Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 

Salmer i gudstjenestene 2003 (kirkeåret 2002/03)

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".

Søndag  26. januar - 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

533 Kristne, la oss søke sammen
620 Vi samles til dåp
567 Som spede barnet drikk si mjølk
97 Jesus från Nasaret går här fram
430 Kristus, konge, du regjerer
138 Til Lammets måltid får vi gå
01 Gå, Sion, din Konge i møte

Søndag 2. februar - 4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

040a Herre Gud, ditt dyre navn og ære
047 Det er makt i de foldede hender
475 Tårnhøye bølger går langt ifra havn
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
658 Vårt alterbord er dekket
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

Søndag 9. februar - Vingårdssøndag

92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
613 Å, la din ånd nå med oss være
654 Usynlig er ditt rike
312 Lær meg å kjenne dine veie
485 Glede uten Gud ei finnes
259 Herre, når din time kommer
415 Du Far og Herre, du som rår

Søndag 16. februar - Såmannssøndag

572 Dette er dagen som Herren har gjort
555 Kom, ord fra Gud med ånd og liv
548 Gud, la oss i din kunnskap fremmes
525 Rop det ut med hjertets jubel
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
80 Du Ord frå alle æver, og evig Gud av Gud!

Søndag 23. februar - Kristi forklarelsesdag

301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!
0135 Sov godt, kjære lille, ligg rolig og stille.
034 Du spenner ut stjerneteltet til tak over kloden vår
104 Vi skal se deg, Herre Jesus, i din herlighet engang
479 Deg å få skode er sæla å nå
0161 Å Gud, hør vår bønn
863 Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt
103 I dager og år skal vi vente, med våkende sinn

Søndag 2. mars - Fastelavnssøndag

128 Se, vi går opp til Jerusalem
943 Måne og sol, skyer og vind
349 Lyset skinner over jord! Halleluja.
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
354 Milde Jesus, dine hender
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

Søndag 9. mars - 1. søndag i faste

941 Herre Jesus, du er vår fred. Kyrie eleison.
612 Kristus kom med vann og blod
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
930 Min sjel, lov Herren
113 Du er Guds Sønn, den sterke!
138 Til Lammets måltid får vi gå
468 Nærmere deg, min Gud

Søndag 16. mars - 2. søndag i faste

128 Se, vi går opp til Jerusalem
107 Den tro som Jesus favner (vers 1, 6-8)
0111 Vinden kjenner ingen grenser
518 Din rikssak, Jesus, være skal
951 Kyrie eleison
633 Som korn fra vide åkrer
514 Reis deg, Guds menighet!

Søndag 23. mars - Maria budskapsdag

272 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
487 Ingen er så trygg i fare
1 Folkefrelsar, til oss kom
010 Det finnes en dyrebar rose
118 Alle kilder bryter frem i glede
634 Lat kvar jordisk skapning teia
299 Nå la oss takke Gud

Søndag 30. mars - 4. søndag i faste

943 Måne og sol, skyer og vind
0134 Sov sødt, barnlille! Ligg rolig og stille!
0117 Fem små brød og to små fiskar
0161 Å Gud, hør vår bønn
873 Jeg er livets brød

Søndag 6. april - 5. søndag i faste

415 Du Far og Herre, du som rår
124 Klippe, du som brast for meg
336 Å, kor djup er Herrens nåde
062 För att du inte tog det gudomliga dig till en krona
0161 Å Gud, hør vår bønn
640 Vær velsignet, legem såret
150 O hode, høyt forhånet (vers 1-4)

Søndag 13. april - Palmesøndag

354 Milde Jesus, dine hender
135 Jesus, store seiervinner
867 Hosianna, Davids sønn!
301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge
951 Kyrie eleison
651 Du ber oss til ditt alterbord
156 Velsignet vær, o Jesus Krist

Torsdag 17. april - Skjærtorsdag

806 Så går en dag än från vår tid
814 O bli hos meg! Nå er det aftentid.
146 Såkorn som dør i jorden
143 Jesu disipler, la oss sammen minnes
951 Kyrie eleison
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
936 I dine hender, Herre Gud

Fredag 18. april - Langfredag

128 Se, vi går opp til Jerusalem
150 O hode, høyt forhånet
157 Når krossen underfull eg ser
951 Kyrie eleison
133 Han gikk den tunge veien

Søndag 20. april - Påskedag

182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen
156 Velsignet vær, o Jesus Krist
179 Jesus lever, graven brast!
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

Mandag 21. april - 2. påskedag: Gudstjeneste sammen med Fagerborg og Uranienborg menigheter i Fagerborg kirke.

