Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2018/19 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013".
(Forbehold om forandringer)


Domssøndag / Kristi kongedag - 24. november 2019

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
731  Jeg folder mine hender små
280  Store Gud, vi lover deg
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
615  Vi bærer mange med oss
222  Kristus, konge, du regjerer

 


23. søndag i treenighetstiden - 17. november 2019

690  Reis deg, Guds menighet!
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
536  Guds menighet er jordens største under
482  Deg å få skode er sæla å nå
611  Du ber oss til ditt alterbord
415  Alltid freidig når du går

 


22. søndag i treenighetstiden - 10. november 2019

547  Syng for Herren, hele verden
591  Det skjer et under i verden
740  Eit lite barn voks opp til mann
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
615  Vi bærer mange med oss
320  Ærens konge, nådens Herre

 


Allehelgensdag - 3. november 2019

281  Hellig, hellig, hellig!
494  Jeg er i Herrens hender
832  Jeg synger meg en blå, blå salme
678  Vi rekker våre hender frem
899  Jeg tror på jordens forvandling

 


Bots- og bønnedag - 27. oktober 2019

401  Gud er nådig
596  Gud, når du til regnskap kaller
456  Det er godt å være stille
980  Kyrie eleison (Litaniet)
345  Å, kor djup er Herrens nåde

 


19. søndag i treenighetstiden - 20. oktober 2019

567  Herre, tal, din tenar lyder
672  Gud, la vårt hovmod briste
433  Da Herren kom til denne jord
665  Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
762  Vårt bord er dekket
664  Kom, du Guds kjærleik, kom

 


18. søndag i treenighetstiden - 13. oktober 2019

787  Alt det minste som Gud skapte
240  Måne og sol, skyer og vind
784  Takk, min Gud, for hele meg
766  Herre, din jord bærer mat nok for alle
731  Jeg folder mine hender små
431  La oss vandre i lyset

 


17. søndag i treenighetstiden - 6. oktober 2019

197  Deg være ære, Herre over dødens makt!
209  Døden må vike for dødsrikets krefter!
205  Kornet har sin vila djupt i frusen jord
189  Guds kyrkje, syng kring vide jord
882  Eg veit i himmerik ei borg
207  Livet vant, dets navn er Jesus
371  Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

 


Mikkelsmesse / 16. søndag i treenighetstiden  - 29. september 2019

281  Hellig, hellig, hellig!
582  Milde Jesus, dine hender
552  Her er Guds hus og himlens port
415  Alltid freidig når du går
461  Tårnhøye bølger går
602  Lat kvar jordisk skapning teia
471  Nærmere deg, min Gud

 


15. søndag i treenighetstiden - 22. september 2019

233  Kjærlighet er lysets kilde
591  Det skjer et under i verden
666  Å leva, det er å elska
676  Du åpner døren for ditt rikes komme!
670  Til kjærleik Gud oss skapte
526  Velsigna band som bind Guds folk
703  Å, for djup i Jesu kjærleik!

 


14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag - 15. september 2019

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
482  Deg å få skode
320  Ærens konge, nådens Herre

 


13. søndag i treenighetstiden - 8. september 2019

795  I østen stiger solen opp
589  Sov, du lille, sov nå godt
666  Å leva, det er å elska
738  Noen må våke i verdens natt
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
895  Ja, engang mine øyne skal
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
 

 


12. søndag i treenighetstiden - 1. september 2019

254  For solglans over land og hav
586  Fylt av glede over livets under
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
342  Amazing grace! / Å nåde underfull og stor
563  Når jord og himmel møtes her
715  Gud, du er rik! Din godhet er stor
 

 


11. søndag i treenighetstiden - 25. august 2019

801  Morning has broken / Nå er det morgen
590  En stor og mektig gave
287  Du er hellig. Du er hel.
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!
608  Når vi deler det brød som du oss gir
434  Det er navnet ditt jeg roper

 


10. søndag i treenighetstiden - 18. august 2019

440  Kom, kom og hør et gledens ord
591  Det skjer et under i verden
431  La oss vandre i lyset
666  Å leva, det er å elska
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
233  Kjærlighet er lysets kilde

 


9. søndag i treenighetstiden - 11. august 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

