Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 
 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2010/11

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".


1. søndag i advent - 28. november 2010
02 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
618 Fylt av glede over livets under
5 Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 1-5)
5 Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 6-8)
19 Kom, konge, kom i morgenglans
12 Rydd for vei for Herrens komme

2. søndag i advent - 5. desember 2010
02 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
487 Ingen er så trygg i fare
3 Å kom, å kom, Immanuel
479 Deg å få skode er sæla å nå
634 Lat kvar jordisk skapning teia
430 Kristus, konge, du regjerer

3. søndag i advent - 12. desember 2010
02 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
378 Da Jesus satte sjelen fri
13 Blomstre som en rosengård
14 Jeg løfter opp til Gud min sang
80 Du Ord frå alle æver

4. søndag i advent - 19. desember 2010
02 Tenn lys! Et lys skal brenne
618 Fylt av glede over livets under
1 Folkefrelsar, til oss kom
64 En krybbe var vuggen
19 Kom, konge, kom i morgenglans
68 Nå vandrer fra hver en verdens krok

Julaften kl. 14.00 - 24. desember 2010
54 Glade jul, hellige jul!
29 Et barn er født i Betlehem
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

Julaften kl. 16.00 - 24. desember 2010
54 Glade jul, hellige jul!
49 Å, kom nå med lovsang
29 Et barn er født i Betlehem
42 Her kommer, Jesus, dine små
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

Juledag - 25. desember 2010
57 Kim, alle klokker
49 Å, kom nå med lovsang
54 Glade jul, hellige jul!
38 Det hev ei rose sprunge
70 Det lyser i stille grender
45 Mitt hjerte alltid vanker
50 Høyr kor englar syng frå sky

2. juledag - 26. desember 2010
72 Bryt ut i sang!
64 En krybbe var vuggen
- Stille natt, hellige natt
[Nr. 16 i "Salmebok 2008" (forslag til ny norsk salmebok)]
80 Du Ord frå alle æver
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
56 Deilig er jorden

Nyttårsdag - 1. januar 2011
202 Lov Jesu namn og herredom
86 Navnet  Jesus blekner aldri
80 Du Ord frå alle æver
549 Guds ord, det er vårt arvegods
0261 Jesus, det eneste
658 Vårt alterbord er dekket
757 Å, Gud, vårt vern i farne år

Kristi åpenbaringsdag - 2. januar 2011
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
(Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner menigheter.)
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 9. januar 2011
93 Deilig er den himmel blå
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
97 Jesus från Nasaret går här fram
64 En krybbe var vuggen som ventet ham her
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
98 Kristus er verdens lys

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 16. januar 2011
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
698 Å leva, det er å elska
331 Kom, kom og hør et gledens ord
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
633 Som korn fra vide åkrer
479 Deg å få skode er sæla å nå

3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 23. januar 2011
669 Kjærlighet fra Gud
487 Ingen er så trygg i fare
402 Opna hjartans dør
717 Herre, jeg vil gjerne takke
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
195 Livet vant, dets navn er Jesus.

4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 30. januar 2011
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
460 Velt alle dine veier (vers 1-4)
86 Navnet Jesus blekner aldri
862 Jeg er en seiler på livets hav
651 Du ber oss til ditt alterbord
863 Ja, engang mine øyne skal

5. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 6. februar 2011
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
618 Fylt av glede over livets under
733 Noen må våke i verdens natt
97 Jesus från Nasaret går här fram
542 Guds menighet er jordens største under!
642 Når vi deler det brød som du oss gir
98 Kristus er verdens lys

Vingårdssøndag - 13. februar 2011
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
618 Fylt av glede over livets under
0111 Vinden kjenner ingen grenser
710 Vi rekker våre hender frem
0161 Å Gud, hør vår bønn
535 Vidunderligst av alt på jord
512 Nå lovsyng Herrens navn

Såmannssøndag - 20. februar 2011
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
487 Ingen er så trygg i fare
80 Du Ord frå alle æver
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
146 Såkorn som dør i jorden
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
525 Rop det ut med hjertets jubel

Kristi forklarelsesdag - 27. februar 2011
528 Mektigste Kriste
272 Hellig, hellig, hellig!
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
103 I dager og¨år skal vi vente
634 Lat kvar jordisk skapning teia
0261 Jesus, det eneste

Fastelavnssøndag (søndag før faste) - 6. mars 2011
- Nå bryter solen fram bak en sky. Ære være Gud.
354 Milde Jesus, dine hender
- Mange barn rundt samme bord (forslag til ny norsk salmebok nr. 133)
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
0114 Dine løfter er mange

1. søndag i faste - 13. mars 2011
128 Se, vi går opp til Jerusalem
480 Jesus, Jesus, ham alene
414 Lei, milde ljos
108 Ingen vinner frem til den evige ro
951 Kyrie eleison (Litaniet)
634 Lat kvar jordisk skapning teia
124 Klippe, du som brast for meg

2. søndag i faste - 20. mars 2011
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
487 Ingen er så trygg i fare
492 Salige visshet: Jesus er min!
951 Kyrie eleison (Litaniet)
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

Maria budskapsdag - 27. mars 2011
1 Folkefrelsar, til oss kom
093 Det skjer et under i verden
92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte (v. 1-3)
118 Alle kilder bryter frem i glede
634 Lat kvar jordisk skapning teia
119 Vi synger med Maria

4. søndag i faste - 3. april 2011
292 Store Gud, vi lover deg
487 Ingen er så trygg i fare
309 Jag kan icke räkna dem alla
951 Kyrie eleison (Litaniet)
0106 Vi er et folk på vandring
479 Deg å få skode er sæla å nå

5. søndag i faste - 10. april 2011
128 Se, vi går opp til Jerusalem
354 Milde Jesus, dine hender
449 Ren og rettferdig, himmelen verdig
951 Kyrie eleison (Litaniet)
642 Når vi deler det brød som du oss gir
138 Til Lammets måltid får vi gå

Palmesøndag - 17. april 2011
505 Jesus skal rå så vidt som sol
093 Det skjer et under i verden
885 Se, din konge kommer til deg
716 Gud, du er rik! Din godhet er stor
715 Himmelske Far, du har skapt oss
814 O bli hos meg!
537 Guds kirkes grunnvoll ene

Skjærtorsdag - 21. april 2011
814 O bli hos meg!
143 Jesu disipler, la oss sammen minnes
951 Kyrie eleison (Litaniet)
146 Såkorn som dør i jorden
789 Alle vender augo sine til deg
936 I dine hender, Herre Gud

Langfredag - 22. april 2011
128 Se, vi går opp til Jerusalem
158 Naglet til et kors på jorden (vers 1-3)
158 Naglet til et kors på jorden (vers 4-6)
158 Naglet til et kors på jorden (vers 7-8)
059 Dyraste Jesus, deg vil eg elska
951 Kyrie eleiseon (Litaniet)
091 Takk at du tok mine byrder

Påskedag - 24. april 2011
182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
172 Som den gylne sol frembryter (vers 1)
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

1. søndag etter påske - 1. mai 2011
179 Jesus lever, graven brast!
618 Fylt av glede over livets under
0111 Vinden kjenner ingen grenser
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
191 Han er oppstanden. Halleluja!
195 Livet vant, dets navn er Jesus.

2. søndag etter påske - 8. mai 2011
765 No livnar det i lundar
613 Å, la din Ånd nå med oss være
319 Min hyrding er vår Herre Gud
529 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
739 Gud signe vårt dyre fedreland

3. søndag etter påske - 15. mai 2011
265 Gladelig vil vi halleluja kvede
487 Ingen er så trygg i fare
416 Alltid freidig når du går
0106 Vi er et folk på vandring
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
542 Guds menighet er jordens største under
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-13. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 14. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret

 


4. søndag etter påske - 22. mai 2011
763 Den blomstertid nå kommer
487 Ingen er så trygg i fare
584 Jesus, Frelser, vi er her
227 Det skal ei skje med kraft og makt
535 Vidunderligst av alt på jord
223 Kjærlighet er lysets kilde

5. søndag etter påske - 29. mai 2011
272 Hellig, hellig, hellig!
589 Herre, samle nå oss alle (vers 1)
0261 Jesus, det eneste
658 Vårt alterbord er dekket
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

6. søndag etter påske - 5. juni 2011
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
618 Fylt av glede over livets under
312 Lær meg å kjenne dine veie
542 Guds menighet er jordens største under
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

Pinsedag - 12. juni 2011
222 I all sin glans nu stråler solen
613 Å, la din Ånd nå med oss være
223 Kjærlighet er lysets kilde
217 Ånd over ånder, kom ned fra det høye (vers 1)
221 Apostlene satt i Jerusalem
234 Jesus, du har bragt Guds rike
512 Nå lovsyng Herrens navn

Treenighetssøndag - 19. juni 2011
270 Store Gud, vi lover deg
618 Fylt av glede over livets under
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
084 Styr du min vandring, Frelser så kjær
497 Jeg er i Herrens hender
299 Nå la oss takke Gud

2. søndag etter pinse - 26. juni 2011
766 I denne fagre sumarstid
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
463 Sorgen og gleden de vandrer til hope
716 Gud, du er rik!
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

 

3. søndag etter pinse - 3. juli 2011
379 For solglans over land og hav
354 Milde Jesus, dine hender
287 Eg ser deg, Gud, i kvar den blom som tirer
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
138 Til Lammets måltid får vi gå
858 Å, hvor salig å få vandre

4. søndag etter pinse - 10. juli 2011
533 Kristne, la oss søke sammen
297 Min sjel, min sjel, lov Herren
97 Jesus från Nasaret går här fram
345 Ditt kors, o Krist, ble verdens sol
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
336 Å, kor djup er Herrens nåde

5. søndag etter pinse - 17. juli 2011
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
709 Har vi sten i våre hender
708 Gud, la vårt hovmod briste
711 Du viste oss veien til llivet
657 Vi bærer mange med oss
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset

6. søndag etter pinse (Aposteldagen) - 24. juli 2011
733 Noen må våke i verdens natt
551 Herre, din apostelskare vitner enn!
314 Løftene kan ikke svikte
703 Guds Sønn steg ned å tjene
537 Guds kirkes grunnvoll ene
725 Jeg folder mine hender små
146 Såkorn som dør i jorden

7. søndag etter pinse - 31. juli 2011
683 Din kjærleik. Jesus, evig er
613 Å, la din Ånd nå med oss være
828 Bli hos oss, Mester, dagen heller
710 Vi rekker våre hender frem
670 La huset bli bygget på Ordets klippegrunn!
650 Jesus, livets sol og glede
479 Deg å få skode er sæla å nå

8. søndag etter pinse - 7. august 2011
585 Gud er her til stede!
613 Å, la din Ånd nå med oss være
489 Kjære Guds barn, ver utan sorg!
719 Brød for verden lot du vokse
650 Jesus, livets sol og glede
299 Nå la oss takke Gud

9. søndag etter pinse - 14. august 2011
479 Deg å få skode er sæla å nå
618 Fylt av glede over livets under
596 I dine hender, Fader blid
549 Guds ord, det er vårt arvegods
710 Vi rekker våre hender frem
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
529 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

10. søndag etter pinse - 21. august 2011
667 Vi er døypte til å vera Kristi vitne her på jord
580 O Gud, på nåde rik og stor
454 Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med
0161 Å Gud, hør vår bønn
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
695 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

11. søndag etter pinse - 28. august 2011
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
354 Milde Jesus, dine hender
710 Vi rekker våre hender frem
312 Lær meg å kjenne dine veier
952 Vi ber om velsignelse
657 Vi bærer mange med oss
479 Deg å få skode er sæla å nå

12. søndag etter pinse - 4. september 2011
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
032 Du er hellig. Du er hel.
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
0161 Å Gud, hør vår bønn
642 Når vi deler det brød som du oss gir
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

13. søndag etter pinse - 11. september 2011
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
093 Det skjer et under i verden
084 Styr du min vandring, Frelser så kjær
281 Takk, gode Gud, for alle ting
715 Himmelske Far, du har skapt oss
189 Å salige stund uten like

14. søndag etter pinse - 18. september 2011
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
698 Å leva, det er å elska
223 Kjærlighet er lysets kilde
416 Alltid freidig når du går

15. søndag etter pinse - 25. september 2011
301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!
0154 Kyrie eleison
0243 Gloria, gloria in excelsis Deo!
354 Milde Jesus, dine hender
093 Det skjer et under i verden
389  Vær meg nær. å Gud. vær meg nær!
725  Jeg folder mine hender små
0230 Syng lovsang hele jorden
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor

16. søndag etter pinse - 2. oktober 2011
716 Gud, du er rik!
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
303 Sørg du for meg, Fader kjær
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
492 Salige visshet: Jesus er min!


17. søndag etter pinse - 9. oktober 2011
537 Guds rikes grunnvoll ene
179 Jesus lever, graven brast!
814 O bli hos meg
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
0161 Å Gud, hør vår bønn
468 Nærmere deg, min Gud
195 Livet vant, dets navn er Jesus

18. søndag etter pinse - 16. oktober 2011
354 Milde Jesus, dine hender
943 Måne og sol, skyer og vind
041 Himlen blåner for vårt øye
725 Jeg folder mine hender små
871 La oss vandre i lyset

 

19. søndag etter pinse - 23. oktober 2011 kl. 11
274 Himlens konge vil vi prise
494 Å, for djup i Jesu kjærleik
335 O Jesus, åpne du mitt øye
309 Jag kan icke räkna dem alla
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
716 Gud, du er rik!

19. søndag etter pinse - 23. oktober 2011 kl. 13
354 Milde Jesus, dine hender
618 Fylt av glede over livets under, v. 1-3
618 Fylt av glede over livets under, v. 4-6
739 Gud signe vårt dyre fedreland, v. 1 og 7

 

Bots- og bededag - 30. oktober 2011
312 Lær meg å kjenne dine veie
269 Overmåte fullt av nåde
624 Dyp av nåde er hos deg
951 Kyrie eleison (Litaniet)
308 Alt står i Guds faderhånd

 

Allehelgensdag - 6. november 2011
261 O store Gud, vi lover deg (vers 1-6, 10-13)
618 Fylt av glede over livets under
844 I himmelen, i himmelen
497 Jeg er i Herrens hender
0161 Å Gud, hør vår bønn
244 Den store, hvite flokk, å se
863 Ja, engang mine øyne skal

 

22. søndag etter pinse - 13. november 2011
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
093 Det skjer et under i verden
274 Himlens konge vil vi prise
309 Jag kan icke räkna dem alla
642 Når vi deler det brød som du oss gir
299 Nå la oss takke Gud

Siste søndag i kirkeåret - 20. november 2011
542 Guds menighet er jordens største under
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
415 Du Far og Herre, du som rår
0161 Å Gud, hør vår bønn
259 Herre, når din time kommer
494 Å, for djup i Jesu kjærleik