Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2011/12

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".
Numre med F først er til "Forslag til ny norsk salmebok" (2008).

 
1. søndag i adventstiden - 27. november 2011
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1)
42 Her kommer, Jesus, dine små (vers 1-6)
5 Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 1-5)
5 Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 6-8)
13 Blomstre som en rosengård
12 Rydd vei for Herrens komme

2. søndag i adventstiden - 4. desember 2011
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-2)
093 Det skjer et under i verden
14 Jeg løfter opp til Gud min sang
943 Måne og sol, skyer og vind
047 Det er makt i de foldede hender
871 La oss vandre i lyset

3. søndag i adventstiden - 11. desember 2011
02 Tenn lys! (vers 1-3)
354 Milde Jesus, dine hender
402 Opna hjartans dør
86 Navnet Jesus blekner aldri
024 Kornet har sin vila
12 Rydd vei for Herrens komme

4. søndag i adventstiden - 18. desember 2011
26 Nå tenner vi det første lys
618 Fylt av glede over livets under
3 Å kom, å kom, Immanuel
12 Rydd vei for Herrens komme
634 Lat kvar jordisk skapning teia
430 Kristus, konge, du regjerer

Julaften - 24. desember 2011 kl. 14.00
54 Glade jul, hellige jul!
60 Jeg er så glad hver julekveld
49 Å, kom nå med lovsang
29 Et barn er født i Betlehem
56 Deilig er jorden

Julaften - 24. desember 2011 kl. 16.00
54 Glade jul, hellige jul!
29 Et barn er født i Betlehem
42 Her kommer, Jesus, dine små
49 Å, kom nå med lovsang
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

Juledag - 25. desember 2011
49 Å, kom nå med lovsang
54 Glade jul, hellige jul!
52 Det kimer nå til julefest
63 No koma Guds englar (vers 1)
57 Kim, alle klokker
45 Mitt hjerte alltid vanker
50 Høyr kor englar syng frå sky

Stefanusdag / 2. juledag - 26. desember 2011
38 Det hev ei rose sprunge
42 Her kommer, Jesus, dine små (vers 1-6)
66 Gud sin egen Sønn oss gav
010 Det finnes en dyrebar rose
952 Vi ber om velsignelse
64 En krybbe var vuggen
80 Du Ord frå alle æver

Nyttårsdag / Jesu navnedag - 1. januar 2012
514 Reis deg, Guds menighet!
0261 Jesus, det eneste
537 Guds kirkes grunnvoll ene
86 Navnet Jesus blekner aldri
641 Jesus, din søte forening å smake
739 Gud signe vårt dyre fedreland (vers 1-2, 7)

Kristi åpenbaringsdag - 8. januar
93 Deilig er den himmel blå
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
72 Bryt ut i sang!
92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
97 Jesus från Nasaret går här fram
505 Jesus skal rå så vidt som sol femner vår jord

2. søndag i åpenbaringstiden - 15. januar
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
336 Å, kor djup er Herrens nåde
591 Ånd fra himlen, kom med nåde
663 Du som veien er og livet
460 Velt alle dine veier (vers 1-4)
378 Da Jesus satte sjelen fri

3. søndag i åpenbaringstiden - 22. januar
96  Lat oss lova Gud for gåva
093 Det skjer et under i verden
97 Jesus från Nasaret går här fram
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
710 Vi rekker våre hender frem
370 Hvert et lys i livets natt

4. søndag i åpenbaringstiden - 29. januar
98 Kristus er verdens lys
032 Du er hellig. Du er hel.
331 Kom, kom og hør et gledens ord
0161 Å Gud, hør vår bønn
642 Når vi deler det brød som du oss gir
F223 Det er navnet ditt jeg roper

Såmannssøndag - 5. februar
518 Din rikssak, Jesus, være skal
0104  Sov, du lille, sov nå godt
710 Vi rekker våre hender frem
748 Gjør det lille du kan
146 Såkorn som dør i jorden
863 Ja, engang mine øyne skal

