Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 
 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2007/2008

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".

 

1.søndag i advent - 2. des. 2007
26 Nå tenner vi det første lys
093 Det skjer et under i verden
389 Vær meg nær, å Gud
725 Jeg folder mine hender små
- Hurra for deg [Frogner kirke 100 år]
 
2. søndag i advent - 9. des. 2007
537 Guds kirkes grunnvoll ene
3 Å kom, å kom, Immanuel
416 Alltid freidig når du går
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
80 Du Ord frå alle æver

 

3. søndag i advent - 16. des. 2007
02 Tenn lys! (vers 1-3)
19 Kom, konge, kom i morgenglans
12 Rydd vei for Herrens komme
378 Da Jesus satte sjelen fri
634 Lat kvar jordisk skapning teia
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!

 

4. søndag i advent - 23. des. 2007
01 Gå, Sion, din konge i møte
26 Nå tenner vi det første lys
426 Med Jesus fram i dei beste åra
02 Tenn lys!
03 Den store stjerna som steig i aust
45 Mitt hjerte alltid vanker
07 Nå tennes tusen julelys
 
Julaften - 24. des. 2007 - kl. 14. og 16
29 Et barn er født i Betlehem
42 Her kommer, Jesus, dine små
54 Glade jul, hellige jul!
49 Å, kom nå med lovsang
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden
 
Juledag - 25. des. 2007
57 Kim alle klokker
31 Jeg synger julekvad
49 Å, kom nå med lovsang
38 Det hev ei rose sprunge
54 Glade jul, hellige jul!
45 Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-3 og 8)
56 Deilig er jorden
 
2. juledag - 26. des. 2007
50 Høyr kor englar syng frå sky
010 Det finnes en dyrebar rose
71 Vi ser deg, Herre Jesus
80 Du Ord frå alle æver
64 En krybbe var vuggen
70 Det lyser i stille grender
 
Søndag etter jul - 30. des. 2007
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Frogner og Bygdøy.
 
Nyttårsdag - 1. jan. 2008
81 I Jesu navn skal all vår gjerning skje
84 Saligheten er oss nær
423 Jesus, det eneste
63 No koma Guds englar
710 Vi rekker våre hender frem
040a Herre Gud, ditt dyre navn og ære
 
Kristi åpenbaringsdag - 6. jan. 2008
93 Deilig er den himmel blå
871 La oss vandre i lyset (vers 1)
3 Å kom, å kom, Immanuel
777 I østen stiger solen opp
346 Han tek ikkje glansen av livet
084 Styr du min vandring, Frelser så kjær
01 Gå, Sion, din konge i møte
 
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 13. jan. 2008
695 Herre, jeg hjertelig ønsker
698 Å leva, det er å elska
330 Guds Sønn har gjort meg fri
415 Du Far og Herre, du som rår
0161 Å Gud, hør vår bønn
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
308 Alt står i Guds faderhånd
 
Såmannssøndagen - 20. jan. 2008
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
0134 Sov sødt, barnlille!
549 Guds ord, det er vårt arvegods
567 Som spede barnet drikk si mjølk
525 Rop det ut med hjertets jubel
952 Vi ber om velsignelse
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
80 Du Ord frå alle æver
 
Kristi forklarelsesdag - 27. jan. 2008
272 Hellig, hellig, hellig!
479 Deg å få skode er sæla å nå
269 Overmåte fullt av nåde
103 I dager og år skal vi vente
0161 Å Gud, hør vår bønn
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
 
Fastelavnssøndag (søndag før faste) - 3. febr. 2008
416 Alltid freidig når du går
663 Du som veien er og livet
312 Lær meg å kjenne dine veie
460 Velt alle dine veier (vers 1-4)
497 Jeg er i Herrens hender
858 Å, hvor salig å få vandre
 
1. søndag i faste - 10. febr. 2008
 - Han la, han la i min munn en ny sang
354 Milde Jesus, dine hender
133 Han gikk den tunge veien
389 Vær meg nær, å Gud
725 Jeg folder mine hender små
128 Se, vi går opp til Jerusalem
 
2. søndag i faste - 17. febr. 2008
415 Du Far og Herre, du som rår
354 Milde Jesus, dine hender
402 Opna hjartans dør
091 Takk at du tok mine byrder
951 Kyrie eleison (Litaniet)
651 Du ber oss til ditt alterbord
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
 
