Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

 

 
Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2012/13
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 
 

Salmer i gudstjenestene kirkeåret 2008/09

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".

1. søndag i advent - 30. november 2008
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1)
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
505 Jesus skal rå så vidt som sol
12 Rydd vei for Herrens komme
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
202 Lov Jesu namn og herredom

2. søndag i advent - 7. desember 2008
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-2)
3 Å kom, å kom, Immanuel
14 Jeg løfter opp til Gud min sang (vers 1-3)
14 Jeg løfter opp til Gud min sang (vers 4-6)
0161 Å Gud, hør vår bønn
634 Lat kvar jordisk skapning teia
430 Kristus, konge, du regjerer

3. søndag i advent - 14. desember 2008
02 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
12 Rydd vei for Herrens komme
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!
0161 Å Gud, hør vår bønn
652 Vårt sinn er fylt med glede
19 Kom, konge, kom i morgenglans

4. søndag i advent - 21. desember 2008
26 Nå tenner vi det første lys
503 Barna kom til Jesus
265 Gladelig vil vi halleluja kvede
309 Jag kan icke räkna dem alla
39 Hjerte, løft din gledes vinger!
63 No koma Guds englar med helsing i sky
82 Ditt navn, o Jesus, lokker meg

Julaften - 24. desember 2008 - kl. 14 og 16
29 Et barn er født i Betlehem
54 Glade jul, hellige jul
42 Her kommer. Jesus, dine små
49 Å, kom nå med lovsang
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

Juledag - 25. desember 2008
57 Kim, alle klokker
42 Her kommer, Jesus, dine små
45 Mitt hjerte alltid vanker
49 Å, kom nå med lovsang (vers 1)
38 Det hev ei rose sprunge
50 Høyr kor englar syng frå sky
56 Deilig er jorden

2. juledag - 26. desember 2008
70 Det lyser i stille grender
42 Her kommer, Jesus, dine små
38 Det hev ei rose sprunge
53 Barn Jesus i en krybbe lå
45 Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-2, 7-8)
66 Gud sin egen Sønn oss gav
80 Du Ord frå alle æver

Nyttårsdag - 1. januar 2009
757 Å, Gud, vårt vern i farne år
093 Det skjer et under i verden (vers 1-3 før dåp, vers 4-5 etter dåp)
86 Navnet Jesus blekner aldri
64 En krybbe var vuggen
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
202 Lov Jesu namn og herredom

Kristi åpenbaringsdag - 4. januar 2009
51 Å du heilage
613 Å, la din Ånd nå med oss være
68 Nå vandrer fra hver en verdens krok
93 Deilig er den himmel blå (deles ut på ark med de opprinnelig 19 versene)
93 Deilig er den himmel blå (forts.)
65 Kling no, klokka!
52 Det kimer nå til julefest

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 11. januar 2009
98 Kristus er verdens lys
97 Jesus från Nasaret går här fram
234 Jesus, du har bragt Guds rike
0106 Vi er et folk på vandring
650 Jesus, livets sol og glede
537 Guds kirkes grunnvoll ene

2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 18. januar 2009
272 Hellig, hellig, hellig!
716 Gud, du er rik!
711 Du viste oss veien til livet
533 Kristne, la oss søke sammen
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge

3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag - 25. januar 2009
943 Måne og sol, skyer og vind
618 Fylt av glede over livets under (vers 1-3)
309 Jag kan icke räkna dem alla
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
187 Deg være ære, Herre, over dødens makt
416 Alltid freidig når du går

Vingårdssøndag - 1. februar 2009
570 Syng for Herren, hele verden!
354 Milde Jesus, dine hender
0111 Vinden kjenner ingen grenser
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
0161 Å Gud, hør vår bønn
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn

Såmannssøndag- 8. februar 2009
416 Alltid freidig når du går
618 Fylt av glede over livets under
80 Du Ord frå alle æver
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
633 Som korn fra vide åkrer
479 Deg å få skode er sæla å nå

Kristi forklarelsesdag- 15. februar 2009
18 Underlege ting å sjå!
335 O Jesus, åpne du mitt øye
104 Vi skal se deg, Herre Jesus
533 Kristne, la oss søke sammen
99 Herligste Jesus, alle herrers Herre
863 Ja, engang mine øyne skal

