Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 
 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2003-2004

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".


1. søndag i advent -  30. november 2003

5 Gjør døren høy, gjør porten vid!
26 Nå tenner vi det første lys
12 Rydd vei for Herrens komme
- Kristne, kom i morgenlyset (nydiktet salme av Eyvind Skeie i 2003, mel. 234: Jesus, du har bragt Guds rike)
657 Vi bærer mange med oss
010 Det finnes en dyrebar rose

2. søndag i advent -  7. desember 2003

26 Nå tenner vi det første lys, v. 1-2
42 [Her kommer, Jesus, dine små] Vers 5-8: Å, drag oss ganske til deg hen
301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge
14 Jeg løfter opp til Gud min sang, v. 1-2
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
12 Rydd vei for Herrens komme

3. søndag i advent - 14. des. 2003 - høymesse kl. 11

12 Rydd vei for Herrens komme
19 Kom, konge, kom i morgenglans
3 Å kom, å kom, Immanuel
80 Du Ord frå alle æver
634 Lat kvar jordisk skapning teia
15 Våk opp, du som sover, vers 1, 4, 5

Søndag 14. des. 2003 - dåpsgudstjeneste kl. 13

5 Gjør døren høy, gjør porten vid!
Vers 1-2, 7-8
354 Milde Jesus, dine hender
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
42 [Her kommer, Jesus, dine små] Vers 6-8: La verden ei med all sin makt

4. søndag i advent - 21. desember 2003

525 Rop det ut med hjertets jubel
695 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
479 Deg å få skode er sæla å nå
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
14 Jeg løfter opp til Gud min sang, vers 1-3 og 5-6
Til toppen

Julaften - 24. desember 2003, kl. 14 og kl. 16

29 Et barn er født i Betlehem
42 Her kommer, Jesus, dine små
54 Glade jul, hellige jul!
50 Høyr kor englar syng frå sky
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Juledag - 25. desember 2003

57 Kim, alle klokker
31 Jeg synger julekvad
38 Det hev ei rose sprunge
47 En frelser er oss født i dag
45 Mitt hjerte alltid vanker, vers 1-3 og 7-8
59 Fra fjord og fjære
49 Å, kom nå med lovsang

2. juledag - 26. desember 2003

68 Nå vandrer fra hver en verdens krok
64 En krybbe var vuggen
408 Jesus, åpne du mitt øre
72 Bryt ut i sang!
941 Herre Jesus, du er vår fred - Kyrie eleison
45 Mitt hjerte alltid vanker
80 Du Ord frå alle æver

Søndag etter jul - 28. desember 2003

52 Det kimer nå til julefest
591 Ånd fra himlen, kom med nåde
53 Barn Jesus i en krybbe lå
38 Det hev ei rose sprunge
66 Gud sin egen sønn oss gav
50 Høyr kor englar syng frå sky

Kristi åpenbaringsdag - søndag 4. januar 2004

42 Her kommer, Jesus, dine små
249 Solrenning sæle, som stiller all lengsel
71 Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små.
98 Kristus er verdens lys
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
93 Deilig er den himmel blå
Til toppen

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
- 11. januar 2004

92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
923 Du sender ut din Ånd, halleluja
292 Store Gud, vi lover deg
97 Jesus från Nasaret går här fram
634 Lat kvar jordisk skapning teia
430 Kristus konge, du regjerer

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 18. januar

773 Nå rinner solen opp av østerlide (v. 1-3)
352 Jeg er tegnet i Guds hånd
370 Hvert et lys i livets natt
710 Vi rekker våre hender frem
711 Du viste oss veien til livet
339 Jesus Krist, du nådens kjelda
195 Livet vant, dets navn er Jesus

3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 25. januar

301 Lovsyng vår Herre
618 Fylt av glede over livets under
695 Herre, jeg hjertelig ønsker
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
505 Jesus skal rå så vidt som sol
658 Vårt alterbord er dekket
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

 

Vingårdssøndag - 1. februar

430 Kristus, konge, du regjerer
263 Alene Gud i himmerik
423 Jesus, det eneste, helligste, reneste
416 Alltid freidig når du går
146 Såkorn som dør i jorden
537 Guds kirkes grunnvoll ene

 

Såmannssøndag - 8. februar

268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
270 Store Gud, vi lover deg
146 Såkorn som dør i jorden
0114 Dine løfter er mange
138 Til Lammets måltid får vi gå
494 Å, for djup i Jesu kjærleik

 

Kristi forklarelsesdag - 15. februar

618 Fylt av glede over livets under
770 Morgenens lysning ild på himlen kaster
99 Herligste Jesus, alle herrers Herre
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
091 Takk at du tok mine byrder
299 Nå la oss takke Gud
Til toppen

Fastelavnssøndag - 22. februar

782 Når dagen atter sender
0134 Sov sødt, barnlille!
309 Jag kan icke räkna dem alla
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
463 Sorgen og gleden de vandre til hope
(v. 1-6), synges på melodi 440
0161 Å Gud, hør vår bønn
596 I dine hender, Fader blid

 

Askeonsdag - 25. februar

128 Se, vi går opp til Jerusalem
816 Bred dina vida vingar
951 Kyrie eleison
634 Lat kvar jordisk skapning teia
936 I dine hender, Herre Gud

 

1. søndag i faste - 29. februar

618 Fylt av glede over livets under
(vers 1-3, 4-6)
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
128 Se, vi går opp til Jerusalem
308 Alt står i Guds faderhånd
451 Hjelp meg, Herre Krist, å strida
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
479 Deg å få skode er sæla å nå

2. søndag i faste - 7. mars

612 Kristus kom med vann og blod
(vers 1, 2, 5)
038 Havets dyp og fjellets tyngde
269 Overmåte fullt av nåde
733 Noen må våke i verdens natt
952 Vi ber om velsignelse
657 Vi bærer mange med oss
415 Du Far og Herre, du som rår

3. søndag i faste - 14. mars

301 Lovsyng vår Herre
487 Ingen er så trygg i fare
281 Takk, gode Gud, for alle ting

 

4. søndag i faste - 21. mars

725 Jeg folder mine hender små
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
335 O Jesus, åpne du mitt øye
040b Herre Gud, ditt dyre navn og ære
(v.1-7 fra 040b, v.8 fra 040a)
951 Kyrie eleison
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 

Maria budskapsdag - 28. mars

119 Vi synger med Maria vår store glede ut
3 Å kom, å kom, Immanuel
12 Rydd vei for Herrens komme
15 Våkn opp, du som sover
952 Vi ber om velsignelse
634 Lat kvar jordisk skapning teia
118 Alle kilder bryter frem i glede
Til toppen

Palmesøndag - 4. april

301 Lovsyng vår Herre
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
135 Jesus, store seiervinner
01 Gå, Sion, din konge i møte
128 Se, vi går opp til Jerusalem
146 Såkorn som dør i jorden

 

Skjærtorsdag - 8. april (kl. 19.00)

806 Så går en dag än från vår tid
139 Sion, pris din saliggjører, vers 1-4
139 Sion, pris din saliggjører, vers 5-7
138 Til Lammets måltid får vi gå

 

Langfredag - 9. april

150 O hode, høyt forhånet
161 Hill deg, Frelser og forsoner! (vers 1-3, 8)
951 Kyrie eleison
156 Velsignet vær, o Jesus Krist

 

Påskedag - 11. april

182 Krist stod opp av døde
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
184 Påskemorgen slukker sorgen
187 Deg være ære
179 Jesus lever, graven brast!
172 Som den gylne sol frembryter (vers 1-2)
195 Livet vant, dets navn er Jesus
189 Å salige stund uten like
Til toppen

1. søndag etter påske - 18. april

586 Lovsyng Herren! Han er nær!
191 Han er oppstanden. Halleluja!
195 Livet vant, dets navn er Jesus
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

 

2. søndag etter påske - 25. april

570 Syng for Herren, hele verden!
319 Min hyrding er vår Herre Gud
651 Du ber oss til ditt alterbord
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

3. søndag etter påske - 2. mai

415 Du Far og Herre, du som rår
763 Den blomstertid nå kommer
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
184 Påskemorgen slukker sorgen (v.1-3)
146 Såkorn som dør i jorden
195 Livet vant, dets navn er Jesus
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-12. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 13. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret

 

Eller VELG DATO:
30/11-2003, 7/12, 14/12, 21/12, 24/12, 25/12, 26/12, 28/12, 4/1-2004, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 25/2, 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 8/4, 9/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 20/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11-04

 


4. søndag etter påske - 9. mai 2004

040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v. 1 og 6-7)

 

5. søndag etter påske - 16. mai

765 No livnar det i lundar (v. 1-2, 11-12)
354 Milde Jesus, dine hender
740 Fagert er landet du oss gav
703 Guds Sønn steg ned å tjene
047 Det er makt i de foldede hender
652 Vårt sinn er fylt med glede
739 Gud signe vårt dyre fedreland (v.6-7)

Kristi himmelfartsdag - 20. mai

620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
203 Gud har fra evighet oss givet
199 Om salighet og glede
658 Vårt alterbord er dekket
430 Kristus, konge, du regjerer

6. søndag etter påske - 23. mai

0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
354 Milde Jesus, dine hender
533 Kristne, la oss søke sammen
219 Den signede dag, som nu vi ser
843 Eg veit i himmerik ei borg
379 For solglans over land og hav

Pinsedag - 30. mai

222 I all sin glans nu stråler solen
923 Du sender ut din Ånd, halleluja
221 Apostlene satt i Jerusalem
219 Den signede dag, som vi nu ser (v.1)
0111 Vinden kjenner ingen grenser
234 Jesus, du har bragt Guds rike
223 Kjærlighet er lysets kilde

 

Treenighetssøndag
- 1. søndag etter pinse - 6. juni

620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
518 Din rikssak, Jesus, være skal
270 Store Gud, vi lover deg
634 Lat kvar jordisk skapning teia
763 Den blomstertid nå kommer
Til toppen

2. søndag etter pinse - 13. juni

0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
0134 Sov sødt, barnlille! Ligg rolig og stille!
463 Sorgen og gleden de vandrer til hope
249 Solrenning sæle, som stiller all lengsel
479 Deg å få skode er sæla å nå

3. søndag etter pinse - 20. juni

295 Vår Gud han er så fast en borg
306 Gud som har oss alle kjær
12 Rydd vei for Herrens komme
417 Mer hellighet gi meg
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
686 Herre, du kalte disipler

4. søndag etter pinse - 27. juni

468 Nærmere deg, min Gud
618 Fylt av glede over livets under
331 Kom, kom og hør et gledens ord
332 Så vide om land som sol mon gå
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
479 Deg å få skode er sæla å nå

5. søndag etter pinse - 4. juli

373 Å, var min sjel av takk så full
487 Ingen er så trygg i fare (v. 1-3)
337 Herre Jesus, gode hyrde
537 Guds kirkes grunnvoll ene
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
740 Fagert er landet du oss gav (v.1+5)

6. søndag etter pinse - 11. juli

312 Lær meg å kjenne dine veier
554 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
552 Dype, stille, sterke, milde guddomsord
716 Gud, du er rik!
710 Vi rekker våre hender frem
375 Vi stemmer i en frydesang

7. søndag etter pinse - 18. juli

695 Herre, jeg hjertelig ønsker
612 Kristus kom med vann og blod
208 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
312 Lær meg å kjenne dine veie
0106 Vi er et folk på vandring
952 Forbønn - fredsbønn
373 Å, var min sjel av takk så full

8. søndag etter pinse - 25. juli

489 Kjære Guds barn, ver utan sorg!
699 Som du dømer, fær du dom
567 Som spede barnet drikk si mjølk
0106 Vi er et folk på vandring
138 Til Lammets måltid får vi gå
719 Brød for verden lot du vokse
733 Noen må våke i verdens natt
Til toppen

9. søndag etter pinse - 1. august

570 Syng for Herren, hele verden!
487 Ingen er så trygg i fare (v. 1-3)
352 Jeg er tegnet i Guds hånd
227 Det skal ei skje ved kraft og makt
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
346 Han tek ikkje glansen av livet

 

10. søndag etter pinse - 8. august

270 Store Gud, vi lover deg
725 Min sjel, min sjel, lov Herren (v. 1-4)
331 Kom, kom og hør et gledens ord
716 Gud, du er rik!
710 Vi rekker våre hender frem
195 Livet vant, dets navn er Jesus

11. søndag etter pinse - 15. august

0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
406 Far, verden, far vel!
416 Alltid freidig når du går
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
952 Vi ber om velsignelse (fredslitaniet)
449 Ren og rettferdig, himmelen verdig
415 Du Far og Herre, du som rår

12. søndag etter pinse - 22. august

632 Kristus, du er alt mitt håp!
0104 Sov, du lille, sov nå godt
377 Kven kan seia ut den glede
335 O Jesus, åpne du mitt øye
336 Å, kor djup er Herrens nåde
423 Jesus, det eneste
750 Eg har ei teneste stor for Gud¨

13. søndag etter pinse - 29. august

0127 Nå er det morgen
354 Milde Jesus, dine hender
319 Min hyrding er vår Herre Gud
402 Opna hjartans dør vidare enn før
408 Jesus, åpne du mitt øre
638 Opp, jublende sang!
308 Alt står i Guds faderhånd

14. søndag etter pinse - 5. september

379 For solglans over land og hav
0111 Vinden kjenner ingen grenser
711 Du viste oss veien til livet
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
657 Vi bærer mange med oss
80 Du Ord frå alle æver

15. søndag etter pinse - 12. september

570 Syng for Herren, hele verden!
663 Du som veien er og livet (vers 1)
202 Lov Jesu namn og herredom
589 Herre, samle nå oss alle
537 Guds kirkes grunnvoll ene
844 I himmelen, i himmelen
308 Alt står i Guds faderhånd
0230 Syng lovsang, hele jorden
Til toppen

16. søndag etter pinse - 19. september

777 I østen stiger solen opp
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
757 Å, Gud, vårt vern i farne år
480 Jesus, Jesus, ham alene
642 Når vi deler det brød som du oss gir
479 Deg å få skode er sæla å nå

 

17. søndag etter pinse - 26. september

040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
863 Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt
487 Ingen er så trygg i fare
449 Ren og rettferdig, himmelen verdig
634 Lat kvar jordisk skapning teia
444 Hos Gud er evig glede

 

18. søndag etter pinse - 3. oktober

586 Lovsyng Herren! Han er nær!
354 Milde Jesus, dine hender
460 Velt alle dine veier (v. 1-4)
3 Å kom, å kom, Immanuel
378 Da Jesus satte sjelen fri
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
416 Alltid freidig, når du går

 

19. søndag etter pinse - 10. oktober

586 Lovsyng Herren! Han er nær!
 - Hvem har skapt alle blomstene
 - Her er mitt øre
0161 Å Gud, hør vår bønn (omkved ved forbønn)
871 La oss vandre i lyset

 

20. søndag etter pinse - 17. oktober

320 Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud
487 Ingen er så trygg i fare
094 Du som favner alle slekter
331 Kom, kom og hør et gledens ord
651 Du ber oss til ditt alterbord
494 Å, for djup i Jesu kjærleik

 

21. søndag etter pinse - 24. oktober

533 Kristne, la oss søke sammen
619 La barna komme til meg
87 Pris vår Gud og Herre stor
034 Du spenner ut stjerneteltet
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
642 Når vi deler det brød som du oss gir
715 Himmelske Far, du har skapt oss
Til toppen

Bots- og bededag - 31. oktober

396 Jeg råde vil alle i ungdommens dager
931 I dag, om du får høre Guds røst
951 Kyrie eleison
047 Det er makt i de foldede hender

 

Allehelgensdag - 7. november

272 Hellig, hellig, hellig!
249 Solrenning sæle, som stiller all lengsel
0149 Jerusalem, Jerusalem
844 I himmelen, i himmelen
863 Ja, engang mine øyne skal

 

24. søndag etter pinse - 14. november

525 Rop det ut med hjertets jubel
698 Å leva, det er å elska
386 Langt bortom rømd som blånar
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
657 Vi bærer mange med oss
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 

Siste søndag i kirkeåret - 21. nov. 2004

12 Rydd vei for Herrens komme
217 Ånd over ånder
415 Du Far og Herre, du som rår
253 Sions vekter hever røsten
493 Ein fin liten blome
444 Hos Gud er evig glede
Til toppen