Kristi forklarelsesdag - 12. februar
272 Hellig, hellig, hellig!
468 Nærmere deg, min Gud
103 I dager og år skal vi vente
100 Han stod med strålekransen
952 Vi ber om velsignelse
634 Lat kvar jordisk skapning teia
104 Vi skal se deg, Herre Jesus

Fastelavnssøndag - 19. februar
782 Når dagen atter sender
093 Det skjer et under i verden
146 Såkorn som dør i jorden
128 Se, vi går opp til Jerusalem
010 Det finnes en dyrebar rose
0161 Å Gud, hør vår bønn
633  Som korn fra vide åkrer
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

1. søndag i fastetiden - 26. februar
128 Se, vi går opp til Jerusalem
584 Jesus, Frelser, vi er her
113 Du er Guds Sønn, den sterke!
951 Litaniet (Kyrie eleison)
651 Du ber oss til ditt alterbord
295 Vår Gud han er så fast en borg (vers 1-2)

2. søndag i fastetiden - 4. mars
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
725 Jeg folder mine hender små
128 Se, vi går opp til Jerusalem
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
951 Litaniet (Kyrie eleison)
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
416 Alltid freidig, når du går

3. søndag i fastetiden - 11. mars
128 Se, vi går opp til Jerusalem
295 Vår Gud han er så fast en borg
0106 Vi er et folk på vandring
97 Jesus från Nasaret går här fram
951 Litaniet (Kyrie eleison)
378 Da Jesus satte sjelen fri
596 I dine hender, Fader blid

4. søndag i fastetiden - 18. mars
578 Gud, riv oss ut av tidens jag
618 Fylt av glede over livets under
75 Korset vil jeg aldri svike
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
951 Litaniet (Kyrie eleison)
579 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
479 Deg å få skode er sæla å nå

Maria budskapsdag - 25. mars
- Hvem har skapt alle blomstene
119 Vi synger med Maria
389 Vær meg nær, å Gud
5 Gjør døren høy (vers 1-2, 7-8)

Palmesøndag - 1. april
634 Lat kvar jordisk skapning teia
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
249 Solrenning sæle
497 Jeg er i Herrens hender
951 Litaniet (Kyrie eleison)
259 Herre, når din time kommer
698 Å leva, det er å elska

Skjærtorsdag - 5. april
138 Til Lammets måltid får vi gå
640 Vær velsignet, legem såret
143  Jesu disipler, la oss sammen minnes
951 Litaniet (Kyrie eleison)
146 Såkorn som dør i jorden
814 O bli hos meg!

Langfredag - 6. april
128 Se, vi går opp til Jerusalem
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 1-3)
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 4-6)
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 7-8)
951 Litaniet (Kyrie eleison)
156 Velsignet vær, o Jesus Krist

Påskedag - 8. april
182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen
191 Han er oppstanden. Halleluja!
179 Jesus lever, graven brast!
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. søndag i påsketiden - 15. april
179 Jesus lever, graven brast!
667 Vi er døypte til å vera
171 Guds kyrkje, syng kring vide jord
192 De trodde at Jesus var borte
705 Soli har sitt same lag
853 O kristelighet!
182 Krist stod opp av døde

3. søndag i påsketiden - 22. april
320 Kom, tilbe med fryd
064 Jeg vil prise min gjenløser
319 Min hyrding er vår Herre Gud
0161 Å Gud, hør vår bønn
652 Vårt sinn er fylt med glede
195 Livet vant, dets navn er Jesus

4. søndag i påsketiden - 29. april
763 Den blomstertid nå kommer
698 Å leva, det er å elska
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
156 Velsignet vær, o Jesus Krist
657 Vi bærer mange med oss
542 Guds menighet er jordens største under

5. søndag i påsketiden - 6. mai
765 No livnar det i lundar (vers 1-2, 11-12)
487 Ingen er så trygg i fare
057 Atterløysar, guddomsdrott!
0161 Å Gud, hør vår bønn
194 Dine hender er fulle av blomster
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