799  Syng i stille morgonstunder
738  Noen må våke i verdens natt
416  Du Far og Herre, du som rår
676  Du åpner døren for ditt rikes komme
615  Vi bærer mange med oss
520  Gå gjennom byens lange, rette gater

 


8. søndag i treenighetstiden - 4. august 2019

801  Nå er det morgen, tåkene letter
582  Milde Jesus, dine hender
679  Du viste oss veien til livet
670  Til kjærleik Gud oss skapte
604  Jesus, livets sol og glede
666  Å leva, det er å elska


7. søndag i treenighetstiden - 28. juli 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
323  Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera
399  O Jesus Krist, jeg flyr til deg
321  Løftene kan ikke svikte
526  Velsigna band som bind Guds folk
840  I denne fagre sumarstid
 

 


Aposteldagen - 6. søndag i treenighetstiden - 21. juli 2019

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
581  Å, la din Ånd nå med oss være
230  Du som går ut fra den levende Gud
233  Kjærlighet er lysets kilde
529  Vidunderligst av alt på jord
314  Alt står i Guds faderhånd

 


5. søndag i treenighetstiden - 14. juli 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

840  I denne fagre sumarstid
569  Guds ord, det er vårt arvegods
319  Lær meg å kjenne dine veie
325  Som når et barn kommer hjem om kvelden
617  Vårt alterbord er dekket
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
 

 


4. søndag i treenighetstiden - 7. juli 2019

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
488  Ingen er så trygg i fare
712  Himmelske Far, du har skapt oss
678  Vi rekker våre hender frem
601  Som korn fra vide åkrer
695  Rop det ut med hjertets jubel

 


3. søndag i treenighetstiden - 30. juni 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

522  Mektigste Kriste
581  Å, la din Ånd nå med oss være
582  Milde Jesus, dine hender
323  Kor stort, min Gud
526  Velsigna band, som bind Guds folk
845  Så grønn en drakt, så rik en duft
 

  


2. søndag i treenighetstiden - 23. juni 2019

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
591  Det skjer et under i verden
527  Kristne, la oss søke sammen
360  Jesus, du har brakt Guds rike
612  Vårt sinn er fylt med glede
371  Om alle mine lemmer

 


Treenighetssøndag - 16. juni 2019

280  Store Gud, vi lover deg
586  Fylt av glede over livets under
917  Hos deg er livets kilde
281  Hellig, hellig, hellig!
460  Bortom tid og rom og tanke
604  Jesus, livets sol og glede
230  Du som går ut fra den levende Gud

 


Pinsedag - 9. juni 2019

229  Den signede dag, som nu vi ser (vers 1-4)
581  Å, la din Ånd nå med oss være
233  Kjærlighet er lysets kilde
231  Apostlene satt i Jerusalem
228  O lue fra Guds kjærlighet
232  I all sin glans nu stråler solen
534  I Krist er ikkje aust og vest
229  Den signede dag (vers 5-7)
 

 


ndag før pinse - 2. juni 2019

841  Den blomstertid nå kommer
579  Kristus kom med vann og blod

570  Dype, stille, sterke milde
319  Lær meg å kjenne dine veie
416  Du Far og Herre, du som rår
678  Vi rekker våre hender frem
845  Så grønn en drakt, så rik en duft

  


Kristi himmelfartsdag - 30. mai 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

 

220  Lov Jesu namn og herredom
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
532  Guds kirkes grunnvoll ene
602  Lat kvar jordisk skapning teia
217  Vi fryder oss av hjertens grunn

 


6. søndag i påsketiden - 26. mai 2019

309  Lovsyng vår Herre
579  Kristus kom med vann og blod
635  Jesus, Guds Son, du ljos i mitt indre
631  Det er makt i de foldede hender
617  Vårt alterbord er dekket
854  No stig vår song

 


5. søndag i påsketiden - 19. mai 2019

801  Morning has broken
586  Fylt av glede over livets under
532  Guds kirkes grunnvoll ene
520  Gå gjennom byens lange, rette gater
601  Som korn fra vide åkrer
759  Fagert er landet du oss gav (vers 1, 4, 5)

 


4. søndag i påsketiden - 12. mai 2019

206  Dine hender er fulle av blomster
591  Det skjer et under i verden
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
576  Som spede barnet drikk si mjølk
482  Deg å få skode er sæla å nå
207  Livet vant, dets navn er Jesus
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 


3. søndag i påsketiden - 5. mai 2019

240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite bsrn som kommer
 86  Navnet Jesus, blekner aldri
766  Herre, din jord bærer mat nok for alle
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!

  


2. søndag i påsketiden - 28. april 2019

190  Som den gylne sol frembryter
195  Krist stod opp av døde
194  Jesus lever, graven brast!
209  Døden må vike for Gudsrikets krefter
205  Kornet har sin vila djupt i frusen jord
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!


skedag - 21. april 2019

196  Påskemorgen slukker sorgen
195  Krist stod opp av døde
189  Guds kyrkje, syng kring vide jord
190  Som den gylne sol frembryter (1. vers som høytidsvers)
198  Ljos over grav som oss livsvoni gav
207  Livet vant, dets navn er Jesus
197  Deg være ære (synges under nattverden)
199  Å salige stund uten like 


Langfredag - 19. april 2019

169  Gå under Jesu kors å stå (vers 1-7)
171  Naglet til et kors på jorden (vers 1-2)
171  Naglet til et kors på jorden (vers 3-4)
171  Naglet til et kors på jorden (vers 5-6)
171  Naglet til et kors på jorden (vers 7-8)
980  Litaniet (Kyrie eleison)
169  Gå under Jesu kors å stå (vers 8-16)


Skjærtorsdag - 18. april 2019

153  Til Lammets måltid får vi gå
819  Bred dina vida vingar
162  Såkorn som dør i jorden
471  Nærmere deg, min Gud
980  Litaniet (Kyrie eleison)
615  Vi bærer mange med oss
941  I dine hender, Herre Gud

 


Palmesøndag - 14. april 2019

149  Hosianna! Syng for Jesus
309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
433  Da Herren kom til denne jord
358  För att du inte tog det gudomliga
980  Litaniet (Kyrie eleison)
205  Kornet har sin vila djupt i frusen jord
222  Kristus, konge, du regjerer

 


4. søndag i fastetiden - 7. april 2019

416  Du Far og Herre, du som rår
591  Det skjer et under i verden
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
159  Jesu disipler, la oss sammen minnes
714  Brød for verden lot du vokse
980  Litaniet (Kyrie eleison)
607  Vær velsignet, legem såret
117  Se, vi går opp til Jerusalem

 


3. søndag i fastetiden - 31. mars 2019

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
579  Kristus kom med vann og blod
678  Vi rekker våre hender frem
536  Guds menighet er jordens største under
980  Litaniet (Kyrie eleison)
617  Vårt alterbord er dekket
666  Å leva, det er å elska

 


Maria budskapsdag - 24. mars 2019

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
586  Fylt av glede over livets under
130  Alle kilder bryter frem i glede
123  Maria gjekk i tornesnar
131  Vi synger med Maria
602  Lat kvar jordisk skapning teia
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

 


2. søndag i fastetiden - 17. mars 2019

682  Jesus skal rå så vidt som sol
921  Send ditt lys og din sannhet (kor og menighet)
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
724  Stjernene lyser fremdeles i mørket
980  Litaniet (Kyrie eleison)

601  Som korn fra vide åkrer
479  Fordi han kom og var som morgenrøden
 

 


1. søndag i fastetiden - 10. mars 2019

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
345  Å, kor djup er Herrens nåde
563  Når jord og himmel møtes her
980  Litaniet (Kyrie eleison)
162  Såkorn som dør i jorden
[firstemmig sats i salmeboka]
117  Se, vi går opp til Jerusalem

 


Fastelavnssøndag - 3. mars 2019

781  Hvem har skapt alle blomstene
240  Måne og sol, skyer og vind
582  Milde Jesus, dine hender
786  Jeg er trygg hos deg
731  Jeg folder mine hender små
801  Nå er det morgen, tåkene letter
 

 


Kristi forklarelsesdag - 24. februar 2019

801  Nå er det morgen, tåkene letter
591  Det skjer et under i verden
100  I dager og år skal vi vente
 96  Å Jesus lat meg ljoset sjå

 95  Herligste Jesus
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
895  Ja, engang mine øyne skal
 

 


mannssøndag - 17. februar 2019

538  Vi kommer til din kirke, Gud
897  Å, denne kilde ren som paradiset
715  Gud, du er rik!
899  Jeg tror på jordens forvandling
678  Vi rekker våre hender frem
371  Om alle mine lemmer

 


6. søndag i åpenbaringstiden - 10. februar 2019

 94  Ei morgonstjerne klår og fin
582  Milde Jesus, dine hender
461  Tårnhøye bølger går
604  Jesus, livets sol og glede
314  Alt står i Guds faderhånd

 


5. søndag i åpenbaringstiden - 3. februar 2019

309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
963  Min sjel, lov Herren
(vekselsang liturg/menighet)
416  Du Far og Herre, du som rår
 99  Jesus från Nasaret går här fram
534  I Krist er ikkje aust og vest
539  Dine løfter er mange, din trofasthet stor

 


4. søndag i åpenbaringstiden - 27. januar 2019

371  Om alle mine lemmer
582  Milde Jesus, dine hender
440  Kom, kom og hør et gledens ord
434  Det er navnet ditt jeg roper
612  Vårt sinn er fylt med glede
899  Jeg tror på jordens forvandling
 

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 20. januar 2019

001  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
591  Det skjer et under i verden
240  Måne og sol, skyer og vind
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
703  Å, for djup i Jesu kjærleik!
284  O store Gud, når jeg i undring aner

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 13. januar 2019

104  I et skur ved Betlehem
586  Fylt av glede over livets under
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
 56  En krybbe var vuggen
 99  Jesus från Nasaret går här fram
611  Du ber oss til ditt alterbord
360  Jesus, du har brakt Guds rike

 


Kristi åpenbaringsdag - 6. januar 2019

 90  Deilig er den himmel blå
 36  Her kommer dine arme små
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
103  Det finnes en dyrebar rose
104  I et skur ved Betlehem
604  Jesus, livets sol og glede
101  Kristus er verdens lys


Nyttårsdag - 1. januar 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Uranienborg kirke.

 49  Kim, alle klokker
 86  Navnet Jesus blekner aldri
 45  Barn Jesus i en krybbe lå
 47  Glade jul, hellige jul!
978  Trosbekjennelsen
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
 40  Å, kom nå med lovsang


Romjulssøndag - 30. desember 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 33  Det hev ei rose sprunge
 46  I kong Davids by det hende
 43  Stille natt, hellige natt
602  Lat kvar jordisk skapning teia
 39  Høyr kor englar syng frå sky
 


2. juledag /Stefanusdag - 26. desember 2018

 39  Høyr kor englar syng frå sky
 55  Midt i hårdest vinter
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 77  Du Ord frå alle æver
 56  En krybbe var vuggen som ventet ham her
 36  Her kommer dine arme små


Juledag - 25. desember 2018

 49  Kim, alle klokker
 43  Stille natt, hellige natt
 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 41  En frelser er oss født i dag
 55  Midt i hårdest vinter
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang

 


Julaften - 24. desember 2018 kl. 16.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 36  Her kommer dine arme små
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 40  Å, kom nå med lovsang
 27  Et barn er født i Betlehem
 48  Deiliig er jorden

 


Julaften - 24. desember 2018 kl. 14.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 27  Et barn er født i Betlehem
 63  Det lyser i stille grender
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 23. desember 2018 kl. 16.00

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
 33  Det hev ei rose sprunge
 38  Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-2 og 7-8)
 36  Her kommer dine arme små3. søndag i adventstiden - 16. desember 2018

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
591  Det skjer et under i verden
 26  Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
 16  Konge er du visst
690  Reis deg, Guds menighet!
  3  Å kom, å kom, Immanuel
 11  Jeg løfter opp til Gud min sang

 


2. søndag i adventstiden - 9. desember 2018

  5  Gjør døren høy, gjør porten vid!
 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
582  Milde Jesus, dine hender
  9  Rydd vei for Herrens komme
 10  Blomstre som en rosengård (vers 1-3)
 10  Blomstre som en rosengård (vers 4-7)
602  Lat kvar jordisk skapning teia
899  Jeg tror på jordens forvandling
 

 


1. søndag i adventstiden - 2. desember 2018

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)

240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
 68  Nå er den hellige time
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden