hos deg
731  Jeg folder mine hender små
608  Når vi deler det brød som du oss gir
415  Alltid freidig når du går
 


4. søndag i åpenbaringstiden - 29. januar 2017

801  Nå er det morgen, tåkene letter
590  En stor og mektig gave
342  Amazing grace
 99  Jesus från Nasaret går här fram
482  Deg å få skode er sæla å nå
 


3. søndag i åpenbaringstiden - 22. januar 2017

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
591  Det skjer et under i verden
325  Som når et barn kommer hjem om kvelden
897  Å, denne kilde ren som paradiset
666  Å leva, det er å elska
102  Vi skal se deg, Herre Jesus
895  Ja, engang mine øyne skal
 


2. søndag i åpenbaringstiden - 15. januar 2017

795  I østen stiger solen opp

103  Det finnes en dyrebar rose

360  Jesus, du har brakt Guds rike

579  Kristus kom med vann og blod

602  Lat kvar jordisk skapning teia

 95  Herligste Jesus, alle herrers Herre


Kristi åpenbaringsdag - 8. januar 2017

 90  Deilig er den himmel blå

 36  Her kommer dine arme små (vers 1-5)

 36  Her kommer dine arme små (vers 6-8)

 91  En stjerne steg opp ved morgengry 

101  Kristus er verdens lys
604  Jesus, livets sol og glede
701  Så vide om land som sol mon gå

Nyttårsdag - 1. januar 2017

835  Å, Gud, vårt vern i farne år

 33  Det hev ei rose sprunge

422  Jesus, det eneste

 86  Navnet Jesus blekner aldri

 56  En krybbe var vuggen

 40  Å, kom nå med lovsang 

2. juledag - 26. desember 2016

 36  Her kommer dine arme små

 65  Vi ser deg, Herre Jesus

 56  En krybbe var vuggen 

 55  Midt i hårdest vinter

982  Vi ber om velsignelse (forbønn)

 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok

 77  Du Ord frå alle æver 

Juledag - 25. desember 2016

 49  Kim, alle klokker

 56  En krybbe var vuggen

 28  Jeg synger julekvad

 39  Høyr kor englar syng frå sky (vers 1)

 40  Å, kom nå med lovsang

979  Den nikenske trosbekjennelen

 38  Mitt hjerte alltid vanker

 48  Deilig er jorden

Julaften - 24. desember 2016 kl. 14.00

 47  Glade jul, hellige jul!

 51  Jeg er så glad hver julekveld

 63  Det lyser i stille grender

 40  Å, kom nå med lovsang

 27  Et barn er født i Betlehem

 48  Deilig er jorden

Julaften - 24. desember 2016 kl. 16.00

 47  Glade jul, hellige jul!

 36  Her kommer dine arme små

 27  Et barn er født i Betlehem

 40  Å, kom nå med lovsang

 51  Jeg er så glad hver julekveld

 48  Deilig er jorden

4. søndag i adventstiden - 18. desember 2016

  2  Folkefrelsar, til oss kom

 19  Nå tenner vi det første lys

482  Deg å få skode

385  Bless the Lord

123  Maria gjekk i tornesnar

131  Vi synger med Maria

 15  Kom, konge, kom i morgenglans

 44  Det kimer nå til julefest 

3. søndag i adventstiden - 11. desember 2016

282  Himlens konge vil vi prise

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (v. 1-3)

591  Det skjer et under i verden

344  O Jesus, åpne du mitt øye

 11  Jeg løfter opp til Gud min sang

612  Vårt sinn er fylt av glede

 14  Gå, Sion, din konge i møte

2. søndag i adventstiden - 4. desember 2016

  9  Rydd vei for Herrens komme

 19  Nå tenner vi det første lys (v. 1-2) 

582  Milde Jesus, dine hender

  3  Å kom, å kom, Immanuel

428  Just a closer walk with Thee

724  Stjernene lyser fremdeles i mørket

205  Kornet har sin vila

 10  Blomstre som en rosengård

1. søndag i adventstiden - 27. november 2016

  5  Gjør døren høy, gjør porten vid!

240  Måne og sol, skyer og vind

593  Her e det et lite barn som kommer

 19  Nå tenner vi det første lys (vers 1)

 68  Nå er den hellige time

431  La oss vandre i lyset

 

 Til toppen