3. søndag i faste - 24. febr. 2008
292 Store Gud, vi lover deg
487 Ingen er så trygg i fare
295 Vår Gud han er så fast en borg
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
951 Kyrie eleison (Litaniet)
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
430 Kristus, konge, du regjerer
 
4. søndag i faste - 2. mars 2008
128 Se, vi går opp til Jerusalem
354 Milde Jesus, dine hender
0111 Vinden kjenner ingen grenser
0106 Vi er et folk på vandring
951 Kyrie eleison (Litaniet)
658 Vårt alterbord er dekket
479 Deg å få skode er sæla å nå
 
Maria budskapsdag - 9. mars 2008
01 Gå, Sion, din konge i møte
093 Det skjer et under i verden
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
119 Vi synger med Maria vår store glede ut
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
 
Palmesøndag - 16. mars 2008
247 Hen over jord et pilgrimstog
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
867 Hosianna, Davids sønn!
259 Herre, når din time kommer
951 Kyrie eleison (Litaniet)
138 Til Lammets måltid får vi gå
249 Solrenning sæle, som stiller all lengsel
 
Skjærtorsdag - 20. mars 2008
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
640 Vær velsignet, legem såret
146 Såkorn som dør i jorden
128 Se, vi går opp til Jerusalem
951 Kyrie eleison (Litaniet)
138 Til Lammets måltid får vi gå
 
Langfredag - 21. mars 2008
158 Naglet til et kors på jorden (vers 1-5)
150 O hode, høyt forhånet (vers 1-3, 4-6, 7)
059 Dyraste Jesus, deg vil eg elska
951 Kyrie eleison (Litaniet)
161 Hill deg, Frelser og forsoner!
 
Påskedag - 23. mars 2008
182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
179 Jesus lever, graven brast!
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
 
1. søndag etter påske - 30. mars 2008
307 Til himlene rekker din miskunnshet, Gud
618 Fylt av glede over livets under
309 Jag kan icke räkna dem alla
185 Stå opp, min sjel, i morgengry
0111 Vinden kjenner ingen grenser
638 Opp, jublende sang!
 
2. søndag etter påske - 6. april 2008
224 Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor!
612 Kristus kom med vann og blod
055 Som når et barn kommer hjem om kvelden
319 Min hyrding er vår Herre Gud
195 Livet vant, dets navn er Jesus
189 Å salige stund uten like
 
3. søndag etter påske - 13. april 2008
570 Syng for Herren, hele verden!
542 Guds menighet er jordens største under!
190 Syng det ut med gleda
100 Han stod med strålekransen
649 Du opnar, vår evige Fader
156 Velsignet vær, o Jesus Krist
 
4 søndag etter påske - 20. april 2008
943 Måne og sol, skyer og vind
487 Ingen er så trygg i fare
416 Alltid freidig når du går
871 La oss vandre i lyset
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
765 No livnar det i lundar (vers 1-2, 11-12)
 
5. søndag etter påske - 27. april 2008
311 Himmelske Fader, herleg utan like
335 O Jesus, åpne du mitt øye
450 Be for oss, o Krist
308 Alt står i Guds faderhånd
710 Vi rekker våre hender frem
596 I dine hender, Fader blid
 
Kristi himmelfartsdag - 1. mai 2008
223 Kjærlighet er lysets kilde
202 Lov Jesu namn og herredom
200 Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå
222 I all sin glans nu stråler solen
205 Herre, jeg ser på bergets topp
219 Den signede dag, som nu vi ser
 
6. søndag etter påske - 4. mai 2008
272 Hellig, helllig, hellig!
618 Fylt av glede over livets under
537 Guds kirkes grunnvoll ene
423 Jesus, det eneste, helligste, reneste
334 Jeg så ham som barn med det solrike øye
863 Ja, engang mine øyne skal
 
Pinsedag - 11. mai 2008
219 Den signede dag, som nu vi ser
221 Apostlene satt i Jerusalem
512 Nå lovsyng Herrens navn
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
222 I all sin glans nu stråler solen
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