6. søndag i påsketiden - 13. mai
763 Den blomstertid nå kommer
479 Deg å få skode er sæla å nå
335 O Jesus, åpne du mitt øye
710 Vi rekker våre hender frem
657 Vi bærer mange med oss
740 Fagert er landet du oss gav (vers 1, 4, 5)
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-13. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 14. søndag etter pinse)

Domssøndag / Kristi kongedag (siste søndag i kirkeåret)

 

Søndag før pinse - 20. mai
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
725 Jeg folder mine hender små
80 Du Ord frå alle æver
414 Lei, milde ljos
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
739 Gud signe vårt dyre fedreland (vers 1, 6-7)

Pinsedag - 27. mai
219 Den signede dag som vi nu ser
620 Vi samles til dåp
221 Apostlene satt i Jerusalem
215 O lue fra Guds kjærlighet
222 I all sin glans nu stråler solen
208 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
270 Store Gud, vi lover deg

Treenighetssøndag - 3. juni
763 Den blomstertid nå kommer
487 Ingen er så trygg i fare
234 Jesus, du har bragt Guds rike
415 Du Far og Herre, du som rår
642 Når vi deler det brød som du oss gir
299 Nå la oss takke Gud

2. søndag i treenighetstiden - 10. juni
041 Himlen blåner for vårt øye
0104 Sov, du lille, sov nå godt
21 Herre, du Herre, skal vokse
0161 Å Gud, hør vår bønn
766 I denne fagre sumarstid
858 Å, hvor salig å få vandre

3. søndag i treenighetstiden - 17. juni
777 I østen stiger solen opp
704 Løst fra gamle trelldoms bånd
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
715 Himmelske Far, du har skapt oss
425 Å, var eg meir deg, Jesus, lik
415 Du Far og Herre, du som rår

4. søndag i treenighetstiden  / St. Hansdag
- 24. juni
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
487 Ingen er så trygg i fare
331 Kom, kom og hør et gledens ord
862 Jeg er en seiler på livets hav
710 Vi rekker våre hender frem
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

5. søndag i treenighetstiden - 1. juli 
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
537 Guds kirkes grunnvoll ene
418 Med Jesus vil eg fara
652 Vårt sinn er fylt med glede
0261 Jesus, det eneste

6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen / Seljumannamesse - 8. juli 
533 Kristne, la oss søke sammen
529 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
710 Vi rekker våre hender frem
551 Herre, din apostelskare vitner enn!
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
514 Reis deg, Guds menighet!

7. søndag i treenighetstiden - 15. juli 
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
97 Jesus från Nasaret går här fram
119 Vi synger med Maria vår store glede ut
638 Opp, jublende sang!
299 Nå la oss takke Gud

8. søndag i treenighetstiden - 22. juli 
F141 Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!
618 Fylt av glede over livets under
047 Det er makt i de foldede hender
698 Å leva, det er å elska
0161 Å Gud, hør vår bønn
814 O bli hos meg! Nå er det aftentid
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Olsok / 9. søndag i treenighetstiden - 29. juli 
740 Fagert er landet du oss gav
415 Du Far og Herre, du som rår
454 Ikke en spurv til jorden
124 Klippe, du som brast for meg
047 Det er makt i de foldede hender
611 Vi syng med takk og glede

10. søndag i treenighetstiden - 5. august 
219 Den signede dag, som vi nu ser
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
195 Livet vant, dets navn er Jesus
657 Vi bærer mange med oss
161 Hill deg, Frelser og forsoner!

11. søndag i treenighetstiden - 12. august 
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
093 Det skjer et under i verden
272 Hellig, hellig, hellig!
97 Jesus från Nasaret går här fram
649 Du opnar, vår evige Fader
430 Kristus, konge, du regjerer

12. søndag i treenighetstiden - 19. august - høymesse kl. 11
294 Gud skapte jorda med blomar og strå
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
584 Jesus, Frelser, vi er her
686 Herre, du kalte disipler
710 Vi rekker våre hender frem
716 Gud, du er rik!

