Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2013/14 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".
Numre med F først er til "Forslag til ny norsk salmebok" (2008).
Maria budskapsdag (23.03.2014) ble den nye salmeboken ("Norsk salmebok 2013") tatt i bruk i Frogner kirke. Numrene fra den er merket med fete typer.

 

1. søndag i adventstiden - 1. desember 2013
5 Gjør døren høy, gjør porten vid
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1)
093 Det skjer et under i verden
15 Våkn opp, du som sover
23 Mens frost og vintermørke rår
02 Gå, Sion, din konge i møte
12 Rydd vei for Herrens komme


2. søndag i adventstiden - 8. desember 2013
19 Kom, konge, kom i morgenglans
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-2)
42 Her kommer, Jesus, dine små (vers 1-6)
879 Bi på Herren, vær ved godt mot!
331 Kom, kom og hør et gledens ord
454 Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med
13 Blomstre som en rosengård
542 Guds menighet er jordens største under

3. søndag i adventstiden - 15. desember 2013
301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!
02 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
3 Å kom, å kom, Immanuel
86 Navnet Jesus blekner aldri
430 Kristus, konge, du regjerer
14 Jeg løfter opp til Gud min sang
19 Kom, konge, kom i morgenglans

4. søndag i adventstiden - 22. desember 2013
26 Nå tenner vi det første lys
618 Fylt av glede over livets under
03 Den store stjerna som steig i aust
118 Alle kilder bryter frem i glede
68 Nå vandrer fra hver en verdens krok
66 Gud sin egen Sønn oss gav

Julaften - 24. desember 2013 kl. 14.00
54 Glade jul, hellige jul!
60 Jeg er så glad hver julekveld
70 Det lyser i stille grender
49 Å, kom nå med lovsang
29 Et barn er født i Betlehem
56 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Julaften - 24. desember 2013 kl. 16.00
54 Glade jul, hellige jul!
42 Her kommer, Jesus, dine små
29 Et barn er født i Betlehem
49 Å, kom nå med lovsang
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Juledag - 25. desember 2013
57 Kim, alle klokker
50 Høyr kor englar syng frå sky
31 Jeg synger julekvad
38 Det hev ei rose sprunge (vers 1)
54 Glade jul, hellige jul!
45 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
49 Å, kom nå med lovsang

2. juledag - 26. desember 2013
52 Det kimer nå til julefest
45 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom
71 Vi ser deg, Herre Jesus
80 Du Ord frå alle æver
64 En krybbe var vuggen
42 Her kommer, Jesus, dine små

Romjulssøndag - 29. desember 2013
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.

Nyttårsdag - 1. januar 2014
514 Reis deg, Guds menighet!
86 Navnet Jesus, blekner aldri
549 Guds ord, det er vårt arvegods
64 En krybbe var vuggen
757 Å, Gud, vårt vern i farne år
202 Lov Jesu namn og herredom

Kristi åpenbaringsdag - 5. januar 2014
72 Bryt ut i sang!
354 Milde Jesus, dine hender
68 Nå vandrer fra hver en verdens krok
93 Deilig er den himmel blå
92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
98 Kristus er verdens lys

2. søndag i åpenbaringstiden - 12. januar 2014
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
093 Det skjer et under i verden
591 Ånd fra himlen, kom med nåde
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
377 Kven kan seia ut den glede
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

3. søndag i åpenbaringstiden - 19. januar 2014
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
487 Ingen er så trygg i fare
572 Dette er dagen som Herren har gjort
589 Herre, samle nå oss alle
585 Gud er her til stede!
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
041 Himlen blåner for vårt øye

4. søndag i åpenbaringstiden - 26. januar 2014
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
- [Korsang mellom lesningene]
032 Du er hellig. Du er hel.
479 Deg å få skode er sæla å nå
642 Når vi deler det brød som du oss gir
F223 Det er navnet ditt jeg roper

5. søndag i åpenbaringstiden - 2. februar 2014
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
093 Det skjer et under i verden
314 Løftene kan ikke svikte
377 Kven kan seia ut den glede
309 Jag kan icke räkna dem alla
657 Vi bærer mange med oss
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

6. søndag i åpenbaringstiden - 9. februar 2014
98 Kristus er verdens lys
618 Fylt av glede over livets under
460 Velt alle dine veier (vers 1-4)
584 Jesus, Frelser, vi er her
349 Lyset skinner over jord!
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
596 I dine hender, Fader blid

Såmannssøndag - 16. februar 2014
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
093 Det skjer et under i verden
549 Guds ord, det er vårt arvegods
589 Herre, samle nå oss alle
336 Å, kor djup er Herrens nåde
146 Såkorn som dør i jorden
525 Rop det ut med hjertets jubel

Kristi forklarelsesdag - 23. februar 2014
479 Deg å få skode er sæla å nå
179 Jesus lever, graven brast!
12 Rydd vei for Herrens komme
537 Guds kirkes grunnvoll ene
195 Livet vant, dets navn er Jesus.
863 Ja, engang mine øyne skal

Fastelavnssøndag - 2. mars 2014
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
354 Milde Jesus, dine hender
943 Måne og sol, skyer og vind
706 Til kjærleik Gud oss skapte
725 Jeg folder mine hender små
698 Å leva, det er å elska

1. søndag i fastetiden - 9. mars 2014
128 Se, vi går opp til Jerusalem
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
312 Lær meg å kjenne dine veie
480 Jesus, Jesus, ham alene
951 Litaniet (Kyrie eleison)
843 Eg veit i himmerik ei borg
494 Å, for djup i Jesu kjærleik

2. søndag i fastetiden - 16. mars 2014
468 Nærmere deg, min Gud
487 Ingen er så trygg i fare
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
108 Ingen vinner frem til den evige ro
951 Litaniet (Kyrie eleison)
535 Vidunderligst av alt på jord
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Maria budskapsdag - 23. mars 2014
Fra og med denne gudstjenesten tas "Norsk salmebok 2013" i bruk i Frogner kirke. Numrene er merket med fete typer.
7b Opp, gledest alle, gledest no
589 Sov, du lille, sov nå godt
963 Min sjel, lov Herren
129 Lovsangen toner og jorden får høre
605 Opp, jublende sang!
77 Du Ord frå alle æver

3. søndag i fastetiden - 30. mars 2014
602 Lat kvar jordisk skapning teia
470 Kven veit vel om den urett eg leid? (Nobody knows the trouble I've seen)
410 Far, verden, far vel! (vers 1-6)
410 Far, verden, far vel! (vers 7-9)
980 Litaniet (Kyrie eleison)
402 I det fjerne jeg skuer et underfullt syn (On a hill far away on an old rugged cross)
482 Deg å få skode er sæla å nå

4. søndag i fastetiden - 6. april 2014
548 Jesus, Frelser, vi er her
591 Det skjer et under i verden
349 Du som freden meg forkynner
570 Dype, stille, sterke, milde guddomsord
980 Litaniet (Kyrie eleison)
162 Såkorn som dør i jorden
117 Se, vi går opp til Jerusalem

Palmesøndag - 13. april 2014
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
490 Salige visshet: Jesus er min!
9 Rydd vei for Herrens komme
3 Å kom, å kom, Immanuel
980 Litaniet (Kyrie eleison)
602 Lat kvar jordisk skapning teia
117 Se, vi går opp til Jerusalem

Skjærtorsdag - 17. april 2014 (kl. 19.00)
153 Til Lammets måltid får vi gå
607 Vær velsignet, legem såret
818 O bli hos meg
980 Litaniet (Kyrie eleison)
620 Hellige mysterium!

Langfredag - 18. april 2014
117 Se, vi går opp til Jerusalem
173 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 1-3)
173 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 4-6)
173 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 7-8)
980 Litaniet (Kyrie eleison)
174 Den stunda i Getsemane

Påskedag - 20. april 2014
195 Krist stod opp av døde
204 Han er oppstanden. Halleluja!
947 Kristus er oppstanden
196 Påskemorgen slukker sorgen
190 b Som den gylne sol frembryter (vers 1-2, 7)
199 Å salige stund uten like
207 Livet vant, dets navn er Jesus
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. påskedag - 21. april 2014
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.

Forts. i neste spalte.
 
2. søndag i påsketiden - 27. april 2014
204 Han er oppstanden. Halleluja!
240 Måne og sol
208 Det var i soloppgangen
731 Jeg folder mine hender små
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

3. søndag i påsketiden - 4. mai 2014
801 Nå er det morgen, tåkene letter.
488 Ingen er så trygg i fare
209b Døden må vike for Gudsrikets krefter
328 Min hyrding er vår Herre Gud
844 No livnar det i lundar
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

4. søndag i påsketiden - 11. mai 2014
841 Den blomstertid nå kommer
591 Det skjer et under i verden
468 Hos Gud er evig glede!
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
482 Deg å få skode er sæla å nå

5. søndag i påsketiden - 18. mai 2014
527 Kristne, la oss søke sammen
582 Milde Jesus, dine hender
413 Din, o Jesus, din å være
735 Gud, i en tid da alle krefter brytes
354 O Jesus, du som fyller alt i alle
674 Pris være Gud
755 Ja, vi elsker dette landet

6. søndag i påsketiden - 25. mai 2014
841 Den blomstertid nå kommer
579 Kristus kom med vann og blod
539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
631 Det er makt i de foldede hender
615 Vi bærer mange med oss
845 Så grønn en drakt, så rik en duft

Kristi himmelfartsdag - 29. mai 2014
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke

Søndag før pinse - 1. juni 2014
547 Syng for Herren, hele verden!
591 Det skjer et under i verden
572 Herre, samle nå oss alle
236 Det skal ei skje ved kraft og makt
604 Jesus, livets sol og glede
687 Nå lovsyng Herrens navn

Pinsedag - 8. juni 2014
229 Den signede dag, som nu vi ser (vers 1-4)
579 Kristus kom med vann og blod
231 Apostlene satt i Jerusalem
228 O lue fra Guds kjærlighet (høytidsvers)
233 Kjærlighet er lysets kilde
232 I all sin glans nu stråler solen
229 Den signede dag, som nu vi ser (vers 5-7)

2. pinsedag - 9. juni 2014
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke

Treenighetssøndag - 15. juni 2014
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
952 Ditt rike står gjennom alle tider
281 Hellig, hellig, hellig!
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
360 Jesus, du har brakt Guds rike
695 Rop det ut med hjertets jubel

2. søndag i treenighetstiden - 22. juni 2014
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
582 Milde Jesus, dine hender
240 Måne og sol, skyer og vind
651 Kjærlighet fra Gud springer like ut
612 Vårt sinn er fylt med glede
845 Så grønn en drakt, så rik en duft

3. søndag i treenighetstiden - 29. juni 2014
311 Kom, tilbe med fryd
279 Overmåte fullt av nåde
890 Å, hvor salig å få vandre
284 O store Gud, når jeg i undring skuer
617 Vårt alterbord er dekket
840 I denne fagre sumarstid

4. søndag i treenighetstiden - 6. juli 2014
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.

5. søndag i treenighetstiden - 13. juli 2014
801 Nå er det morgen, tåkene letter
586 Fylt av glede over livets under
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
416 Du Far og Herre, du som rår
601 Som korn fra vide åkrer
254 For solglans over land og hav

6. søndag i treenighetstiden - Aposteldagen -
20. juli 2014
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
7. søndag i treenighetstiden - 27. juli 2014
482 Deg å få skode er sæla å nå
430 Alltid hos deg, min Gud
240 Måne og sol, skyer og vind (vers 1)
701 Så vide om land som sol mon gå
470 Nobody knows the trouble I've seen
609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
492 Ein fin liten blome i skogen eg ser

8. søndag i treenighetstiden - 3. august 2014
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
9. søndag i treenighetstiden - 10. august 2014
99 Jesus från Nasaret går här fram
488 Ingen er så trygg i fare
480 Hvem skal vi gå til, Herre
319 Lær meg å kjenne dine veie
618 Vi er et folk på vandring
610 Du opnar, vår evige Fader
840 I denne fagre sumarstid

10. søndag i treenighetstiden - 17. august 2014
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
11. søndag i treenighetstiden - 24. august 2014
795 I østen stiger solen opp
240 Måne og sol, skyer og vind
488 Ingen er så trygg i fare
591 Det skjer et under i verden
819 Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
617 Vårt alterbord er dekket
415 Alltid freidig når du går

12. søndag i treenighetstiden - 31. august 2014
801 Morning has broken
593 Her e det et lite barn som kommer
320 Ærens konge, nådens Herre
482 Deg å få skode er sæla å nå
608 Når vi deler det brød som du oss gir
434 Det er navnet ditt jeg roper

13. søndag i treenighetstiden - 7. september 2014
282 Himlens konge vil vi prise
593 Her e det et lite barn som kommer
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
679 Du viste oss veien til livet
620 Hellige mysterium! Omsorg uten grenser.
532 Guds kirkes grunnvoll ene

14. søndag i treenighetstiden - 14. september 2014
547 Syng for Herren, hele verden!
586 Fylt av glede over livets under
572 Herre, samle nå oss alle
233 Kjærlighet er lysets kilde
615 Vi bærer mange med oss
371 Om alle mine lemmer

15. søndag i treenighetstiden - 21. september 2014
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
440 Kom, kom og hør et gledens ord
434 Det er navnet ditt jeg roper
759 Fagert er landet (vers 1, 4, 5)

16. søndag i treenighetstiden - 28. september 2014
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
591 Det skjer et under i verden (vers 1-3 / 4-5)
548 Jesus, Frelser, vi er her
376 Jag kan icke räkna dem alla
10 Blomstre som en rosengård
360 Jesus, du har brakt Guds rike

17. søndag i treenighetstiden - 5. oktober 2014
207 Livet vant, dets navn er Jesus
591 Det skjer et under i verden
346 Jeg vil prise min gjenløser
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
409 I dine hender, Fader blid
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

18. søndag i treenighetstiden - 12. oktober 2014
666 Å leva, det er å elska
314 Alt står i Guds faderhånd
569 Guds ord, det er vårt arvegods
364 Så kom du da til sist
205 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
77 Du Ord frå alle æver

19. søndag i treenighetstiden / Høsttakkefest - 19. oktober 2014
  De tre første sangene synges av barnehagen, men alle kan synge med for det.
781 Hvem har skapt alle blomstene
787 Alt det minste som Gud skapte (Bitte lite frø)
784 Takk, min Gud, for hele meg
240 Måne og sol, skyer og vind
766 Herre, din jord bærer mat nok for alle
731 Jeg folder mine hender små
488 Ingen er så trygg i fare

Bots- og bønnedag - 26. oktober 2014 kl. 11.00
679 Du viste oss veien til livet
263 Å Gud for jord og alter
980 Litaniet (Kyrie eleison)
678 Vi rekker våre hender frem

Bots- og bønnedag - 26. oktober 2014, dåpsgudstjeneste kl. 13.00
440 Kom, kom og hør et gledens ord
593 Her e det et lite barn som kommer
415 Alltid freidig når du går

Allehelgensdag - 2. november 2014
282 Himlens konge vil vi prise
471 Nærmere deg, min Gud
832 Jeg synger meg en blå, blå salme
883 I himmelen, i himmelen
895 Ja, engang mine øyne skal

22. søndag i treenighetstiden - 9. november 2014
528 Lovsyng Herren! Han er nær!
582 Milde Jesus, dine hender
354 O Jesus, du som fyller alt i alle
416 Du Far og Herre, du som rår
602 Lat kvar jordisk skapning teia
539 Dine løfter er mange

23. søndag i treenighetstiden - 16. november 2014
548 Jesus Frelser, vi er her
579 Kristus kom med vann og blod
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
434 Det er navnet ditt jeg roper
612 Vårt sinn er fylt med glede
482 Deg å få skode er sæla å nå

Kristi kongedag / Domssøndag - 23. november 2014
15 Kom, konge, kom i morgenglans
240 Måne og sol
591 Det skjer et under i verden
783 Her går en trofast gjeter
431 La oss vandre i lyset