Søndag før faste (Fastlavnssøndag) - 22. februar 2009
223 Kjærlighet er lysets kilde
618 Fylt av glede over livets under
312 Lær meg å kjenne dine veie
706 Til kjærleik Gud oss skapte
651 Du ber oss til ditt alterbord
308 Alt står i Guds faderhånd

Askeonsdag - 25. februar 2009
128 Se, vi går opp til Jerusalem
108 Ingen vinner frem til den evige ro
312 Lær meg å kjenne dine veie
951 Litaniet (Kyrie eleison)
936 I dine hender, Herre Gud

1. søndag i faste - 1. mars 2009
290 Se universets Herre i rommets kongehall
338 Du som freden meg forkynner
542 Guds menighet er jordens største under
138 Til Lammets måltid får vi gå
858 Å, hvor salig å få vandre

2. søndag i faste - 8. mars 2009
- Han la i min munn en ny sang
298 Kyrie (nr. i Barnesalmeboka)
300 Gloria (nr. i Barnesalmeboka)
354 Milde Jesus, dine hender
133 Mange barn rundt samme bord (nr. i Forslag til ny norsk salmebok 2008)
128 Se, vi går opp til Jerusalem
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor

3. søndag i faste - 15. mars 2009
777 I østen stiger solen opp
592 Kom, Frelsar, kom inn
849 Når mitt øye, trett av møye
748 Gjør det lille du kan
951 Litaniet (Kyrie eleison)
128 Se, vi går opp til Jerusalem
376 Å, at jeg kunne min Jesus prise

Maria budskapsdag - 22. mars 2009
301 Lovsyng vår Herre, den mektige konge
618 Fylt av glede over livets under
119 Vi synger med Maria
118 Alle kilder bryter frem i glede
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
195 Livet vant, dets navn er Jesus

5. søndag i faste - 29. mars 2009
537 Guds kirkes grunnvoll ene
200 Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå
0260 Guds menighet er jordens største under (Arild Sandvolds originalmelodi)
951 Litaniet (Kyrie eleison)
161 Hill deg, Frelser og forsoner!
202 Lov Jesu namn og herredom

Palmesøndag - 5. april 2009
634 Lat kvar jordisk skapning teia
135 Jesus, store seiervinner
141 O Jesus, som har elsket meg
132 O Herre, la mitt øye
951 Litaniet (Kyrie eleison)
124 Klippe, du som brast for meg
133 Han gikk den tunge veien

Skjærtorsdag - 9. april 2009
646 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
139 Sion, pris din saliggjører (vers 1-4)
951 Litaniet (Kyrie eleison)
138 Til lammets måltid får vi gå
139 Sion, pris din saliggjører (vers 5-7)

Langfredag - 10.april 2009
128 Se, vi går opp til Jerusalem
150 O hode, høyt forhånet (vers 1-2)
150 O hode, høyt forhånet (vers 3-5)
150 O hode, høyt forhånet (vers 6-7)
951 Litaniet (Kyrie eleison)
162 Hill deg, Frelser og forsoner!

Påskedag - 12. april 2009
182 Krist stod opp av døde
184 Påskemorgen slukker sorgen (vers 1-3)
184 Påskemorgen slukker sorgen (vers 4-6)
191 Han er oppstanden. Halleluja!
179 Jesus lever, graven brast!
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

1. søndag etter påske - 19. april 2009 - dåpsgudstjeneste kl. 13
194 Dine hender er fulle av blomster
354 Milde Jesus, dine hender
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. søndag etter påske - 26. april 2009
- Nå bryter solen frem bak en sky
0243 Gloria
725 Jeg folder mine hender små
194 Dine hender er fulle av blomster
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
871 La oss vandre i lyset

3. søndag etter påske - 3. mai 2009
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
618 Fylt av glede over livets under (vers 1-3)
274 Himlens konge vil vi prise
468 Nærmere deg, min Gud
331 Kom, kom og hør et gledens ord
765 No livnar det i lundar (vers 1-4, 11-12)


4. søndag etter påske - 10. mai 2009
0127 Nå er det morgen
487 Ingen er så trygg i fare
208 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
415 Du Far og Herre, du som rår
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
763 Den blomstertid nå kommer

5. søndag etter påske - 17. mai 2009
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
 
VELG PERIODE I KIRKEÅRET:
Advent

Jul

Åpenbaringstiden

Fastetiden

Påske

Mellom påske og pinse

Pinse

Treenighetstiden I (1.-13. søndag etter pinse)

Treenighetstiden II (fra 14. søndag etter pinse)

Siste søndag i kirkeåret

 

Eller VELG DATO:

30/11-2008, 7/12-2008, 14/12-2008, 21/12-2008, 24/12-2008, 25/12-2008, 26/12-2008, 1/1-2009, 4/1, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 25/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 9/4, 10/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11


6. søndag etter påske - 24. mai 2009
274 Himlens konge vil vi prise
234 Jesus, du har bragt Guds rike
415 Du Far og Herre, du som rår
537 Guds kirkes grunnvoll ene
658 Vårt alterbord er dekket
512 Nå lovsyng Herrens navn

Pinsedag - 31. mai 2009
222 I all sin glans nu stråler solen
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
219  Nu saktelig skrid, du pinsedag (vers 5 av Den signede dag, som vi nu ser)
0111 Vinden kjenner ingen grenser
221 Apostlene satt i Jerusalem
223 Kjærlighet er lysets kilde

Treenighetssøndag - 7. juni 2009
272 Hellig, hellig, hellig!
0261 Jesus, det eneste
332 Nå fryd deg, kristne menighet
0161 Å Gud, hør vår bønn
334 Jeg så ham som barn med det solrike øye
599 Herre, signe du og råde
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

2. søndag etter pinse - 14. juni 2009 - dåpsgudstjeneste kl. 13
618 Fylt av glede over livets under
487 Ingen er så trygg i fare
503 Barna kom til Jesus
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

2. søndag etter pinse - 14. juni 2009 - høymesse kl. 11
213 Kom, sannhets Ånd og vitne giv
713 Del ditt brød med sulten bror
303 Sørg du for meg, Fader kjær
312 Lær meg å kjenne dine veie
719 Brød for verden lot du vokse
041 Himlen blåner for vårt øye

3. søndag etter pinse - 21. juni 2009
518 Din rikssak, Jesus, være skal
596 I dine hender, Fader blid
549 Guds ord, det er vårt arvegods
479 Deg å få skode er sæla å nå
138 Til Lammets måltid får vi gå
416 Alltid freidig når du går

4. søndag etter pinse - 28. juni 2009
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
716 Gud, du er rik!
698 Å leva, det er å elska
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

5. søndag etter pinse - 5. juli 2009
570 Syng for Herren, hele verden!
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
222 I all sin glans nu stråler solen (vers 1-5)
223 Kjærlighet er lysets kilde

6. søndag etter pinse - 12. juli 2009
272 Hellig, hellig, hellig!
314 Løftene kan ikke svikte
525 Rop det ut med hjertets jubel
682 Min Herre har kalt meg
651 Du ber oss til ditt alterbord
0106 Vi er et folk på vandring

7. søndag etter pinse - 19. juli 2009
041 Himlen blåner for vårt øye
710 Vi rekker våre hender frem
376 Å, at jeg kunne min Jesus prise
417 Mer hellighet gi meg
308 Alt står i Guds faderhånd
858 Å, hvor salig å få vandre

8. søndag etter pinse - 26. juli 2009
319 Min hyrding er vår Herre Gud
618 Fylt av glede over livets under (vers 3-6)
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
454 Ikke en spurv til jorden
0161 Å Gud, hør vår bønn
518 Din rikssak, Jesus, være skal
309 Jag kan icke räkna dem alla

9. søndag etter pinse - 2. august 2009
0103 Når jord og himmel møtes her
475 Tårnhøye bølger går
108 Ingen vinner frem til den evige ro
641 Jesus, din søte forening å smake
383 Jesus, lær du meg å bede
195 Livet vant, dets navn er Jesus

10. søndag etter pinse - 9. august 2009
274 Himlens konge vil vi prise
352 Jeg er tegnet i Guds hånd
549 Guds ord, det er vårt arvegods
943 Måne og sol, skyer og vind
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
416 Alltid freidig når du går

11. søndag etter pinse - 16. august 2009
533 Kristne, la oss søke sammen
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
331 Kom, kom og hør et gledens ord
415 Du Far og Herre, du som rår
0106 Vi er et folk på vandring
497 Jeg er i Herrens hender

12. søndag etter pinse - 23. august 2009
265 Gladelig vil vi halleluja kvede
487 Ingen er så trygg i fare
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
710 Vi rekker våre hender frem
642 Når vi deler det brød som du oss gir
119 Vi synger med Maria vår store glede ut
   
13. søndag etter pinse - 30. august 2009
320 Kom, tilbe med fryd
931 I dag, om du får høre Guds røst
309 Jag kan icke räkna dem alla
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
638 Opp, jublende sang!
529 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
   
14. søndag etter pinse - 6. september 2009
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
698 Å leva, det er å elska
669 Kjærlighet fra Gud springer like ut
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
0161 Å Gud, hør vår bønn
642 Når vi deler det brød som du oss gir
716 Gud, du er rik!
   
15. søndag etter pinse - 13. september 2009 kl. 11 (høymesse)
379 For solglans over land og hav
281 Takk, gode Gud, for alle ting
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
307 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

15. søndag etter pinse - 13. september 2009 kl. 13 (dåpsgudstjeneste)
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
725 Jeg folder mine hender små
354 Milde Jesus, dine hender
487 Ingen er så trygg i fare

16. søndag etter pinse - 20. september 2009
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
331 Kom, kom og hør et gledens ord
479 Deg å få skode er sæla å nå
0161 Å Gud, hør vår bønn
416 Alltid freidig når du går

17. søndag etter pinse - 27. september 2009
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
354 Milde Jesus, dine hender
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
191 Han er oppstanden. Halleluja!
195 Livet vant, dets navn er Jesus.
189 Å salige stund uten like

18. søndag etter pinse - 4. oktober 2009
320 Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud
281 Takk, gode Gud, for alle ting (vers 1-4)
281 Takk, gode Gud, for alle ting (vers 5-8)
952 Vi ber om velsignelse
634 Lat kvar jordisk skapning teia
202 Lov Jesu namn og herredom

19. søndag etter pinse - 11. oktober 2009
487 Ingen er så trygg i fare
943 Måne og sol, skyer og vind
- Herre, din jord bærer mat nok (nr. 253 i Barnesalmeboka)
725 Jeg folder mine hender små
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
871 La oss vandre i lyset liksonm Han er lys

20. søndag etter pinse - 18. oktober 2009
518 Din rikssak, Jesus, være skal
487 Ingen er så trygg i fare
468 Nærmere deg, min Gud
492 Salige visshet: Jesus er min!
658 Vårt alterbord er dekket
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

Bots- og bededag - 25. oktober 2009
626 Uverdig er jeg, Herre, til all din miskunnhet
460 Velt alle dine veier (vers 1-6)
951 Kyrie eleison (Litaniet)
460 Velt alle dine veier (vers 7-12)

Allehelgensdag - 1. november 2009
272 Hellig, hellig, hellig!
244 Den store, hvite flokk å se
0151 Når jeg blant englers kor engang
844 I himmelen, i himmelen
863 Ja, engang mine øyne skal

23. søndag etter pinse - 8. november 2009
- Nå bryter solen fram bak en sky
354 Milde Jesus, dine hender
- Mange barn rundt samme bord (Forslag til ny salmebok nr. 133)
389 Vær meg nær, å Gud
725 Jeg folder mine hender små

24. søndag etter pinse - 15. november 2009
525 Rop det ut med hjertets jubel
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
195 Livet vant, dets navn er Jesus.
716 Gud, du er rik!

 

Siste søndag i kirkeåret - 22. november 2009
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
618 Fylt av glede over livets under
396 Jeg råde vil alle i ungdommens dager
260 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
259 Herre, når din time kommer
091 Takk at du tok mine byrder