Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2017/18 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013".
(Forbehold om forandringer)


Domssøndag / Kristi kongedag - 25. november 2018

318  Himmelske Fader, herleg utan like!
419  Med Jesus vil eg fara
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
360  Jesus, du har brakt Guds rike
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
607  Vær velsignet, legem såret
510  Herre, når din time kommer

 


26. søndag i treenighetstiden - 18. november 2018

309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
591  Det skjer et under i verden
422  Jesus, det eneste, helligste reneste navn
665  Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
854  No stig vår song

 


25. søndag i treenighetstiden - 11. november 2018

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
488  Ingen er så trygg i fare
461  Tårnhøye bølger går
489  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
612  Vårt sinn er fylt med glede
895  Ja, engang mine øyne skal
 

 


Allehelgensdag - 4. november 2018

282  Himlens konge vil vi prise
494  Jeg er i Herrens hender
271  Solrenning sæle, som stiller all lengsel
832  Jeg synger meg en blå, blå salme
883  I himmelen, i himmelen
890  Å, hvor salig å få vandre

 


Bots- og bønnedag - 28. oktober 2018

548  Jesus, Frelser, vi er her
417  Mer hellighet gi meg
980  Kyrie eleison (Litaniet)
345  Å, kor djup er Herrens nåde

 


22. søndag i treenighetstiden - 21. oktober 2018

547  Syng for Herren, hele verden!
590  En stor og maktig gave
240  Måne og sol, skyer og vind
766  Herre, din jord bærer mat nok til alle
731  Jeg folder mine hender små
431  La oss vandre i lyset
 

 


21. søndag i treenighetstiden - 14. oktober 2018

715  Gud du er rik! Din godhet er stor
593  Her e det et lite barn som kommer
738  Noen må våke i verdens natt
882  Eg veit i himmerik ei borg
617  Vårt alterbord er dekket
854  No stig vår song
 

 


20. søndag i treenighetstiden - 7. oktober 2018

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
589  Sov, du lille, sov nå godt
651  Kjærlighet fra Gud springer like ut
655  Guds godhet sang i sinnet
527  Kristne, la oss søke sammen
666  Å leva, det er å elska
 

 


19. søndag i treenighetstiden - 30. september 2018

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
586  Fylt av glede over livets under
670  Til kjærleik Gud oss skapte (vers 1-4)
670  Til kjærleik Gud oss skapte (vers 5-8)
240  Måne og sol, skyer og vind
982  Vi ber om velsignelse (Fredslitaniet)
615  Vi bærer mange med oss
319  Lær meg å kjenne dine veie


18. søndag i treenighetstiden - 23. september 2018

682  Jesus skal rå så vidt som sol
579  Kristus kom med vann og blod
631  Det er makt i de foldede hender
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
703  Å, for djup i Jesu kjærleik
715  Gud, du er rik!
  


17. søndag i treenighetstiden - 16. september 2018

415  Alltid freidig når du går
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!
320  Ærens konge, nådens Herre

 


16. søndag i treenighetstiden - 9. september 2018

536  Guds menighet er jordens største under
488  Ingen er så trygg i fare
494  Jeg er i Herrens hender
419  Med Jesus vil eg fara
615  Vi bærer mange med oss
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 


15. søndag i treenighetstiden - 2. september 2018

786  Jeg er trygg hos deg
240  Måne og sol, skyer og vind
582  Milde Jesus, dine hender
783  Her går en trofast gjeter
731  Jeg folder mine hender små
608  Når vi deler det brød som du oss gir
431  La oss vandre i lyset
 

 


14. søndag i treenighetstiden - 26. august 2018

801  Morning has broken like the first morning
591  Det skjer et under i verden
440  Kom, kom og hør et gledens ord
434  Det er navnet ditt jeg roper
608  Når vi deler det brød som du oss gir
431  La oss vandre i lyset
 

 


13. søndag i treenighetstiden - 19. august 2018

233  Kjærlighet er lysets kilde
591  Det skjer et under i verden
415  Alltid freidig når du går
 99  Jesus från Nasaret går här fram
608  Når vi deler det brød som du oss gir
712  Himmelske Far, du har skapt oss
 

 


12. søndag i treenighetstiden - 12. august 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

547  Syng for Herren, hele verden!
419  Med Jesus vil eg fara
666  Å leva, det er å elska
663  Herre, du kalte disipler
618  Vi er et folk på vandring
715  Gud, du er rik!