Treenighetssøndag - 18. mai 2008
740 Fagert er landet (vers 1, 4-5)
354 Milde Jesus, dine hender
272 Hellig, hellig, hellig!
234 Jesus, du har brakt Guds rike
649 Du opnar, vår evige Fader
739 Gud signe vårt dyre fedreland (vers 1-2, 6-7)
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-13. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 14. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret


Eller VELG DATO:
2/12-2007, 9/12, 16/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12, 1/1-2008, 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 2/3, 9/3, 16/3, 20/3, 21/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 1/5, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 

2. søndag etter pinse - 25. mai 2008
0127 Nå er det morgen. tåkene letter
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
312 Lær meg å kjenne dine veie
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
952 Vi ber om velsignelse
638 Opp, jublende sang!
716 Gud, du er rik!

3. søndag etter pinse - 1. juni 2008
524 Gi dem mitt ord! Slik taler Gud til oss.
503 Barna kom til Jesus. Mange trengte på.
549 Guds ord, det er vårt arvegods
487 Ingen er så trygg i fare
341 Sjå, han gjeng inn til syndig mann!
638 Opp, jublende sang!
605 Å, salig den Guds ord har hørt

4. søndag etter pinse - 8. juni 2008
766 I denne fagre sumarstid
415 Du Far og Herre, du som rår
331 Kom, kom og hør et gledens ord
332 Så vide om land som sol mon gå
0261 Jesus, det eneste
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

5. søndag etter pinse - 15. juni 2008 kl. 11 (høymesse)
763 Den blomstertid nå kommer
709 Har vi sten i våre hender
710 Vi rekker våre hender frem
091 Takk at du tok mine byrder
064 Jeg vil prise min gjenløser
363 Å, om min lovsang kunne lyde

5. søndag etter pinse - 15. juni 2008 kl. 13 (dåpsgudstjeneste)
487 Ingen er så trygg i fare
618 Fylt av glede over livets under
416 Alltid freidig når du går

6. søndag etter pinse - 22. juni 2008
430 Kristus, konge, du regjerer
487 Ingen er så trygg i fare
669 Kjærlighet fra Gud
537 Guds kirkes grunnvoll ene
952 Vi ber om velsignelse
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v. 1, 7)

7. søndag etter pinse - 29. juni 2008
740 Fagert er landet (v. 1, 5)
047 Det er makt i de foldede hender
265 Gladelig vil vi halleluja kvede
402 Opna hjartans dør
138 Til Lammets måltid får vi gå
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

8. søndag etter pinse - 6. juli 2008
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
354 Milde Jesus, dine hender
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor.
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

9. søndag etter pinse - 13. juli 2008
777 I østen stiger solen opp
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
498 Trua ser dei kvite marker
555 Kom, ord fra Gud med ånd og liv
554 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
525 Rop det ut med hjertets jubel
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor,

10. søndag etter pinse - 20. juli 2008
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
628 Gud, når du til regnskap kaller meg
718 Kjære Gud, når eg bed
715 Himmelske Far, du har skapt oss
641 Jesus, din søte forening å smake
416 Alltid freidig når du går

11. søndag etter pinse - 27. juli 2008
589 Herre, samle nå oss alle
618 Fylt av glede over livets under
523 Løftet i Guds ord vi kjenner
331 Kom, kom og hør et gledens ord
418 Med Jesus vil eg fara
663 Du som veien er og livet
041 Himlen blåner for vårt øye

12. søndag etter pinse - 3. august 2008
780 Syng i stille morgonstunder
618 Fylt av glede over livets under
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
332 Så vide om land som sol mon gå
415 Du Far og Herre, du som rår
634 Lat kvar jordisk skapning teia
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

13. søndag etter pinse - 10. august 2008
570 Syng for Herren, hele verden!
618 Fylt av glede over livets under (vers 1-3 og 4-6)
97 Jesus från Nasaret går här fram
710 Vi rekker våre hender frem
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
529 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

14. søndag etter pinse - 17. august 2008
715 Himmelske Far, du har skapt oss
618 Fylt av glede over livets under
710 Vi rekker våre hender frem
707 Da jeg trengte en neste
657 Vi bærer mange med oss
844 I himmelen, i himmelen
716 Gud, du er rik!

15. søndag etter pinse - 24. august 2008
788 Nå stiger sol av hav igjen
503 Barna kom til Jesus
748 Gjør det lille du kan
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
335 O Jesus, åpne du mitt øye
853 O kristelighet!
041 Himlen blåner for vårt øye

16. søndag etter pinse - 31. august 2008
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
093 Det skjer et under i verden
303 Sørg du for meg, Fader kjær
479 Deg å få skode er sæla å nå
0106 Vi er et folk på vandring
596 I dine hender, Fader blid

17. søndag etter pinse - 7. september 2008
0127 Nå er det morgen
354 Milde Jesus, dine hender
331 Kom, kom og hør et gledens ord
195 Livet vant, dets navn er Jesus
0161 Å Gud, hør vår bønn
642 Når vi deler det brød som du oss gir
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

18. søndag etter pinse - 14. september 2008
029 Kom regn fra det høye
487 Ingen er så trygg i fare
179 Jesus lever, graven brast!
480 Jesus, Jesus, ham alene
330 Guds Sønn har gjort meg fri
844 I himmelen, i himmelen
091 Takk at du tok mine byrder

19. søndag etter pinse - 21. september 2008
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
479 Deg å få skode er sæla å nå
0161 Å Gud, hør vår bønn
416 Alltid freidig når du går

20. søndag etter pinse - 28. september 2008
777 I østen stiger solen opp
618 Fylt av glede over livets under
454 Ikke en spurv til jorden
034 Du spenner ut stjerneteltet
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
80 Du Ord frå alle æver, og evig Gud av Gud!

21. søndag etter pinse - 5. oktober 2008 kl 11 (høymesse)
040a Herre Gud, ditt dyre navn og ære
537 Guds kirkes grunnvoll ene
617 Her kjem me, Jesus, på ditt ord
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
860 Å salige dag som i håpet vi venter
863 Ja, engang mine øyne skal

 

21. søndag etter pinse - 5. oktober 2008 kl. 13 (dåpsgudstjeneste)
354 Milde Jesus, dine hender
618 Fylt av glede over livets under

 

22. søndag etter pinse -12. oktober 2008
487 Ingen er så trygg i fare
943 Måne og sol, skyer og vind
725 Jeg folder mine hender små
285 Den prektig kledde sommerfugl
871 La oss vandre i lyset

23. søndag etter pinse -19. oktober 2008
272 Hellig, hellig, hellig!
0111 Vinden kjenner ingen grenser
335 O Jesus, åpne du mitt øye
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
0161 Å Gud, hør vår bønn
657 Vi bærer mange med oss
537 Guds kirkes grunnvoll ene

Bots- og bededag -26. oktober 2008 kl. 11
710 Vi rekker våre hender frem
269 Overmåte fullt av nåde
951 Litaniet (Kyrie eleison)
624 Dyp av nåde er hos deg
733 Noen må våke i verdens natt

Bots- og bededag - 26. oktober 2008 kl. 13 (dåpsgudstjeneste)
487 Ingen er så trygg i fare
618 Fylt av glede over livets under
416 Alltid freidig når du går

Allehelgensdag -2. november 2008
272 Hellig, hellig, hellig!
244 Den store, hvite flokk, å se
247 Hen over jord et pilgrimstog
844 I himmelen, i himmelen
843 Eg veit i himmerik ei borg
816 Bred dina vida vingar

26. søndag etter pinse - 9. november 2008
- 1 Nå bryter solen fram bak en sky
2982 Kyrie
3002 Gloria
618 Fylt av glede over livets under
1333 Morgendagens søsken
389 Vær meg nær, å Gud
725 Jeg folder mine hender små

1 Fra KFUK/KFUMs "Treklang"

2 Nr. i "Barnesalmeboka"

3 Nr. i "Forslag til ny salmebok"


27. søndag etter pinse - 16. november 2008
572 Dette er dagen som Herren har gjort
535 Vidunderligst av alt på jord
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
542 Guds menighet er jordens største under
0121 Pris være Gud
863 Ja, engang mine øyne skal

Siste søndag i kirkeåret - 23. november 2008 kl. 11
253 Sions vekter hever røsten
415 Du Far og Herre, du som rår
259 Herre, når din time kommer
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

 

Siste søndag i kirkeåret - 23. november 2008 kl. 13 (dåpsgudstjeneste)
618 Fylt av glede over livets under
487 Ingen er så trygg i fare
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære