Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2005/06

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".

 
1. søndag i advent - 27. november 2005
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1)
12 Rydd vei for Herrens komme
725 Jeg folder mine hender små
0161 Å Gud, hør vår bønn
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!

 
2. søndag i advent - 4. desember
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-2)
354 Milde Jesus, dine hender
15 Våkn opp, du som sover
010 Det finnes en dyrebar rose
952 Vi ber om velsignelse
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
14 Jeg løfter opp til Gud min sang

 
3. søndag i advent - 11. desember
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-3)
12 Rydd vei for Herrens komme
3 Å kom, å kom, Immanuel
378 Da Jesus satte sjelen fri
629 Min Frelser, du som legedommen eier
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!

 
4. søndag i advent - 18. desember
12 Rydd vei for Herrens komme
26 Nå tenner vi det første lys
352 Jeg er tegnet i Guds hånd
59 Ha takk, som treder (vers 4-5 av Fra fjord og fjære)
479 Deg å få skode er sæla å nå
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
68 Nå vandrer fra hver en verdens krok

 

Til toppen
 
Julaften - 24. desember (kl. 14 og 16)
29 Et barn er født i Betlehem
42 Her kommer, Jesus, dine små
54 Glade jul, hellige jul!
60 Jeg er så glad hver julekveld
49 Å, kom nå med lovsang (Adeste fideles)
56 Deilig er jorden

 
Juledag - 25. desember
57 Kim, alle klokker
31 Jeg synger julekvad
49 Å, kom nå med lovsang (Adeste fideles)
47 En frelser er oss født i dag
38 Det hev ei rose sprunge
45 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
50 Høyr kor englar syng frå sky

 
Nyttårsdag - 1. januar 2006
86 Navnet Jesus blekner aldri
42 Her kommer Jesus, dine små (v.1, 6-8)
- O store Gud når jeg i undring aner (sangark)
423 Jesus, det eneste, helligste, reneste
- Som en herlig guddomskilde (Han skal åpne perleporten) (sangark)
202 Lov Jesu namn og herredom

 

Kristi åpenbaringsdag - 8. januar 2006
93 Deilig er den himmel blå
92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
335 O Jesus, åpne du mitt øye
98 Kristus er verdens lys
952 Vi ber om velsignelse
97 Jesus från Nasaret går här fram
80 Du Ord frå alle æver

 

Til toppen

 

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
- 15. januar 2006
613 Å, la din Ånd nå med oss være
0111 Vinden kjenner ingen grenser
010 Det finnes en dyrebar rose
634 Lat kvar jordisk skapning teia
518 Din rikssak, Jesus, være skal

 

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
- 22. januar 2006
187 Deg være ære
620 Vi samles til dåp
540 Kristi kyrkje Gud har grunna, vers 2-3:
Kyrkja livsens ord skal tala
525 Rop det ut med hjertets jubel
309 Jag kan icke räkna dem alla
124 Klippe, du som brast for meg
529 Om alle mine lemmer

 

3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 29. januar 2006
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
618 Fylt av glede over livets under
336 Å, kor djup er Herrens nåde
333 Hvilken venn vi har i Jesus!
405 Slik som eg var, kom eg til Gud
657 Vi bærer mange med oss
308 Alt står i Guds faderhånd

 

Vingårdssøndag - 5. februar 2006
269 Overmåte fullt av nåde
13 Blomstre som en rosengård
537 Guds kirkes grunnvoll ene
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
492 Salige visshet

 

Såmannssøndag - 12. februar 2006
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
549 Guds ord, det er vårt arvegods
552 Dype stille, sterke, milde
638 Opp, jublende sang!
146 Såkorn som dør i jorden

 

Til toppen

 

Kristi forklarelsesdag - 19. februar 2006
354 Milde Jesus, dine hender
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
0161 Å Gud, hør vår bønn
308 Alt står i Guds faderhånd
416 Alltid freidig når du går

 

Fastelavnssøndag - 26. februar 2006
01 Gå, Sion, din konge i møte
047 Det er makt i de foldede hender
710 Vi rekker våre hender frem
024 Kornet har sin vila
633 Som korn fra vide åkrer
069 O Jesus, du som fyller alt i alle

 