 


11. søndag i treenighetstiden - 5. august 2018

547  Syng for Herren, hele verden!
582  Milde Jesus, dine hender
734  Guds kjærleik er som stranda og som graset
520  Gå gjennom byens lange, rette gater
612  Vårt sinn er fylt med glede
320  Ærens konge, nådens Herre

 


10. søndag i treenighetstiden / Olsok - 29. juli 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

841  Den blomstertid nå kommer
349  Du som freden meg forkynner
233  Kjærlighet er lysets kilde
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
384  Laudate, omnes gentes
608  Når vi deler det brød som du oss gir
759  Fagert er landet du oss gav

 


9. søndag i treenighetstiden - 22. juli 2018

793  Nå stiger sol av hav igjen
673  Har vi sten i våre hender
566  Gud, hold oss oppe ved ditt ord
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
610  Du opnar, vår evige Fader
378  Da Jesus satte sjelen fri
 

 


8. søndag i treenighetstiden - 15. juli 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

801  Nå er det morgen, tåkene letter.
713  Intet er vårt. Alt er ditt.
527  Kristne, la oss søke sammen
539  Dine løfter er mange, din trofasthet stor
893  Jeg er en seiler på livets hav
890  Å, hvor salig å få vandre

 


7. søndag i treenighetstiden - 8. juli 2018

840  I denne fagre sumarstid
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
 99  Jesus från Nasaret går här fram
715  Gud, du er rik! Din godhet er stor
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
482  Deg å få skode er sæla å nå

 


Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden - 1. juli 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
663  Herre, du kalte disipler
 77  Du Ord frå alle æver
520  Gå gjennom byens lange, rette gater
618  Vi er et folk på vandring
527  Kristne, la oss søke sammen

 


5. søndag i treenighetstiden / Olsok - 24. juni 2018

360  Jesus, du har brakt Guds rike
582  Milde Jesus, dine hender
314  Alt står i Guds faderhånd
738  Noen må våke i verdens natt
678  Vi rekker våre hender frem
384  Laudate, omnes gentes
695  Rop det ut med hjertets jubel

 


4. søndag i treenighetstiden - 17. juni 2018

309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
679  Du viste oss veien til livet
666  Å leva, det er å elska
678  Vi rekker våre hender frem
840  I denne fagre sumarstid

 


3. søndag i treenighetstiden - 10. juni 2018

841  Den sommertid nå kommer
591  Det skjer et under i verden
240  Måne og sol, skyer og vind
434  Det er navnet ditt jeg roper
604  Jesus, livets sol og glede
384  Laudate, omnes gentes
845  Så grønn en drakt, så rik en duft

 


2. søndag i treenighetstiden - 3. juni 2018

240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
784  Takk, min Gud, for hele meg
222  Kristus, konge, du regjerer
 

 


Treenighetssøndag - 27. mai 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke pga. kirkejubileum på Bygdøy.

 


Pinsedag - 20. mai 2018

229  Den signede dag, som nu vi ser (vers 1-4)
581  Å, la din Ånd nå med oss være
231  Apostlene satt i Jerusalem
227  Sannhets tolk og taler (vers 1)
232  I all sin glans nu stråler solen
601  Som korn fra vide åkrer
233  Kjærlighet er lysets kilde

 


ndag før pinse - 13. mai 2018

844  No livnar det i lundar (vers 1-4, 11-12)
591  Det skjer et under i verden
917  Hos deg er livets kilde
569  Guds ord, det er vårt arvegods
489  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
678  Vi rekker våre hender frem
757  Gud signe vårt dyre fedreland (vers 1-3, 6-7)

 


Kristi himmelfartsdag - 10. mai 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.


6. søndag i påsketiden - 6. mai 2018

523  Gud er her til stede!
582  Milde Jesus, dine hender
512  Kom, Hellig Ånd med skapermakt

625  Herre, signe du og råde
415  Alltid freidig når du går
615  Vi bærer mange med oss
494  Jeg er i Herrens hender

 


5. søndag i påsketiden - 29. april 2018

240  Måne og sol, skyer og vind
591  Det skjer et under i verden
844  No livnar det i lundar (vers 1-6)
844  No livnar det i lundar (vers 7-12)
205  Kornet har sin vila djupt i frusen jord
691  Din rikssak, Jesus, være skal

 


4. søndag i påsketiden - 22. april 2018

670  Til kjærleik Gud oss skapte
579  Kristus kom med vann og blod
651  Kjærlighet fra Gud
680  Der barmhjertighet og kjærlighet bor
612  Vårt sinn er fylt med glede
320  Ærens konge, nådens Herre

 


3. søndag i påsketiden - 15. april 2018

199  Å salige stund uten like
582  Milde Jesus, dine hender
317  Vår Herre er ein hyrding god
643  Du som veien er og livet
309  Lovsyng vår Herre
618  Vi er et folk på vandring
308  Nå la oss takke Gud

 


2. søndag i påsketiden - 8. april 2018

196  Påskemorgen slukker sorgen
586  Fylt av glede over livets under
204  Han er oppstanden. Halleluja!
206  Dine hender er fulle av blomster
608  Når vi deler det brød som du oss gir
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!

 


skedag - 1. april 2018

195  Krist stod opp av døde
196  Påskemorgen slukker sorgen
194  Jesus lever, graven brast!
190  Som den gylne sol frembryter

199  Å salige stund uten like
979  Trosbekjennelsen
207  Livet vant, dets navn er Jesus
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!

 


Langfredag - 30. mars 2018

141  Han gikk den tunge veien
171  Naglet til et kors på jorden (vers 1-3)
171  Naglet til et kors på jorden (vers 4-6)
171  Naglet til et kors på jorden (vers 7-8)
980  Litaniet (Kyrie eleison)
179  Velsignet vær, o Jesus Krist
 


Skjærtorsdag - 29. mars 2018

153  Til Lammets måltid får vi gå
117  Se, vi går opp til Jerusalem
980  Litaniet (Kyrie eleison)
205  Kornet har sin vila

 


Palmesøndag - 25. mars 2018

149  Hosianna! Syng for Jesus
  3  Å kom, å kom, Immanuel
433  Da Herren kom til denne jord
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
980  Litaniet (Kyrie eleison)
602  Lat kvar jordisk skapning teia
271  Solrenning sæle, som stiller all lengsel

 


Maria budskapsdag - 18. mars 2018

  9  Rydd vei for Herrens komme
579  Kristus kom med vann og blod
715  Gud, du er rik!
130  Alle kilder bryter frem i glede
131  Vi synger med Maria
  2  Folkefrelsar, til oss kom
 86  Navnet Jesus, blekner aldri
 

 


4. søndag i fastetiden - 11. mars 2018

422a Jesus, det eneste
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
433  Da Herren kom til denne jord
980  Litaniet (Kyrie eleison)
611  Du ber oss til ditt alterbord
222  Kristus, konge, du regjerer
 

 


3. søndag i fastetiden - 4. mars 2018

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
591  Det skjer et under i verden
478  Vær sterk min sjel, i denne tid
701  Så vide om land som sol mon gå (vers 1-3)
701  Så vide om land som sol mon gå (vers 4-7)
980  Litaniet (Kyrie eleison)
604  Jesus, livets sol og glede
108  Vår Gud han er så fast en borg

 


2. søndag i fastetiden - 25. februar 2018

790  Nå rinner solen opp av østerlide
319  Lær meg å kjenne dine veie
500  Nåden er ditt kvardagskår
376  Jag kan icke räkna dem alla
980  Litaniet (Kyrie eleison)
606  O Jesus, for din alterfot
415  Alltid freidig når du går
 

 


1. søndag i fastetiden - 18. februar 2018

534  I Krist er ikkje aust og vest
589  Sov, du lille, sov nå godt
478  Vær sterk, min sjel, i denne tid
342  Å nåde underfull og stor
980  Litaniet (Kyrie eleison)
618  Vi er et folk på vandring
117  Se, vi går opp til Jerusalem

 


Fastelavnssøndag - 11. februar 2018

547  Syng for Herren, hele verden!
582  Milde Jesus, dine hender
703  Å, for djup i Jesu kjærleik!
207  Livet vant, dets navn er Jesus
482  Deg å få skode er sæla å nå

 


Kristi forklarelsesdag - 4. februar 2018

Festgudstjeneste med orgelinnvielse

281  Hellig, hellig, hellig!
536a Guds menighet er jordens største under!
899  Jeg tror på jordens forvandling
 95  Herligste Jesus, alle herrers Herre
532  Guds kirkes grunnvoll ene (The Church's one foundation)
 


mannssøndag - 28. januar 2018

440  Kom, kom og hør et gledens ord
480  Hvem skal vi gå til, Herre
(som korsang)
590  En stor og mektig gave
434  Det er navnet ditt jeg roper
162  Såkorn som dør i jorden
(firstemmig sats i salmeboka)
695  Rop det ut med hjertets jubel

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 21. januar 2018

 13  Underlege ting å sjå!
591  Det skjer et under i verden
350  Jesus Krist, du nådens kjelda
395  Som toner i en evig sang
373  Hvert et lys i livets natt
610  Du opnar, vår evige Fader
409  I dine hender, Fader blid


2. søndag i åpenbaringstiden - 14. januar 2018

  9  Rydd vei for Herrens komme
579  Kristus kom med vann og blod
563  Når jord og himmel møtes her
854  No stig vår song, vår takk til Gud
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
101  Kristus er verdens lys

 


Kristi åpenbaringsdag - 7. januar 2018

591  Det skjer et under i verden (vers 1-3)
591  Det skjer et under i verden (vers 4-5)
 36  Her kommer dine arme små (vers 1-4)
 36  Her kommer dine arme små (vers 5-8)
552  Her er Guds hus og himlens port
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
 90  Deilig er den himmel blå

 


Nyttårsdag - 1. januar 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke


Nyttårsaften - 31. desember 2017 kl. 11.00

 39  Høyr kor englar syng frå sky
 42  Å du heilage
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
489  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
 56  En krybbe var vuggen som ventet ham her
835  Å, Gud, vårt vern i farne år

 


2. juledag - 26. desember 2017 kl. 11.00

 39  Høyr kor englar syng frå sky
 46  I kong Davids by det hende
 80  Kristne, kom i morgenlyset
 72  Vem har tänt den stjärnan
602  Lat kvar jordisk skapning teia
 77  Du Ord frå alle æver

 


Juledag - 25. desember 2017 kl. 11.00

 49  Kim, alle klokker
 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 77  Du Ord frå alle æver (vers 1)
 40  Å, kom nå med lovsang
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 48  Deilig er jorden

 


Julaften - 24. desember 2017 kl. 16.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 36  Her kommer dine arme små
 27  Et barn er født i Betlehem
 40  Å, kom nå med lovsang
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 48  Deilig er jorden

Julaften - 24. desember 2017 kl. 14.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 39  Høyr kor englar syng frå sky
 63  Det lyser i stille grender
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 24. desember 2017

Ingen høymesse om formiddagen, se ovenfor om julaften.


3. søndag i adventstiden - 17. desember 2017

(Bygdøy kirke)

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne
  9  Rydd vei for Herrens komme
  5  Gjør døren høy, gjør porten vid!
 36  Her kommer dine arme små (vers 1-5)
 36  Her kommer dine arme små (vers 6-8)


2. søndag i adventstiden - 10. desember 2017

(Bygdøy kirke)

  9  Rydd vei for Herrens komme
 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
508  I den stille, klare morgen
378  Da Jesus satte sjelen fri
 14  Gå, Sion, din konge i møte
  


1. søndag i adventstiden - 3. desember 2017

(Frogner menighets hus, Schafteløkken)

  59  Nå vandrer fra hver en verdens krok

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
240  Måne og sol, skyer og vind
 63  Det lyser i stille grender
731  Jeg folder mine hender små
  5  Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 1-3 og 7-8)

 


 Til toppen