Søndag  27. april - 1. søndag etter påske

184 Påskemorgen slukker sorgen
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
479 Deg å få skode er sæla å nå
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

Søndag 4. mai - 2. søndag etter påske
- høymesse kl. 11

190 Syng det ut med gleda
319 Min hyrding er vår Herre Gud
150 Å, vil du kjennes ved meg! (3. vers av O hode, høyt forhånet)
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
310 Vår Herre er ein hyrding god
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!

Søndag 4. mai -  2. søndag etter påske
- dåpsgudstjeneste kl. 13

194 Dine hender er fulle av blomster
353 Hvem er grunnen for min tro?
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

Søndag 11. mai - 3. søndag etter påske - konfirmasjon

0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
537 Guds kirkes grunnvoll ene
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
739 Gud signe vårt dyre fedreland

(vers 1, 6-7)

Søndag 18. mai - 4- søndag etter påske

763 Den blomstertid nå kommer
217 Vers 3: Himmelske trøster, din olje la flyte
208 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
415 Du Far og Herre, du som rår
710 Vi rekker våre hender frem
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor

Søndag 25. mai - 5. søndag etter påske

268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
047 Det er makt i de foldede hender
386 Langt bortom rømd som blånar
525 Rop det ut med hjertets jubel

Torsdag 29. mai - Kristi himmelfartsdag,

613 Å, la din Ånd nå med oss være
199 Om salighet og glede
274 Himlens konge vil vi prise
270 Store Gud, vi lover deg
633 Som korn fra vide åkrer
202 Lov Jesu namn og herredom

Søndag 1. juni - 6. søndag etter påske

14 Jeg løfter opp til Gud min sang
923 Du sender ut din Ånd, halleluja
698 Å leva, det er å elska
944 Den apostoliske trosbekjennelse
634 Lat kvar jordisk skapning teia
222 I all sin glans nu stråler solen

Søndag 8. juni - Pinsedag

620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
222 I all sin glans nu stråler solen
213 Kom sannhets Ånd, og vitne giv
591 Ånd fra himlen, kom med nåde
650 Jesus, livets sol og glede
219 Den signede dag, som nu vi ser
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:

Advent, jul og første del av åpenbaringstiden er ikke med, siden salmeoversikten først ble opprettet i slutten av januar 2003.

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-12. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 13. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret

 

Eller VELG DATO:
26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 17/4, 18/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/4, 29/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11

Søndag 15. juni - Treenighetssøndag (1. søndag etter pinse)

040A Herre Gud, ditt dyre navn og ære
272 Hellig, hellig, hellig!
0111 Vinden kjenner ingen grenser
034 Du spenner ut stjerneteltet
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
299 Nå la oss takke Gud

Søndag 22. juni - 2. søndag etter pinse

613 Å, la din Ånd nå med oss være
698 Å leva, det er å elska
444 Hos Gud er evig glede!
706 Til kjærleik Gud oss skapte
649 Du opnar, vår evige Fader
234 Jesus, du har bragt Guds rike

Søndag 29. juni - 3. søndag etter pinse

42 Å, drag oss ganske til deg hen [v.5-8 av Her kommer, Jesus, dine små]
244 Den store, hvite flokk, å se (v.1)
844 I himmelen, i himmelen
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
651 Du ber oss til ditt alterbord
863 Ja, engang mine øyne skal

Søndag 6. juli - 4. søndag etter pinse

487 Ingen er så trygg i fare
301 Lovsyng vår Herre
309 Jag kan icke räkna dem alla
319 Min hyrding er vår Herre Gud
649 Du opnar, vår evige Fader
525 Rop det ut med hjertets jubel

Søndag 13. juli - 5. søndag etter pinse

354 Milde Jesus, dine hender
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
698 Å leva, det er å elska
633 Som korn fra vide åkrer
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

Søndag 20. juli - 6. søndag etter pinse

514 Reis deg, Guds menighet!
618 Fylt av glede over livets under
316 Frå sola stig og strålar
681 Ei for å tjenes Herren kom
507 Våkn opp igjen, du ånd som brente
651 Du ber oss til ditt alterbord
529 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

Søndag 27. juli - 7. søndag etter pinse

269 Overmåte fullt av nåde
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
708 Gud, la vårt hovmod briste
415 Du Far og Herre, du som rår
657 Vi bærer mange med oss
537 Guds kirkes grunnvoll ene

Søndag 3. august - 8. søndag etter pinse

618 Fylt av glede over livets under
292 Store Gud, vi lover deg
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
719 Gud, du er rik! Din godhet er stor.
633 Som korn fra vide åkrer
299 Nå la oss takke Gud

Søndag 10. august - 9. søndag etter pinse

618 Fylt av glede over livets under
444 Hos Gud er evig glede!
552 Dype, stille, sterke, milde guddomsord
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
649 Du opnar, vår evige Fader
663 Du som veien er og livet

Søndag 17. august - 10. søndag etter pinse

613 Å, la din Ånd nå med oss være
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
878 Fader, du har skapt meg
717 Herre, jeg vil gjerne takke
651 Du ber oss til ditt alterbord
529 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

Søndag 24. august - 11. søndag etter pinse

727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
113 Du er Guds sønn, den sterke!
259 Herre når din time kommer
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
952 Vi ber om velsignelse (Fredslitaniet som forbønn)
657 Vi bærer mange med oss
80 Du Ord frå alle æver

Søndag 31. august - 12. søndag etter pinse

268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
423 Jesus, det eneste
633 Som korn fra vide åkrer
416 Alltid freidig når du går

Søndag 7. september - 13. søndag etter pinse

586 Lovsyng Herren! Han er nær
479 Deg å få skode er sæla å nå
386 Langt bortom rømd som blånar
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
638 Opp jublende sang!
379 For solglans over land og hav

Søndag 14. september - 14. søndag etter pinse

618 Fylt av glede over livets under
586 Lovsyng Herren! Han er nær
475 Tårnhøye bølger går langt ifra havn
642 Når vi deler det brød
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Søndag 21. september - 15. søndag etter pinse

299 Nå la oss takke Gud
716 Gud du er rik! Din godhet er stor
97 Jesus från Nasaret går här fram
733 Noen må våke i verdens natt
652 Vårt sinn er fylt av glede
415 Du Far og Herre, du som rår

Søndag 28. september - 16. søndag etter pinse

487 Ingen er så trygg i fare
719 Brød for verden lot du vokse
051 Gud, lær meg å se at hvor jeg går
877 Søk først Guds rike og hans rettferdighet
468 Nærmere deg, min Gud
484 Vær frimodig, redde hjerte

Søndag 5. oktober - 17. søndag etter pinse

202 Lov Jesu namn og herredom
415 Du Far og Herre, du som rår
591 Ånd fra himlen. kom med nåde
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus.
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

Søndag 12. oktober - 18. søndag etter pinse

586 Lovsyng Herren! Han er nær
 - Hvem har skapt alle blomstene
 - Her er mitt øre jeg fikk for å høre
354 Milde Jesus, dine hender
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

Søndag 19. oktober - 19. søndag etter pinse - høymesse kl. 11

505 Jesus skal rå så vidt sol femner vår jord
0111 Vinden kjenner ingen grenser
721 Alt liv er kalt frem på ditt skapende bud
711 Du viste oss veien til livet
652 Vårt sinn er fylt med glede
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!

Søndag 19. oktober - dåpsgudstjeneste kl. 13

301 Lovsyng vår Herre
354 Milde Jesus, dine hender
725 Jeg folder mine hender små
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Søndag 26. oktober - Bots- og bededag

272 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
383 Jesus, lær du meg å bede
951 Kyrie eleison (Litaniet)
537 Guds kirkes grunnvoll ene

Søndag 2. november - Allehelgensdag

261 O store Gud, vi lover deg
246 For alle helgner som til døden tro
244 Den store, hvite flokk, å se
247 Hen over jord et pilgrimstog
261 O store Gud, vi lover deg

Søndag 9. november - 22. søndag etter pinse

0134 Sov sødt, barnlille! Lig rolig og stille!
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
505 Jesus skal rå så vidt som sol femner ...
642 Når vi deler det brød som du oss gir
525 Rop det ut med hjertets jubel

Søndag 16. november - 23. søndag etter pinse

354 Milde Jesus, dine hender
386 Langt bortom rømd som blånar
721 Alt liv er kalt frem på ditt skapende bud
709 Har vi sten i våre hender når vi møter den som falt?
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
0111 Vinden kjenner ingen grenser, Ånden blåser over jord

Søndag 23. november - Siste søndag i kirkeåret

331 Kom, kom og hør et gledens ord
618 Fylt av glede over livets under
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
346 Han tek ikkje glansen av livet
332 Så vide om land
844 I himmelen, i himmelen
423 Jesus, det eneste, helligste reneste
Til toppen