1. søndag i faste - 5. mars 2006
128 Se, vi går opp til Jerusalem
618 Fylt av glede over livets under
312 Lær meg å kjenne dine veie
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
951 Kyrie eleison (Litaniet)
138 Til Lammets måltid får vi gå
064 Jeg vil prise min gjenløser

 

2. søndag i faste - 12. mars 2006
108 Ingen vinner frem til den evige ro
161 Hill deg, Frelser og forsoner! Vers 1-4
161 Hill deg, Frelser og forsoner! Vers 5-8
468 Nærmere deg, min Gud
951 Kyrie eleison (Litaniet)
634 Lat kvar jordisk skapning teia
858 Å, hvor salig å få vandre

 

3. søndag i faste - 19. mars 2006
586 Lovsyng Herren!
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
454 Ikke en spurv til jorden
128 Se, vi går opp til Jerusalem
951 Kyrie eleison (Litaniet)
124 Klippe, du som brast for meg
492 Salige visshet: Jesus er min!

 

Til toppen

 

Maria budskapsdag - 26. mars 2006
1 Folkefrelsar, til oss kom
0134 Sov sødt, barnlille! Lig rolig og stille!
945 Vi tror på én Gud (Den nikenske trosbekjennelse)
115 Maria hun er en jomfru ren
119 Vi synger med Maria vår store glede ut
118 Alle kilder bryter frem i glede
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
64 En krybbe var vuggen

 

5. søndag i faste - 2. april 2006
128 Se, vi går opp til Jerusalem
545 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
438 Å Herre Krist, når tvilen siver
951 Kyrie eleison (Litaniet)
124 Klippe, du som brast for meg
378 Da Jesus satte sjelen fri

 

Palmesøndag - 9. april 2006
128 Se, vi går opp til Jerusalem
354 Milde Jesus, dine hender
867 Hosianna, Davids sønn!
161 Hill deg, Frelser og forsoner!
19 Kom, konge, kom i morgenglans
951 Kyrie eleison (Litaniet)
634 Lat kvar jordisk skapning teia
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!

 

Skjærtorsdag - 13. april 2006
139 Sion, pris din saliggjører (vers 1-3)
146 Såkorn som dør i jorden
951 Kyrie eleison
138 Til Lammets måltid får vi gå
139 Sion, pris din saliggjører (vers 4-7)

 

Langfredag - 14. april 2006
158 Naglet til et kors på jorden
150 O hode, høyt forhånet (v. 1-3, 4-6, 7)
153 Ære til deg, Kristus
951 Kyrie eleison (Litaniet)
157 Når krossen underfull eg ser

 

Påskedag - 16. april 2006
182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen
|79 Jesus lever, graven brast!
191 Han er oppstanden. Halleluja!
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus.
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

2. påskedag (17. april):
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.

 

Til toppen

 

1. søndag etter påske - 23. april 2006
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
487 Ingen er så trygg i fare
179 Jesus lever, graven brast!
191 Han er oppstanden. Halleluja!
182 Krist stod opp av døde
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

2. søndag etter påske - 30. april 2006
765 No livnar det i lundar
319 Min hyrding er vår Herre Gud
404 Jesus deg møter alvorleg og kjærleg
678 I dag, på apostolisk vis
143 Jesu disipler, la oss sammen minnes
195 Livet vant, dets navn er Jesus

 

3. søndag etter påske - 7. mai 2006
943 Måne og sol, skyer og vind
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
658 Vårt alterbord er dekket
642 Når vi deler det brød som du oss gir
- Mange barn rundt samme bord

 

4. søndag etter påske - 14. mai 2006
765 No livnar det i lundar (v. 1-4, 11-12)
698 Å leva, det er å elska
669 Kjærlighet fra Gud springer like ut
710 Vi rekker våre hender frem
652 Vårt sinn er fylt med glede
763 Den blomstertid nå kommer

 

5. søndag etter påske - 21. mai 2006
047 Det er makt i de foldede hender
354 Milde Jesus, dine hender
589 Herre, samle nå oss alle (vers 1)
416 Alltid freidig når du går
0161 Å Gud, hør vår bønn (under forbønn)
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v. 1, 6-7)
Til toppen
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-12. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 13. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret

 

Eller VELG DATO:

27/11-2005, 4/12, 11/12, 18/12, 24/12, 25/12, 1/1-2006, 8/115/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 13/4, 14/4, 16/4, 17/4, 23/430/4, 7/5, 14/5, 21/5, 25/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11

 

Kristi himmelfartsdag - 25. mai 2006
332 Så vide om land som sol mon gå
487 Ingen er så trygg i fare
430 Kristus, konge, du regjerer
205 Herre, jeg ser på bergets topp
202 Lov Jesu namn og herredom
634 Lat kvar jordisk skapning teia
479 Deg å få skoda er sæla å nå

 

6. søndag etter påske - 28. mai 2006
572 Dette er dagen som Herren har gjort
537 Guds kirkes grunnvoll ene
370 Hvert et lys i livets natt
534 Én Gud og alles Fader
638 Opp, jublende sang!
639 O Jesus, for din alterfot
512 Nå lovsyng Herrens navn

 

Pinsedag - 4. juni 2006
272 Hellig, hellig, hellig!
613 Å, la din Ånd nå med oss være
222 I all sin glans nå stråler solen
591 Ånd fra himlen, kom med nåde (v. 1)
223 Kjærlighet er lysets kilde (v. 1)
221 Apostlene satt i Jerusalem
308 Alt står i Guds faderhånd
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

 

Treenighetssøndag - 11. juni 2006
0135 Sov godt, kjære lille
518 Din rikssak, Jesus, være skal
213 Kom, sannhets Ånd, og vitne giv
0111 Vinden kjenner ingen grenser
0161 Å Gud, hør vår bønn
658 Vårt alterbord er dekket
234 Jesus, du har bragt Guds rike

 

2. ndag etter pinse - 18. juni 2006 kl. 11
219 Den signede dag, som vi nu ser
715 Himmelske Far, du har skapt oss
281 Takk, gode Gud, for alle ting (v. 1-4)
281 Takk, gode Gud, for alle ting (v. 5-8)
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
303 Sørg du for meg, Fader kjær

 

2. søndag etter pinse - 18. juni 2006 kl. 13 (dåpsgudstjeneste)
943 Måne og sol
618 Fylt av glede
487 Ingen er så trygg i fare

 

3. søndag etter pinse - 25. juni 2006
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
354 Milde Jesus, dine hender
341 Sjå, han gjeng inn til syndig mann! (v. 1-3)
341 Sjå, han gjeng inn til syndig mann! (v. 4-5)
402 Opna hjartans dør vidare enn før
651 Du ber oss til ditt alterbord
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

 

4. søndag etter pinse - 2. juli 2006
766 I denne fagre sumarstid
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
584 Jesus, Frelser, vi er her
061 Forunderleg, eit vrak som meg
633 Som korn fra vide åkrer
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

 

5. søndag  etter pinse - 9. juli 2006
525 Rop det ut med hjertets jubel
620 Vi samles til dåp
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
709 Har vi sten i våre hender
399 Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
223 Kjærlighet er lysets kilde

 

6. søndag  etter pinse (Aposteldagen) - 16. juli 2006
221 Apostlene satt i Jerusalem
537 Guds kirkes grunnvoll ene
330 Guds Sønn har gjort meg fri
703 Guds Sønn steg ned å tjene
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
514 Reis deg, Guds menighet!

 

7. søndag etter pinse - 23. juli 2006
408 Jesus, åpne du mitt øre
418 Med Jesus vil eg fara
699 Som du dømer, fær du dom
371 Guds menighet, syng for vår skaper
146 Såkorn som dør i jorden
430 Kristus, konge, du regjerer

 

8. søndag etter pinse - 30. juli 2006
487 Ingen er så trygg i fare
710 Vi rekker våre hender frem
098 Guds godhet sang i sinnet
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
669 Kjærlighet fra Gud springer like ut

 

9. søndag etter pinse - 6. august 2006
270 Store Gud, vi lover deg
093 Det skjer et under i verden
312 Lær meg å kjenne dine veie
479 Deg å få skode er sæla å nå
650 Jesus, livets sol og glede
711 Du viste oss veien til livet
596 I dine hender, Fader blid

 

10. søndag etter pinse - 13. august 2006
487 Ingen er så trygg i fare
047 Det er makt i de foldede hender
335 O Jesus, åpne du mitt øye
0116 Du åpner døren for ditt rikes komme!
844 I himmelen, i himmelen
816 Bred dina vida vingar