12. søndag i treenighetstiden - 19. august - dåpsgudstjeneste kl. 13
354 Milde Jesus, dine hender
686 Herre, du kalte disipler
093 Det skjer et under i verden
667 Vi er døypte til å vera
 
13. søndag i treenighetstiden - 26. august
525 Rop det ut med hjertets jubel
354 Milde Jesus, dine hender
715 Himmelske Far, du har skapt oss
312 Lær meg å kjenne dine veie
652 Vårt sinn er fylt med glede
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn

14. søndag i treenighetstiden - 2. september
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
F223 Det er navnet ditt jeg roper
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
642 Når vi deler det brød som du oss gir
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

15. søndag i treenighetstiden - 9. september
698 Å leva, det er å elska
093 Det skjer et under i verden
047 Det er makt i de foldede hender
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
652 Vårt sinn er fylt med glede
863 Ja, engang mine øyne skal

16. søndag i treenighetstiden - 16. september
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
479 Deg å få skode er sæla å nå
416 Alltid freidig når du går

17. søndag i treenighetstiden - 23. september
194 Dine hender er fulle av blomster
354 Milde Jesus, dine hender
943 Måne og sol (som Gloria-ledd)
192 De trodde at Jesus var borte
184 Påskemorgen slukker sorgen (vers 1-2)
- Vi tar hverandres hender
725 Jeg folder mine hender små (under forbønn)
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

18. søn dag i treenighetstiden - 30. september - høymesse kl. 11
308 Alt står i Guds faderhånd
86 Navnet Jesus blekner aldri
241 Der mange skal komme fra øst og fra vest
454 Ikke en spurv til jorden
0161 Å Gud, hør vår bønn
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
416 Alltid freidig når du går

18. søndag i treenighetstiden - 30. september - dåpsgudstjeneste kl. 13
487 Ingen er så trygg i fare
618 Fylt av glede over livets under
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder

19. søndag i treenighetstiden - 7. oktober
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
093 Det skjer et under i verden
331 Kom, kom og hør et gledens ord
748 Gjør det lille du kan
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
314 Løftene kan ikke svikte

20. søndag i treenighetstiden - 14. oktober - høymesse kl. 11
716 Gud, du er rik!
309 Jag kan icke räkna dem alle
057 Atterløysar, guddomsdrott!
0114 Dine løfter er mange
657 Vi bærer mange med oss
0151 Når jeg blant englers kor engang

20. søndag i treenighetstiden - 14. oktober - dåpsgudstjeneste kl. 13
487 Ingen er så trygg i fare
618 Fylt av glede over livets under
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder

21. søndag i treenighetstiden - 21. oktober
354 Milde Jesus, dine hender
943 Måne og sol, skyer og vind
- Takk min Gud, for hele meg
(nr. 131 i Barnesalmeboka)
725 Jeg folder mine hender små
871 La oss vandre i lyset

Bots- og bønnedag - 28. oktober
380 Jeg er rede til å bede
386 Langt bortom rømd som blånar
951 Kyrie eleison (Litaniet)
694 Kom, du Guds kjærleik, kom!

Allehelgensdag - 4. november
272 Hellig, hellig, hellig!
497 Jeg er i Herrens hender
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
244 Den store, hvite flokk å se
843 Eg veit i himmerik ei borg

24. søndag i treenighetstiden - 11. november
416 Alltid freidig når du går
093 Det skjer et under i verden
537 Guds kirkes grunnvoll ene
733 Noen må våke i verdens natt
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
757 Å, Gud, vårt vern i farne år

25. søndag i treenighetstiden - 18. november - høymesse kl. 11.00
770 Morgenens lysning ild på himlen kaster
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
862 Jeg er en seiler på livets hav (vers 1-3)
862 Jeg er en seiler på livets hav (vers 4-6)
479 Deg å få skode er sæla å nå
295 Vår Gud han er så fast en borg (vers 1-2)

 

25. søndag i treenighetstiden - 18. november - dåpsgudstjeneste kl. 13.00
354 Milde Jesus, dine hender
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
487 Ingen er så trygg i fare
295 Vår Gud han er så fast en borg (vers 1-2)

Domssøndag / Kristi kongedag - 25. november
253 Sions vekter hever røsten
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
259 Herre, når din time kommer
430 Kristus, konge, du regjerer