Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
       
Salmer tidligere år:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Kirkeåret 2016/17
 
Kirkeåret 2017/18
 

Liturgien
 
Kor i gudstj
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2015/16 - Frogner kirke

(Forbehold om forandringer)


1. søndag i adventstiden - 29. november 2015
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!
240 Måne og sol, skyer og vind
593 Her e det et lite barn som kommer
19 Nå tenner vi det første lys
68 Nå er den hellige time
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

2. søndag i adventstiden - 6. desember 2015
547 Syng for Herren, hele verden!
25 Tenn lys! (Vers 1-2)
589 Sov, du lille, sov nå godt
3 Å kom, å kom, Immanuel
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket
205 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
9 Rydd vei for Herrens komme

3. søndag i adventstiden - 13. desember 2015
25 Tenn lys! (Vers 1-3)
12 Våkn opp, du som sover
77 Du Ord frå alle æver
376 Jag kan icke räkna dem alla
86 Navnet Jesus blekner aldri
14 Gå, Sion, din konge i møte

4. søndag i adventstiden - 20. desember 2015
15 Kom, konge, kom i morgenglans
19 Nå tenner vi det første lys
591 Det skjer et under i verden
2 Folkefrelsar, til oss kom
3 Å kom, å kom, Immanuel
100 I dager og år skal vi vente
604 Jesus, livets sol og glede
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!

Julaften - 24. desember 2015 kl. 16.00
47 Glade jul, hellige jul!
36 Her kommer dine arme små
27 Et barn er født i Betlehem
40 Å, kom nå med lovsang
51 Jeg er så glad hver julekveld
48 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Julaften - 24. desember 2015 kl. 14.00
47 Glade jul, hellige jul!
51 Jeg er så glad hver julekveld
63 Det lyser i stille grender
40 Å, kom nå med lovsang
27 Et barn er født i Betlehem
48 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Juledag - 25. desember 2015
49 Kim, alle klokker
276 Vers 2-4: Vi lover, priser, tilber deg (utvidelse av Gloria-leddet i liturgien)
33 Det hev ei rose sprunge
28 Jeg synger julekvad
41 En frelser er oss født i dag
40 Å, kom nå med lovsang
982 Vi ber om velsignelse (Fredslitaniet)
38 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
48 Deilig er jorden

2. juledag - 26. desember 2015
52 Du grønne, glitrende tre, goddag!
36 Her kommer dine arme små
65 Vi ser deg, Herre Jesus
43 Stille natt, hellige natt
60 Gud sin egen Sønn oss gav
56 En krybbe var vuggen som ventet ham her
77 Du Ord frå alle æver

 Romjulssøndag - 27. desember 2015
- ingen gudstjeneste i Frogner kirke (felles gudstjeneste i Bygdøy kirke)

Nyttårsdag - 1. januar 2016
40 Å, kom nå med lovsang
85 Hans navn skal være Jesus
87 Jesus, ja, han alene er Ordet fra Guds munn
86 Navnet Jesus blekner aldri
83 Saligheten er oss nær
65 Vi ser deg, Herre Jesus

Kristi åpenbaringsdag - 3. januar 2016
101 Kristus er verdens lys
582 Milde Jesus, dine hender
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
100 I dager og år skal vi vente
602 Lat kvar jordisk skapning teia
90 Deilig er den himmel blå

2. søndag i åpenbaringstiden - 10. januar 2016
547 Syng for Herren, hele verden!
579 Kristus kom med vann og blod
103 Det finnes en dyrebar rose
99 Jesus från Nasaret går här fram
982 Vi ber om velsignelse (Fredslitaniet)
153 Til Lammets måltid får vi gå
360 Jesus, du har brakt Guds rike

3. søndag i åpenbaringstiden - 17. januar 2016
282 Himlens konge vil vi prise
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
284 O store Gud, når jeg i undring aner
354 O Jesus, du som fyller alt i alle
612 Vårt sinn er fylt med glede
532 Guds kirkes grunnvoll ene

mannssøndag - 24. januar 2016
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
582 Milde Jesus, dine hender
569 Guds ord, det er vårt arvegods
358 För att du inte tog det gudomliga
529 Vidunderligst av alt på jord
567 Herre, tal, din tenar lyder!
536 Guds menighet er jordens største under

Kristi forklarelsesdag - 31. januar 2016
440 Kom, kom og hør et gledens ord
65 Vi ser deg, Herre Jesus
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
608 Når vi deler det brød som du oss gir
482 Deg å få skode er sæla å nå