 

11. søndag etter pinse - 20. august 2006
331 Kom, kom og hør et gledens ord
497 Jeg er i Herrens hender (v. 1-2)
663 Du som veien er og livet
423 Jesus, det eneste
144 Herre, hvor skal vi gå hen? (v. 1-4)
468 Nærmere deg, min Gud

 

12. søndag etter pinse - 27. august 2006
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
618 Fylt av glede over livets under
706 Til kjærleik Gud oss skapte
449 Ren og rettferdig, himmelen verdig
657 Vi bærer mange med oss
091 Takk at du tok mine byrder

 

13. søndag etter pinse - 3. september 2006
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
078 Som et barn ble du båret til meg
285 Den prektig kledde sommerfugl
416 Alltid freidig når du går
061 Forunderleg, eit vrak som meg
049 Du omgir meg på alle sider
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

14. søndag etter pinse - 10. september 2006
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
223 Kjærlighet er lysets kilde
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor,
274 Himlens konge vil vi prise
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!

 

15. søndag etter pinse - 17. september 2006
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
698 Å leva, det er å elska
416 Alltid freidig når du går
049 Du omgir meg på alle sider
739 Gud signe vårt dyre fedreland

 

16. søndag etter pinse - 24. september 2006 (Høymesse på Schafteløkken)
780 Syng i stille morgonstunder
877 Søk først Guds rike
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
460 Velt alle dine veier
652 Når vi deler det brød som du oss gir
596 I dine hender, Fader blid

 

17. søndag etter pinse - 1. oktober 2006 (Høymesse i Frogner kirkes kapell)
479 Deg å få skode er sæla å nå
863 Ja, engang mine øyne skal
064 Jeg vil prise min gjenløser
187 Deg være ære
195 Livet vant, dets navn er Jesus
189 Å salige stund uten like

 

18. søndag etter pinse - 8. oktober 2006

(Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke)

301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge
449 Ren og rettferdig, himmelen verdig
331 Kom, kom og hør et gledens ord
330 Guds sønn har gjort meg fri
0161 Å Gud, hør vår bønn
494 Å, for djup i Jesu kjærleik
80 Du Ord frå alle æver

 

19. søndag etter pinse - 15. oktober 2006
042 Hvem har skapt alle blomstene?
- Her er mitt øre jeg fikk for å høre

(De to første sangene synges av barnehagebarna)

943 Måne og sol, skyer og vind
725 Jeg folder mine hender små
047 Det er makt i de foldede hender
871 La oss vandre i lyset

 

20. søndag etter pinse - 22. oktober 2006
525 Rop det ut med hjertets jubel
0149 Jerusalem, Jerusalem
750 Eg har ei teneste stor for Gud
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
0161 Å Gud, hør vår bønn
657 Vi bærer mange med oss
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 

Bots- og bededag - 29. oktober 2006
710 Vi rekker våre hender frem
718 Kjære Gud, når eg bed
951 Kyrie eleison (Litaniet)
269 Overmåte fullt av nåde
936 I dine hender, Herre Gud

 

Allehelgensdag - 5. november 2006
272 Hellig, hellig, hellig!
244 Den store, hvite flokk, å se (v. 1)
493 Ein fin liten blome i skogen er ser
843 Eg veit i himmerik ei borg (v. 1-3, 8-10)
247 Hen over jord et pilgrimstog
863 Ja, engang mine øyne skal

 

23. søndag etter pinse - 12. november 2006
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
537 Guds kirkes grunnvoll ene
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
425 Å, var eg meir deg, Jesus, lik
633 Som korn fra vide åkrer
706 Til kjærleik Gud oss skapte

 

24. søndag etter pinse - 19. november 2006
715 Himmelske Far, du har skapt oss
618 Fylt av glede
748 Gjør det lille du kan
714 Intet er vårt
348 Han tek ikkje glansen av livet
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
750 Eg har ei teneste stor for Gud

 

Siste søndag i kirkeåret- 26. november 2006
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
80 Du Ord frå alle æver
254 Tiden svinner, tiden rinner
733 Noen må våke i verdens natt
952 Vi ber om velsignelse
259 Herre, når din time kommer
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte