Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
   2018/19 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2019/20 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013". Den vannrette streken markerer før og etter prekenen.
(Forbehold om forandringer)


Domssøndag - Kristi kongedag - 22. november

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

 


24. søndag i treenighetstiden - 15. november

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

 


23. søndag i treenighetstiden - 8. november

690  Reis deg, Guds menighet!
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
665  Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
434  Det er navnet ditt jeg roper
536  Guds menighet er jordens største under
 

 


Allehelgensdag - 1. november 2020

309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!
270  Hen over jord et pilgrimstog
832  Jeg synger meg en blå, blå salme
899  Jeg tror på jordens forvandling

 


Bots- og bønnedag - 25. oktober 2020

548  Jesus, Frelser, vi er her
417  Mer hellighet gi meg
264  I tro under himmelens skyer
980  Litaniet (Kyrie eleison)
345  Å, kor djup er Herrens nåde

 


20. søndag i treenighetsriden - 18. oktober 2020

527  Kristne, la oss søke sammen
591  Det skjer et under i verden
526  Velsigna band som bind
314  Alt står i Guds faderhånd
615  Vi bærer mange med oss
536  Guds menighet er jordens største under!

 


19. søndag i treenighetstiden - 11. oktober 2020

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
488  Ingen er så trygg i fare
240  Måne og sol, skyer og vind
731  Jeg folder mine hender små
299  Store Gud, vi lover deg

 


18. søndag i treenighetstiden - 4. oktober 2020

847  Han gyller himlens tak i gullsinober
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
440  Kom, kom og hør et gledens ord
897  Å, denne kilde ren som paradiset
615  Vi bærer mange med oss
854  No stig vår song

 


17. søndag i treenighetstiden - 27. september 2020

547  Syng for Herren, hele verden!
586  Fylt av glede over livets under
211  Min gjenløser lever
209  Døden må vike for Gudsrikets krefter!
205  Kornet har sin vila djupt i frusen jord
207  Livet vant, dets navn er Jesus
197  Deg være ære, Herre over dødens makt!

 


16. søndag i treenighetstiden - 20. september 2020 kl. 11 og 13

801  Nå er det morgen, tåkene letter
482  Deg å få skode er sæla å nå
320  Ærens konge, nådens Herre

 


15. søndag i treenighetstiden - 13. september 2020

320  Ærens konge, nådens Herre
582  Milde Jesus, dine hender
678  Vi rekker våre hender frem
424  Eg har ei teneste stor for Gud
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
854  No stig vår song, vår takk til Gud

 


14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag - 6. september 2020

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
591  Det skjer et under i verden
296  Himlen blåner for vårt øye
342  Amazing grace! / Å nåde underfull
715  Gud, du er rik!

 


13. søndag i treenighetstiden - 30. august 2020

299  Store Gud, vi lover deg
488  Ingen er så trygg i fare
666  Å leva, det er å elska
440  Kom, kom og hør et gledens ord
608  Når vi deler det brød som du oss gir
431  La oss vandre i lyset

 


12. søndag i treenighetstiden - 23. august 2020

311  Kom, tilbe med fryd
588  Vi samles til dåp
927  Herre, til deg tar jeg min tilflukt
415  Alltid freidig når du går
610  Du opnar, vår evige Fader
322  Stor er din trofasthet
 

 


11. søndag i treenighetstiden - 16. august 2020

292  Den prektig kledde sommerfugl
586  Fylt av glede over livets under
342  Amazing grace!
520  Gå gjennom byens lange, rette gater
604  Jesus, livets sol og glede
308  Nå la oss takke Gud

 


10. søndag i treenighetstiden - 9. august 2020

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

790  Nå rinner solen opp
349  Du som freden meg forkynner
376  Jag kan icke räkna dem alla
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
536  Guds menighet er jordens største under!
 

 


9. søndag i treenighetstiden - 2. august 2020

801  Nå er det morgen, tåkene letter
582
  Milde Jesus, dine hender
470  Kven veit vel om den urett eg leid?
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
316  Nu vill jag sjunga om moders-vingen
608  Når vi deler det brød som du oss gir
840  I denne fagre sumarstid
 

 


8. søndag i treenighetstiden - 26. juli 2020

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

296  Himlen blåner for vårt øye
467  Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne
569  Guds ord, det er vårt arvegods
233  Kjærlighet er lysets kilde
618  Vi er et folk på vandring
371  Om alle mine lemmer

  


7. søndag i treenighetstiden - 19. juli 2020

254  For solglans over land og hav
840  I denne fagre sumarstid
635  Jesus, Guds Son
342  Amazing grace!
611  Du ber oss til ditt alterbord
899  Jeg tror på jordens forvandling
 

 


Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden - 12. juli 2020

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

682 Jesus skal rå så vidt som sol femner vår jord
416 Du Far og Herre, du som rår
576 Som spede barnet drikk si mjølk
674 Pris være Gud
678 Vi rekker våre hender frem
409 I dine hender, Fader blid

 


5. søndag i treenighetstiden - 5. juli 2020

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
488  Ingen er så trygg i fare
569  Guds ord, det er vårt arvegods
319  Lær meg å kjenne dine veie
615  Vi bærer mange med oss
254  For solglans over land og hav

 


4. søndag i treenighetstiden - 28. juni 2020

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

277  Gladelig vil vi halleluja kvede
416  Du Far og Herre, du som rår
497  Herre, til deg får jeg komme
434  Det er navnet ditt jeg roper
618  Vi er et folk på vandring
222  Kristus, konge, du regjerer

 


3. søndag i treenighetstiden - 21. juni 2020

801  Morning has broken
591  Det skjer et under i verden
  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
433  Da Herren kom til denne jord
612  Vårt sinn er fylt med glede
845  Så grønn en drakt, så rik en duft
 

 


2. søndag i treenighetstiden - 14. juni 2020

841  Den blomstertid nå kommer
955  Du sender ut din Ånd, halleluja
236  Det skal ei skje ved kraft og makt
360  Jesus, du har brakt Guds rike
184  Farao nådde oss like ved stranden
522  Mektigste Kriste, menighetens Herre
 

 


Treenighetssøndag - 7. juni 2020

280  Store Gud, vi lover deg
514  O Hellig Ånd, kom til oss ned
515  Ånd over ånder, kom ned fra det høye
520  Gå gjennom byens lange, rette gater
611  Du ber oss til vårt alterbord
691  Din rikssak, Jesus, være skalPinsedag - 31. mai 2020

229  Den signede dag, som nu vi ser (vers 1-4)
231  Apostlene satt i Jerusalem (vers 1-5)
231  Apostlene satt i Jerusalem (vers 6-8)
228  O lue fra Guds kjærlighet (høytidsvers)
724  Stjernene lyser fremdeles i mørket
232  I all sin glans nu stråler solen
229  Den signede dag, som nu vi ser (vers 5-7)

 


ndag før pinse - 24. mai 2020

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
512  Kom, Hellig Ånd med skapermakt (vers 1-4)
539  Dine løfter er mange
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
759  Fagert er landet du oss gav

 


Kristi himmelfartsdag - 21. mai 2020

Ingen gudstjeneste var planlagt i Frogner kirke

 

 


6. søndag i påsketiden / Grunnlovsdag - 17. mai 2020

Ingen gudstjeneste var planlagt i Frogner kirke

 

 


5. søndag i påsketiden - 10. mai 2020

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronaviruset.

 

 


4. søndag i påsketiden - 3. mai 2020

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronaviruset.

 

 


3. søndag i påsketiden - 26. april 2020

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronaviruset.

 

 


2. søndag i påsketiden - 19. april 2020

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronaviruset.

 

 


skedag - 12. april 2020

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronaviruset.

Men i den forenklede videogudstjenesten fra Frogner kirke ble sunget:

196  Påskemorgen slukker sorgen (vers 1-3 og 6)

 


Langfredag - 10. april 2020

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronaviruset.

 


Skjærtorsdag - 9. april 2020

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronaviruset.

 


Palmesøndag - 5. april 2020

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronaviruset.

 


4. søndag i fastetiden - 29. mars 2020

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronaviruset.

 


Maria budskapsdag - 22. mars 2020

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronaviruset. 

 


3. søndag i fastetiden - 15. mars 2020

Gudstjenesten ble avlyst på grunn av koronaviruset. 

 


2. søndag i fastetiden - 8. mars 2020

547  Syng for Herren, hele verden!
240  Måne og sol, skyer og vind
786  Jeg er trygg hos deg
608  Når vi deler det brød som du oss gir
345  Å, kor djup er Herrens nåde

 


1. søndag i fastetiden - 1. mars 2020

548  Jesus, Frelser, vi er her
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
319  Lær meg å kjenne dine veie
120  Du er Guds Sønn, den sterke!
980  Litaniet (Kyrie eleison)
604  Jesus, livets sol og glede
322  Stor er din trofasthet, Herre og Fader

 


Fastelavnssøndag - 23. februar 2020

528  Lovsyng Herren! Han er nær!
488  Ingen er så trygg i fare
233  Kjærlighet er lysets kilde
527  Kristne, la oss søke sammen
666  Å leva, det er å elska
703  Å, for djup i Jesu kjærleik!
532  Guds kirkes grunnvoll ene
 

 


Kristi forklarelsesdag - 16. februar 2020

527  Kristne, la oss søke sammen
590  En stor og mektig gave
102  Vi skal se deg, Herre Jesus
100  I dager og år skal vi vente
 95  Herligste Jesus
 77  Du Ord frå alle æver

 


mannssøndag - 9. februar 2020

311  Kom, tilbe med fryd
593  Her e det et lite barn som kommer
570  Dype, stille, sterke, milde guddomsord
433  Da Herren kom til denne jord
162  Såkorn som dør i jorden
854  No stig vår song, vår takk til Gud

 


5. søndag i åpenbaringstiden - 2. februar 2020

309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!
582  Milde Jesus, dine hender
 99  Jesus från Nasaret går här fram
738  Noen må våke i verdens natt
404  Slik som eg var, kom eg til Gud
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
482  Deg å få skode er sæla å nå

 


4. søndag i åpenbaringstiden - 26. januar 2020

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
593  Her e det et lite barn som kommer
482  Deg å få skode er sæla å nå
608  Når vi deler det brød som du oss gir
415  Alltid freidig når du går
 

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 19. januar 2020

795  I østen stiger solen opp
591  Det skjer et under i verden
715  Gud, du er rik!
569  Guds ord, det er vårt arvegods
666  Å leva, det er å elska
490  Salige visshet: Jesus er min!
895  Ja, engang mine øyne skal

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 12. januar 2020

801  Morning has broken
586  Fylt av glede over livets under
795  I østen stiger solen opp
285  Deg, lysets Fader, lover vi
 99  Jesus från Nasaret går här fram
604  Jesus, livets sol og glede
695  Rop det ut med hjertets jubel
 

 


Kristi åpenbaringsdag - 5. januar 2020

  9  Rydd vei for Herrens komme
579  Kristus kom med vann og blod
103  Det finnes en dyrebar rose
 90  Deilig er den himmel blå
 89  Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
371  Om alle mine lemmer
101  Kristus er verdens lys
 

 


Nyttårsdag - 1. januar 2020

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Uranienborg kirke.

 


Romjulssøndag - 29. desember 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

 60  Gud sin egen Sønn oss gav
 89  Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
 31  Du være lovet, Jesus Krist
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
 56  En krybbe var vuggen
 39  Høyr kor englar syng frå sky

 


2. juledag / Stefanusdagen - 26. desember 2019

 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 72  Vem har tänt den stjärnan
 55  Midt i hårdest vinter
 36  Her kommer dine arme små
 77  Du Ord frå alle æver
 

 


Juledag - 25. desember 2019

 49  Kim, alle klokker
591  Det skjer et under i verden
 46  I kong Davids by det hende
 39  Høyr kor englar syng frå sky
 50  Frå fjord og fjære (vers 1)
 56  En krybbe var vuggen
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang

 


Julaften - 24. desember 2019 kl. 14.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 40  Å, kom nå med lovsang
 63  Det lyser i stille grender
 36  Her kommer dine arme små
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 48  Deilig er jorden
 

 


Julaften - 24. desember 2019 kl. 16.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 40  Å, kom nå med lovsang
 27  Et barn er født i Betlehem
 36  Her kommer dine arme små
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 22. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne
  2  Å kom, å kom, Immanuel
 33  Det hev ei rose sprunge
131  Vi synger med Maria
  9  Rydd vei for Herrens komme
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok


3. søndag i adventstiden - 15. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
 10  Blomstre som en rosengård
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
 26  Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
 86  Navnet Jesus blekner aldri

 


2. søndag i adventstiden - 8. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
591  Det skjer et under i verden
  3  Å kom, å kom, Immanuel
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
  9  Rydd vei for Herrens komme
 14  Gå, Sion, din konge i møte

 


1. søndag i adventstiden - 1. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
 68  Nå er den hellilge time
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden
624  Må din vei komme deg i møte