Fastelavnssøndag - 7. februar 2016
801 Nå er det morgen, tåkene letter.
240 Måne og sol, skyer og vind
787 Alt det minste som Gud skapte
528 Lovsyng Herren! Han er nær!
680 Der barmhjertighet og kjærlighet bor
539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

Askeonsdag - 10. februar 2016
117 Se, vi går opp til Jerusalem
113 Ingen vinner frem til den evige ro
738 Noen må våke i verdens natt
980 Kyrie eleison (Litaniet)
941 I dine hender, Herre Gud

1. søndag i fastetiden - 14. februar 2016
117 Se, vi går opp til Jerusalem
589 Sov, du lille, sov nå godt
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
738 Noen må våke i verdens natt
980 Kyrie eleison (Litaniet)
162 Såkorn som dør i jorden
416 Du Far og Herre, du som rår

2. søndag i fastetiden - 21. februar 2016
12 Våkn opp, du som sover
319 Lær meg å kjenne dine veie
344 O Jesus, åpne du mitt øye
343 Hvilken venn vi har i Jesus
980 Kyrie eleison (Litaniet)
552 Her er Guds hus og himlens port
311 Kom, tilbe med fryd

3. søndag i fastetiden - 28. februar 2016
795 I østen stiger solen opp
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
415 Alltid freidig når du går
434 Det er navnet ditt jeg roper
980 Kyrie eleison (Litaniet)
563 Når jord og himmel møtes her
117 Se, vi går opp til Jerusalem

4. søndag i fastetiden - 6. mars 2016
311 Kom, tilbe med fryd
593 Her e det et lite barn som kommer
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
618 Vi er et folk på vandring
980 Kyrie eleison (Litaniet)
601 Som korn fra vide åkrer
222 Kristus, konge, du regjerer

Maria budskapsdag - 13. mars 2016
131 Vi synger med Maria
579 Kristus kom med vann og blod
963 Min sjel lov Herren
316 Nu vill jag sjunga om modersvingen
130 Alle kilder bryter frem i glede
617 Vårt alterbord er dekket
40 Å, kom nå med lovsang

Palmesøndag - 20. mars 2016
9 Rydd vei for Herrens komme
280 Store Gud, vi lover deg
149 Hosianna! Syng for Jesus
358 För att du inte tog det gudomliga
980 Kyrie eleison (Litaniet)
345 Å, kor djup er Herrens nåde
14 Gå, Sion, din konge i møte

Skjærtorsdag - 24. mars 2016
117 Se, vi går opp til Jerusalem
140 O Herre, la mitt øye få se
347 Dyraste Jesus, deg vil eg elska
980 Kyrie eleison (Litaniet)
153 Til Lammets måltid får vi gå

Langfredag - 25. mars 2016
141 Han gikk den tunge veien
173 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 1-3)
173 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 4-6)
173 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 7-8)
980 Kyrie eleison (Litaniet)
174 Den stunda i Getsemane

Påskedag - 27. mars 2016
196 Påskemorgen slukker sorgen
947 Kristus er oppstanden. Halleluja.
195 Krist stod opp av døde
194 Jesus lever, graven brast!
979 La oss bekjenne vår hellige tro (Den nikenske trosbekjennelsen)
199 Å salige stund uten like
207 Livet vant, dets navn er Jesus
197 Deg være ære

2. søndag i påsketiden - 3. april 2016
206 Dine hender er fulle av blomster
240 Måne og sol
786 Jeg er trygg hos deg
203 De trodde at Jesus var borte
608 Når vi deler det brød som du oss gir
197 Deg være ære

3. søndag i påsketiden - 10. april 2016
12 Våkn opp, du som sover
328 Min hyrding er vår Herre Gud
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
740 Eit lite barn voks opp til mann
678 Vi rekker våre hender frem
207 Livet vant, dets navn er Jesus

4. søndag i påsketiden - 17. april 2016
547 Syng for Herren, hele verden!
488 Ingen er så trygg i fare
643 Du som veien er og livet
316 Nu vill jag sjunga om modersvingen
620 Hellige mysterium! Omsorg uten grenser.
482 Deg å få skode

5. søndag i påsketiden - 24. april 2016
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
582 Milde Jesus, dine hender
314 Alt står i Guds faderhånd
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
490 Salige visshet: Jesus er min!
615 Vi bærer mange med oss
532 Guds kirkes grunnvoll ene

Forts. neste spalte
  Numrene er til "Norsk salmebok 2013".

Forts. fra første spalte:

 

6. søndag i påsketiden - 1. mai 2016
690 Reis deg, Guds menighet!
591 Det skjer et under i verden
740 Eit lite barn voks opp til mann
738 Noen må våke i verdens natt
611 Du ber oss til ditt alterbord
320 Ærens konge, nådens Herre

Kristi himmelfartsdag - 5. mai 2016
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
281 Hellig, hellig, Hellig! Herre Gud allmektig
358 För att du inte tog det gudomliga
510 Herre, når din time kommer
682 Jesus skal rå så vidt som sol
981 Herre Jesus, du er vår fred (forbønn)
604 Jesus, livets sol og glede
220 Lov Jesu namn og herredom

Søndag før pinse - 8. mai 2016
759 Fagert er landet
226 Kom, regn fra det høye
518 Grip du meg, Heilage Ande
700 Vinden kjenner ingen grenser
757 Gud signe vårt dyre fedreland (vers 1, 6, 7)

Pinsedag - 15. mai 2016
229 Den signede dag, som nu vi ser
581 Å, la din Ånd nå med oss være
232 I all sin glans nu stråler solen
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
228 O lue fra Guds kjærlighet
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
233 Kjærlighet er lysets kilde
845 Så grønn en drakt, så rik en duft

2. pinsedag - 16. mai 2016
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles prostigudstjeneste i Oslo domkirke.

Treenighetssøndag - 22. mai 2016
844 No livnar det i lundar (vers 1-2, 11-12)
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
952 Ditt rike står gjennom alle tider
281 Hellig, hellig, hellig!
99 Jesus från Nasaret går här fram
360 Jesus, du har brakt Guds rike
695 Rop det ut med hjertets jubel

2. søndag i treenighetstiden - 29. mai 2016
488 Ingen er så trygg i fare
Øvrige salmer i gudstjenesten er svenske folketoner framført av Kyrkokören i Gunnarskogs församling i Värmland.

3. søndag i treenighetstiden - 5. juni 2016
801 Nå er det morgen, tåkene letter
240 Måne og sol, skyer og vind
591 Det skjer et under i verden
787 Alt det minste som Gud skapte
626 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
320 Ærens konge, nådens Herre

4. søndag i treenighetstiden - 12. juni 2016
841 Den blomstertid nå kommer
419 Med Jesus vil eg fara
316 Nu vill jag sjunga om moders-vingen
308 Nå la oss takke Gud
307 Min sjel, min sjel, lov Herren
608 Når vi deler det brød som du oss gir
691 Din rikssak, Jesus, være skal

5. søndag i treenighetstiden - 19. juni 2016
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
342 Å nåde underfull og stor (Amazing grace)
576 Som spede barnet drikk si mjølk
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden
430 Alltid hos deg, min Gud
536 Guds menighet er jordens største under

 

6. søndag i treenighetstiden - 26. juni 2016
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
952 Ditt rike står gjennom alle tider
434 Det er navnet ditt jeg roper
663 Herre, du kalte disipler
678 Vi rekker våre hender frem
222 Kristus, konge, du regjerer

7. søndag i treenighetstiden - 3. juli 2016
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
296 Himlen blåner for vårt øye
292 Den prektigkledde sommerfugl
514 O Hellig Ånd kom til oss ned
691 Din rikssak, Jesus, være skal
604 Jesus, livets sol og glede
371 Om alle mine lemmer

8. søndag i treenighetstiden - 10. juli 2016
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge
591 Det skjer et under i verden
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
666 Å leva, det er å elska
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
233 Kjærlighet er lysets kilde

9. søndag i treenighetstiden - 17. juli 2016
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
415 Alltid freidig når du går
679 Du viste oss veien til livet
572 Herre, samle nå oss alle
508 I den stille, klare morgen
678 Vi rekker våre hender frem
703 Å, for djup i Jesu kjærleik

10. søndag i treenighetstiden - 24. juli 2016
440 Kom, kom og hør et gledens ord
431 La oss vandre i lyset
345 Å, kor djup er Herrens nåde
539 Dine løfter er mange
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
715 Gud, du er rik!

11. søndag i treenighetstiden - 31. juli 2016
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
290 Takk, gode Gud, for alle ting
378 Da Jesus satte sjelen fri
312 Til himlene rekker din miskuknnhet, Gud
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
690 Reis deg, Guds menighet!

12. søndag i treenighetstiden - 7. august 2016
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
590 En stor og mektig gave
897 Å, denne kilde ren som paradiset
233 Kjærlighet er lysets kilde
618 Vi er et folk på vandring
320 Ærens konge, nådens Herre

13. søndag i treenighetstiden - 14. august 2016
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
801 Morning has broken
488 Ingen er så trygg i fare
527 Kristne, la oss søke sammen
738 Noen må våke i verdens natt
608 Når vi deler det brød som du oss gir
434 Det er navnet ditt jeg roper

14. søndag i treenighetstiden - 21. august 2016
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
419 Med Jesus vil eg fara
319 Lær meg å kjenne dine veie
108 Vår Gud han er så fast en borg
616 La din vingård bære frukt
342 Å nåde underfull og stor

15. søndag i treenighetstiden - 28. august 2016
233 Kjærlighet er lysets kilde
488 Ingen er så trygg i fare
666 Å leva, det er å elska
733 Gjør meg til redskap for din fred
617 Vårt alterbord er dekket
703 Å, for djup i Jesu kjærleik

16. søndag i treenighetstiden - 4. september 2016
299 Store Gud, vi lover deg
591 Det skjer et under i verden
287 Du er hellig. Du er hel.
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
360 Jesus, du har brakt Guds rike
434 Det er navnet ditt jeg roper

17. søndag i treenighetstiden - 11. september 2016
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
586 Fylt av glede over livets under
194 Jesus lever, graven brast
209  Døden må vike for Gudsrikets krefter
207 Livet vant, dets navn er Jesus
605 Opp, jublende sang
197 Deg være ære, Herre over dødens makt

18. søndag i treenighetstiden - 18. september 2016
801 Nå er det morgen, tåkene letter
440 Kom, kom og hør et gledens ord
482 Deg å få skode er sæla å nå
320 Ærens konge, nådens Herre

19. søndag i treenighetstiden - 25. september 2016
787 Alt det minste som Gud skapte
240 Måne og sol, skyer og vind
766 Herre, din jord bærer mat nok foralle
731 Jeg folder mine hender små
431 La oss vandre i lyset

20. søndag i treenighetstiden - 2. oktober 2016
385 Bless the Lord, my soul
588 Vi samles til dåp
917 Hos deg er livets kilde
454 Herre, gjør meg stille i din tanke
415 Alltid freidig når du går
611 Du ber oss til ditt alterbord
416 Du Far og Herre, du som rår

21. søndag i treenighetstiden - 9. oktober 2016
842 Dypt heller året i sin gang
582 Milde Jesus, dine hender
738 Noen må våke i verdens natt
733 Gjør meg til redskap for din fred
563 Når jord og himmel møtes her
715 Gud, du er rik!

22. søndag i treenighetstiden - 16. oktober 2016
547 Syng for Herren, hele verden!
586 Fylt av glede over livets under
433 Da Herren kom til denne jord
237 O Gud, på nåde rik og stor
671 Da jeg trengte en neste
615 Vi bærer mange med oss
716 Herre, jeg vil gjerne takke

23. søndag i treenighetstiden - 23. oktober 2016
800 Når dagen atter sender
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
858 Lei, milde ljos
508 I den stille, klare morgen
602 Lat kvar jordisk skapning teia
893 Jeg er en seiler på livets hav

Bots- og bønnedag - 30. oktober 2016
342 Å nåde underfull og stor
263 Å Gud for jord og alter
980 Litaniet (Kyrie eleison)
277 Gladelig vil vi halleluja kvede

 

Allehelgensdag - 6. november 2016
281 Hellig, hellig, hellig!
888 Jerusalem, Jerusalem
854 No stig vår song
832 Jeg synger meg en blå, blå salme
678 Vi rekker våre hender frem
895 Ja, engang mine øyne skal

 

 

26. søndag i treenighetstiden - 13. november 2016
99 Jesus från Nasaret går här fram
591 Det skjer et under i verden
666 Å leva, det er å elska
668 Guds Sønn steg ned å tjene
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
712 Himmelske Far, du har skapt oss

 

Domssøndag / Kristi kongedag - 20. november 2016
682 Jesus skal rå så vidt som sol
582 Milde Jesus, dine hender
510 Herre, når din time kommer, v. 1-4
510 Herre, når din time kommer, v. 5-8
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
220 Lov Jesu namn og herredom